www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. december
"Jeg lytter til jer, og jeg skikker jer bud, og min miskundhed varer evindelig.
Det er aldrig jer, der får mig til at handle - men mig, der handler gennem jer. Jeg vil aldrig lade jer i stikken.
Søg ikke efter hvad I skal gøre; når hjertet er stille i tillid til MIG, så kan jeg handle igennem jer."

29. december
- Hvornår tør jeg regne med, at du er i mit hjerte, Jesus?
"Altid! Jeg flytter ikke ud og ind.
Med jeres ja har I åbnet døren for mig, og jeg er her for at holde måltid med jer. Når et "stik i hjertet" minder jer om, at jeres tanker ikke er hos mig, så er det mig, der indbyder jer til måltid. Så sig jeres takkebøn for hvad jeg har beredt for jer.
Min nærhed er ikke bestemt af, om I mærker den, men jeres tiltro til mig er forudsætningen for, at I kan erfare den."

30. december
- 'Han er hans herligheds afglans og hans væsens udtrykte billede og bærer alt med sit mægtige ord. Og han tog sæde ved Majestætens højre hånd i det høje, efter at han havde fuldbragt renselse for vore synder.' (Hebr. 1:3)
"Mit inderste væsen kan et menneske ikke granske. At søge ad forståelsens vej fører til tab af troen - det er dødens vej.
Den som har tillid til, hvad jeg i Ordet har sagt om mig selv, om Faderen og om Helligånden, han skal erfare mit Væsen, min Ånd, Mig selv.
Da' jeg forlod denne verden, vendte jeg tilbage til Faderen. Så sendte jeg min egen Ånd til at virke i jer og igennem jer, hvad Faderens Ånd, min Ånd, Helligånden, havde virket i og igennem mig, da jeg var her.
Derfor, mine elskede børn, afvis ikke Helligånden, men lad jer fylde. Her gælder det liv eller død.
Der er kun en vej frem til målet: at være et med mig og et i mig. Jeg har sat jeres fødder på min vej, stands ikke op og vig ikke til side. Jeg er med jer hele vejen. Jeg er selv VEJEN, og ved min Ånd er jeg selv i jer. Han er den del af mig, som jeg skænkede mine troende, da jeg havde fuldført mit jordiske kald.
At være et med mig og i mig er at være i Helligåndens samfund. Kast ikke bort, hvad jeg har skænket jer. Søg med den søgende, bed med den bedende, og øs i fællesskab af kraftens kilde."

31. december
- 'Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over en synder, som omvender sig.' (Luk. 15:10)"Mit hjerte bæver af glæde, hver gang I forstår, opfatter, lidt af min grænseløse Kærlighed.
Altid har jeg længtes efter at åbenbare min Kærlighed for mennesker; men mennesker skjuler den både for sig selv og for hinanden. De tør ikke tro, at Jeg elsker ubetinget og uanset -!
Mange tror, at de skal vinde min Kærlighed ved omvendelse, ved tro, ved lydighed, ved kamp og strid for et helliggjort liv, ved tjeneste, ved "rigtige meninger".
Og de går forbi min Kærlighed i iver for at vinde "mit behag".
De har glemt, at SÅLEDES ELSKEDE GUD VERDEN- -! Min Kærlighed kan ikke vindes - kun gengældes med tillid og tak.
Min Kærlighed kæmper for at nå hver eneste menneske-sjæl.<,
Sidst.
December 31 2017 Kl 04:51 Jeg vil gerne skrive om Paulus. (Jeg vil prøve at vise noget, jeg ved ikke om jeg kan. Vi får se.)

Paulus, var ligesom os, interesseret i at studere Gud, via Bibelen.
Fordi han voksede op i Jødeland, som jo havde bevaret og kopieret Det Gamle Testamente.

Disse tekster, gav Paulus noget at tænke over.
Han var modsat de andre Apostle ikke Jesus ven, så Paulus blev apostel, ene og alene på samme vilkår, som alle efterfølgende apostle bliver det: Åndeligt.
Vi må alle lære Jesus at kende, ved ene og alene at tænke på Gud og Jesus. (Min erfaring er: At Gud er langt den nemmeste at få åndelig kontakt til. Det tog mig 30 år, en menneskealder, at føle, at jeg blev ven med Jesus.)

Det jeg vil vise, er om hykleri!
Den vi sårer med vores hykleri er ene og alene Gud.

Ordet kommer fra Paulus, men er brugt mange gange i Det Gamle Testamente. Ved at søge hyk dukkede det op flere gange både i salmer og ordsprogene mf.
Jeg opfatter salmerne som en bulleten, en ugeavis, som Kong David skrev og efterfølgende lod opføre, som seneste nyt fra Herren.
Når Himmelen holder hviledag, så er det Guds tid, hvor Han leder tankerne og inspirerer al verden, til at tænke på noget helst specielt.
Julen er nok det bedste jeg kan sammenligne det med.
Så det er jul hver weekend i Himmelen, der er stor glæde, så at sige.
Gud tog en af Profeterne frem, da Percy Collett fik en smagsprøve på denne festdag. Og Gud talte om de specielle emner vi skulle have fokus på, når vi tænker på den og den person.

Ud over det jeg har nævnt om Paulus her i teksten, så viste en præst mig noget specielt om det at være Kristen og hykler, at vi starter med at være de fineste i verden, når vi bliver Kristne.
Vi bliver jo helt automatisk Guds børn, Himmelske Medborgere. Evige skabninger, som Gud selv, en dag. Og det starter den dag, vi siger ja, en festdag, som en konfirmation bedst kan vise det, en dåbsdag, en mindeddag. Og ja: Der er også glæde i Himmelen: Den dag, vi træffer den beslutning.

Min JA DAG, var som 19 årig, I mange dage måske uger og måneder, havde jeg et ønske, som Paulus, at komme tættere på Gud.
Han, Gud kom i stedet til mig, med sin åndelige velkomst.
I årene der fulgte, blev vores venskab tættere, jeg lærte mere og meget mere om Gud. (Og brokkede mig gentagende gange, at det ikke var Jesus, jeg havde det venskab med, jeg vidste jo mere om Jesus, end noget præsteseminarie, fortæller, på grund af A. K. Emmeriks dagbøger om Jesus liv.)

Tilbage:
Paulus brev til Galaterne 2:13. Og med ham hyklede også de øvrige Jøder, så at endog Barnabas blev dragen med af deres Hykleri.

Nu, på den måde kom ordet ind i mine tanker, ind i mit Hellige Tempel, det AllerHelligste, der Hvor Gud er sammen med Mig.
At finde andre som hyklere, eller syndere, er let nok, vi får jo hjælp at sensations pressen, slader og sladderspalter op og ned.
Men at finde sit eget hykleri, det er kunsten, der fører os til frelservejen.

For at blive som Gud, skal vi vokse som Gud.
Vores forældre, vores forbilleder, jeg så min mors lillebror, min onkel, som et forbillede. osv.

Vi frelses ikke ved at kende andres synder, men vi kan bede om tilgivelse for vores egne synder.
Vi kan også, som Jesus bede om tilgivelse for andres synder, for de ved ikke hvad de gør.

Esajas 2:9. Men bøjes skal mennesket, Manden ydmyges, tilgiv dem ikke!
10 Gå ind i Klippen, skjul dig, i Støvet for Herrens Rædsel, hans Højheds Herlighed!
11. Sine stolte øjne skal mennesket slå ned, Mændenes hovmod skal bøjes, og Herren alene være høj på hin dag.
12. Thi en dag har Hærskarers Herre mod alt det høje og knejsende, mod alt ophøjet og stolt,

Den dag, kommer, når vi dør.
Vers 10, beskriver graven tydeligere end ord. (For en bibelkyndig jøde.)

Når vi nu er blevet døbt og konfirmeret, så opdager vi først, hvor meget, vi kan gøre bedre.
Man har jo ikke lært at regne, før man går i skole, det lærer man i skolen.
Man har jo heller ikke lært at leve, før man lever.
Børn gives af Gud til uerfarne forældre.
Det var måske mere smart at give dem til forældre med stor erfaring.
Men sådan er Gud ikke. Han lader os gå vores egne veje.
Vi skal også opleve livets forunderlige og uventede gaver, ligesom Han oplever dem. Gaver som først pakkes ud: Juleaften. På dagen.

Det er hemmeligheden bag: At Gud elskede verden.
Fordi det er uventet, det der kan ske.
Jeg tror jeg holder her.
December 31 2017 15:27 teksten her fortsætter i næste tekst.