www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31. december
- 'Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over en synder, som omvender sig.' (Luk. 15:10)"Mit hjerte bæver af glæde, hver gang I forstår, opfatter, lidt af min grænseløse Kærlighed.
Altid har jeg længtes efter at åbenbare min Kærlighed for mennesker; men mennesker skjuler den både for sig selv og for hinanden. De tør ikke tro, at Jeg elsker ubetinget og uanset -!
Mange tror, at de skal vinde min Kærlighed ved omvendelse, ved tro, ved lydighed, ved kamp og strid for et helliggjort liv, ved tjeneste, ved "rigtige meninger".
Og de går forbi min Kærlighed i iver for at vinde "mit behag".
De har glemt, at SÅLEDES ELSKEDE GUD VERDEN- -! Min Kærlighed kan ikke vindes - kun gengældes med tillid og tak.
Min Kærlighed kæmper for at nå hver eneste menneske-sjæl.<,
Sidst.
December 31 2017 Kl 15:30 fortsat om eller fra Paulus
Apostlenes Gerninger 16: "Herrer! hvad skal jeg gøre, for at jeg kan blive frelst?"
31. Men de sagde: "Tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du blive frelst, du og dit hus."

Jeg leder efter noget andet; Men værdien i denne tekst overgår al fantasi.
Det var ikke kun Noah, som blev frelst, men hele hans familie.
En præst, omtalt i de tekster jeg læste, får hele sin menighed med i frelserland.

Så du er måske ene, det var Jesus også.
Og alligevel, har Gud plads i sit frelserrige.

En mand kan skaffe job til mange.
En anden kan skaffe frelse til mange.
Forskellen er de vilkår vi lever under.
Det første er timeligt, det andet er evigt.
Det timelige har begrænsninger.
Det evige er uden begrænsninger.

Det er grunden til at mange vælger at tjene Gud.
Hans kærlighed er uovertruffen.
31 December 2017 ww sudden
tilføjet: Januar 1 2018 Kl 15:17 (Et engelsk ord jeg tænkte på, uden at jeg var sikker på ordets betydning, jeg kalder ordene for word of wisdom, som er en måde Gud snakker til mig på.)
Ordet betyder pludselig, i betydningen uvendtet.
Jeg forvendtede derfor noget dramatisk, der pludselig ville indtræffe.
Til min overraskelse, er det disse sider, jeg nylig har skrevet. (sidst kl 8 i morges)
Hver dag både når jeg skriver men også bagefter ser jeg indholdet som den største gave Gud kan give os, nemlig forklaringen på evangelierne og forklaringen på Det Gamle Testamente, som jeg beskrev her i aftes.