www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. december
- Er der slet ingen grænser for din magt, Jesus, når mennesker tror dig?
"Min Kærlighed er min grænse, ligesom den er min magt. (Mark. 13:27). Gennem Kærlighedens øjne ser jeg menneskets egentlige nød, og med Kærlighedens magt drager jeg ham til mig. Med min Kærlighed læger jeg hans sår, renser ham for urenhed og iklæder ham MIT Liv.
Jeg har sejret over alle de magter, som vil binde jer, ingen behøver at leve i trældom.
Den, som har tillid til min Kærlighed, vil se sandheden, og sandheden er: at I er frie, fordi JEG har befriet jer og virket i jer at ville og at kunne.
I min Kærligheds samfund er der hvile og kraft. Bliv der, vend jer ikke om efter andre tilbud, kald på MIG!"
Sidst.
December 24 2017 Kl 07:53 et jule evangelium 2017
Jeg føler i skrivende stund, dette bliver som en nytårstale fra en gammel mand.

Klagesangen 2:14. Profeternes Syner om dig var Tomhed og Løgn, de afsløred ikke din skyld for at vende din Skæbne, Synerne gav dig kun tomme, vildende udsagn.

Vi taler her om: kristne profeter!
Vi er trods alt i Den Kristne Bibel.
Jeg hører om andre profeter, men profet, er en kristen original beskæftigelse.
Profeter, taler med Gud.

Siden Adam og Eva, var det vigtigt: At kunne tale med Gud.
Moses gerning, var netop at genoprette denne direkte kontakt imellem mennesker og Gud.

Vi lærer, at Jesus kommer, som en ny Moses, og gentager det Moses begyndte på.

Daniel og Bibelen beskriver de 2 profeter: Johannes Døber og Jesus, som tegn for enden for Moses præstedømme.

De bliver et komma, et Hebræisk bogstav (yod), i den lange beretning om Gud og mennesker.

Jesus blev det frø, som spirer og vokser til vor frelsermand.

Det gjorde præster arbejdsløse, men uden budbringere, forbliver juleevangeliet et hemmelighed.
Og ved at læse juleevangeliet, så forvandler de vise sten og til Guldkristne.
Det er ikke præsten, med budskabet, guldkornene, mannakornene der er føde og ånden og Gud, der giver evigt liv.

Det er bare så svært, at finde en budbringer, jeg har selv oplevet det i mine samtaler med Gud.

Derfor skal du gøre ligesom, de gamle, fra Abel og før ham, som Adam, og frem til vor tid, over Jesus, du skal give dig tid, til at tænke på Gud.

Guds tempel, er ikke længere sten, men levende sten, Dit aller helligste er ikke længere i Kirken, med mindre du er i kirken, for dit aller helligste er i dine tanker, og brænder du for noget i dine tanker, så er det dit offerbål.

Stiger din røg lige op til Gud, eller er du som Kain, der slog Abel ihjel?
Man kan sige: Røgen fra Kain, fulgte hans tanker og blev nede ved jorden.

Eva havde lidt af det samme, og mon ikke Adam startede disse tanker: Han følte ensomhed, selv i selskab med Gud.
Adam ville have en kammerat, en som han kunne dele sit paradis med.
Han havde prøvet selskab med alle i paradiset, men der manglede noget guddommeligt, noget Gud også søger: Rigtige venner.
4. Mosebog 11:18. Men til folket skal du sige: Helliger jer til i Morgen, så skal I få Kød at spise! I har jo grædt højlydt for Herren og sagt: Kunne vi dog få Kød at spise! Vi havde det jo bedre i Ægypten! Derfor vil Herren give jer kød at spise;
19. og ikke blot en eller to eller fem eller ti eller tyve dage skal I spise det,
20. men en hel Måned igennem, indtil det står jer ud af Næsen, og I væmmes derved, fordi I har ringeagtet Herren, der er i eders Midte, og grædt for hans Åsyn og sagt: Hvorfor drog vi dog ud af Ægypten!"
21. Moses svarede: "600000 Fodfolk tæller det folk, jeg bar om mig, og du siger: Jeg vil skaffe dem Kød, så de har nok at spise en hel Måned!
22. Kan der slagtes så meget Småkvæg og hornkvæg til dem, at det kan slå til, eller kan alle Fisk i Havet samles sammen til dem, så det kan slå til?"
23. Herren svarede Moses: "Er Herrens Arm for kort? Nu skal du få at se, om mit ord går i Opfyldelse for dig eller ej."
24. Da gik Moses ud og kundgjorde folket Herrens ord. Og han samlede halvfjerdsindstyve af folkets Ældste og lod dem stille sig rundt om Teltet.
25. Så steg Herren ned i Skyen og talede til ham; og han tog noget af den Ånd, der var over ham, og lod den komme over de halvfjerdsindstyve Ældste, og da Ånden hvilede over dem, kom de i profetisk Henrykkelse noget, som ikke siden hændtes dem.
26. Imidlertid var to Mænd blevet tilbage i Lejren, den ene hed Eldad, den anden Medad. Også over dem kom Ånden, thi de hørte til dem, der var optegnede, men de var ikke gået ud til Teltet, og nu kom de i profetisk Henrykkelse inde i Lejren.
27. Da løb en ung Mand ud og fortalte Moses det og sagde: "Eldad og Medad er kommet i profetisk Henrykkelse inde i Lejren."
28. Josua, Nuns søn, der fra sin ungdom af havde gået Moses til Hånde, sagde da: "Min Herre Moses, stands dem i det!"
29. Men Moses sagde til ham: "Er du skinsyg på mine Vegne?

Gid alt Herrens folk var Profeter, gid Herren ville lade sin Ånd komme over dem!"

30. Derpå trak Moses sig tilbage til Lejren med Israels Ældste.
31. Da rejste der sig på Herrens Bud en Vind, som førte Vagtler med sig fra Havet og drev dem hen over Lejren så langt som en Dagsrejse på begge Sider af Lejren i en Højde af et Par Alen over jorden.
32. Så gav folket sig hele den dag, hele natten og hele den næste Dag til at samle Vagtlerne op; det mindste, nogen samlede, var ti homer. Og de bredte dem ud til Tørring rundt om Lejren.
33. Medens Kødet endnu var imellem Tænderne på dem, før det endnu var spist, blussede Herrens Vrede op imod folket, og Herren lod en meget hård Straf ramme folket.
34. Og man kaldte Stedet Kibrot Hattåva, thi der blev de lystne folk jordet.
35. Fra Kibrot-Hattåva drog folket til Hazerot, og de gjorde holdt i Hazerot.