www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. december
- '.. .om jeg dog kunne gribe det, fordi jeg selv blev grebet
af Kristus Jesus.' (Filipp. 3:12) "Den, som gribes af Mig - af min Kærlighed - i ham er mit indgreb sket og sker stadig.
At gribes af min kærlighed er den forening med mig, hvoraf liv og frugt uundgåeligt springer. Derfor søger jeg igen og igen at overbevise mennesker om min kærlighed, så I kan opgive jeres eget væsen for mit.
Jeg er jeres eneste håb, jeres eneste redning, der er ikke Liv uden for mig. Livet, det sande Liv, ophører aldrig; det var, det er, og det bliver!
Lad jer ikke standse, lad jer ikke narre. Jeg har ingen anden hensigt end den: at forene jer med min kærlighed.
Jeg kommer til jer i det skjulte, og når I stoler på mig, åbenbares min nærværelse i livet.
Hold jer til Mig, i MIG har I Liv og alt hvad I har nødig til liv og glæde."

26. december
- Tilgiv mig mit ukærlige sind i dag, Jesus, lad din kærlighed være i mig!
"Din bøn er hørt. Jeg bragte Kærligheden ind i en egenkærlig og hadefuld verden, for at Kærligheden skulle sejre, overbevise og overvinde hjerterne; og det er min gerning i dag at fylde hvert hjerte, som beder mig om det.
Hent hos mig, hvad I ikke har i jer selv. Luk op for Mig, og Mit væsen følger - og bliver jeres!
Vær ikke bange, jeg er din beskytter, - gå mit ærinde, bring MIG til mennesker, og jeg skal tage vare på dem - og på dig!"

27. december
- '.. .for at virke tros-lydighed.' (Rom. 1:5 og 16:26-27)
"Tros-Lydighed er at handle på tilsagn fra, En til hvem man har tillid.
Heri - og i mit løfte i Johs. 15:16 - ligger min fred, som overgår al forstand, gemt. Den fred som er ud over alt, hvad I kan høre, se og føle - ud over alle sanser, og frem for alt: ud over alt, hvad I kan tænke jer til.
Og, mine børn, glem ikke, hvad jeg sagde til Peter: Men jeg bad for dig, at din tro ikke må glippe. - Det gælder mine børn i dag og til alle tider! (Luk. 22:32
Sidst.
December 27 2017 Kl 05:00 ren forretning?
(ene og alene forretning, ikke ren, som Hellig.)
Jeg har mange specielle tanker i disse dage.

Gammel Dansk mentallitet er: Lad os nu se, det går nok.
Og så forlader man den fornuftige vej, sandhedens vej, Guds veje.
Derfor endte vi i Hedningeland, selv hedninger.

Hver især blev vores forretning til den vigtigste for os, Vikingehøvdingerne rejste ud på togt.

Kongesønnerne drog ud osv.

Man drømte også om fred, men sønnernes overmod, med deres far som forbillede, endte altid katastrofalt.

De fandt nye forbilleder, måske Gud, og forlod deres fars slagmark, enten som slagne eller som frelste.

Jeg gik selv ud på min slagmark, som ung.
Jeg havde lært at læse 14 år + så jeg havde let ved at lade mig vejlede via bøgerne. Men det var også dengang Gud, som blev min vejleder.
Prøv den og den bog, viste Han mig, gang på gang.