www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. december
- 'Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre.' (Zak. 4:6)
"Alt, hvad I forsøger at gøre i egen kraft, visner bort, bliver til intet.
Mit liv har jeg givet jer, og det kan hverken købes eller fortjenes - heller ikke med anger eller ydmyghed. Det kan kun modtages i tro. At stole på Mig er ydmyghed!
Bed ikke om noget, som allerede er jeres. Ingen kan lægge det mindste stykke til sin åndelige vækst.
*) Den der tør "nøjes" med mig, han er rig; for han har plads til alt MIT!"

15. december
"Når I går mit ærinde - og i Mit Navn, så se jer ikke omkring efter hvad I skal sige eller gøre. Regn ikke op, hvad I har at tilbyde.
Husk, at ansvaret er Mit!
Det er ikke hvad I er i besiddelse af, der er til frelse og hjælp for mennesker; men i tillid til Mig og mine rigdomme skal jeres styrke være."

16. december
"Hvem søger mig for min egen skyld? Hvor er de, som har nok i mig alene? Min hjælp, min glæde min kraft til tjeneste, mit sindelag - alt dette søger mine børn, og får hverken det eller mig selv; for de glemmer, at JEG SELV er ALT det, de rækker efter. Og alt ville det udspringe af Livet i MIG!"

17. december
- 'Dette er mit bud: at I skal elske hverandre, ligesom jeg har elsket jer!' (Johs. 15:12)

18. december
"Jeg er Kærlighed, og der kan ikke være den ublandede forening
mellem dig og mig, hvis dit sind huser noget, der er fremmed for mit væsen. Og din glæde kan ikke være fuldkommen.
Glem ikke, at alt det, du ikke kan af dig selv, det gør jeg i den, som beder mig om det!
Jeg kan aldrig gå fra mit ord; min Kærlighed kan ikke ændres, og min Kærlighed er min magt.
Jeg elsker den, jeg prøver; og jeg prøver jer for at opnå en dybere forening med jer."

19. december
"Vogt jer for det passive sind: det, som "finder sig i" påvirkning snarere end aktivt at tage stilling.
Et sådant sind er som en have, hvor hegnet er brudt ned, og hvem som helst kan gå ind for at ødelægge og stjæle.
Et aktivt ja til MIG er et uoverstigeligt hegn. Jeg værner haven, når I er optaget af at være med mig. Følg mig! Vær ikke optaget af egne ting, der finder fjenden jer svage og modstandsløse. Et skridt med Mig er bedre end ti dage alene med jer selv med "uskyldige" interesser. "

20. december
- 'Thi loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden er kommet ved Jesus Kristus.' (Johs. 1.17)
"Tag dig i vare, at du ikke gør dig selv en lov, hvorefter du dømmer både dig selv og andre. Din dom er hård!
Jeg har sagt: 'du skal elske din næste som dig selv.'
Du er din egen næste: JEG har skabt dig i mit eget billede, jeg danner dig, som pottemageren danner karret, og min hensigt for dig står mig altid klart for øje. Stå mig ikke imod med din utilfredshed - dybest set er den rettet mod Mig.
Når min NÅDE er dig nok, bliver den dig også nok for din næste - og du vil kunne elske ham som dig selv - med MIN kærlighed."
Sidst.
December 19 2017 Kl 17:43 sad lidt ved en ældre computer, som manglede et spil, der hedder Edderkop
En søgning på min computer fandt ikke spillet, men Job bruger ordet i kap. 27

Bemærk, at selv Job: Talte med Gud i sine tanker, som er vores lønkammer, vores tempel, hvor vi taler med Gud og med vores skytsengel. (Alle vores tanker og følelser - gemmes, og vi kan spole tilbage og ser mere end det, når vi dør.)
Det er dette dødsøjeblok, på dommens dag, hvor vi mødes med vores dommer, som oftest er os selv: Derfor døm ikke, for med den dom du dømmer, skal du selv dømmes. Mattæus 7:1

Job 27
1. Job vedblev at fremsætte sit Tankesprog:
2. "Så sandt Gud lever, som satte min Ret til Side, den Almægtige, som gjorde mig mod i hu:
3. Så længe jeg drager Ånde og har Guds Ånde i Næsen,
4. skal mine Læber ej tale uret, min Tunge ej fare med Svig!
5. Langt være det fra mig at give jer Ret; til jeg udånder, opgiver jeg ikke min uskyld.
6. Jeg hævder min Ret, jeg slipper den ikke, ingen af mine dage piner mit Sind.
7. Som den gudløse gå det min Fjende, min Modstander som den lovløse!
8. Thi hvad er den vanhelliges håb, når Gud bortskærer og kræver hans Sjæl?
9. Hører mon Gud hans Skrig, når Angst kommer over ham?
10. Mon han kan fryde sig over den Almægtige, føjer han ham, når han påkalder ham?
11. Jeg vil lære jer om Guds hånd, den Almægtiges Tanker dølger jeg ikke;
12. se, selv har I alle set det, hvi har I så tomme Tanker?
13. Det er den gudløses Lod fra Gud, Arven, som Voldsmænd får fra den Almægtige:
14. Vokser hans sønner, er det for Sværdet, hans afkom mættes ikke med brød;
15. de øvrige bringer Pesten i graven, deres Enker kan ej holde Klage over dem.
16. Opdynger han sølv som Støv og samler sig Klæder som Ler
17. han samler, men den retfærdige klæder sig i dem, og sølvet arver den skyldfri;
18. han bygger sit hus som en Edderkops, som Hytten, en Vogter gør sig;
19. han lægger sig rig, men for sidste gang, han slår øjnene op, og er det ej mer; (al hans rigdom forsvinder, han dør jo, den sidste gang han lægger sig)
20. Rædsler når ham som vande, ved nat river Stormen ham bort;
21. løftet af Østenstorm farer han bort, den fejer ham væk fra hans Sted. (Vinden og Ånden, Guds Ånde, er et og samme ord, stormen er blot et stærkere billede, senere forstærkes billedet her af dødsøjeblikket med lænker, men virkeligheden er at vi som ånder føres et sted hen. - Til Paradiset eller til trængsel. Og dem, der ønsker trængsel for andre, de finder den selv, når de dør.)
22. skånselsløst skyder han på ham, i Hast må han fly fra hans hånd;
23. man klapper i Hænderne mod ham og piber ham bort fra hans Sted!

De sidste tilføjelser, midt i Job teksten er tilføjet Kl 4:07 d. 20 dec 2017
Ligeledes er den datostyret tekst øverst også først lige blevet tilføjet.
(Den plejer jeg at læse nu, hvilket jeg også gør i dag, som i de andre foregående år.
For mig, har det været enormt overraskende at læse og forstå denne tekst, denne bid, fra Job i bibelen i dag.