www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. december
"Lad jer ikke rokke i troen på min Kærlighed; for i Min Kærlighed består selve foreningen med mig og med min vilje for jer. I tillid til min kærlighed fuld kommes jeres glæde.
At miste tilliden er at bryde livsforbindelsen. Slip derfor al tillid til jeres egen kunnen og til al anden tilfredsstillelse end den, I har i min Kærlighed og mit nærvær."

13. december
- Jesus, tolderes og synderes ven!
"Med den inderligste kærlighed rækker jeg venskabshånd til enhver, som vedkender sig sin synder-stilling. Jeg er kommet for at frelse og hjælpe enhver, som har brug for min frelse og min hjælp. Ingen vender sig forgæves til Mig!"
Sidst.
December 13 2017 Kl 05:27 Syndens menneske åbenbares.
I søndags hørte jeg om genoprettelsen. Og i går tænkte jeg på: Den der overlever (er tilbage) skal kaldes Hellig.
Gør vi vores dødsdag til DAGEN, så får skriftstederne en klar betydning. Kun Gud kender DAGES, det ville jo ikke være muligt for Jesus at fortælle alle Apostlene, hvornår hvert menneskes dommedag kommer, Men den kommer når vi dør. Mange har været døde før tid, og er kommet tilbage som vidner, hvor de fortæller, det man kan læse, hvis man studerer emnet, som her vil være: Nær død oplevelser.

Herrens Jesu Kristi tilkommelse betyder at vi møder Ham personligt, vi møder, Jesus går rundt og vi ser Ham måske ikke, ligesom i de dage for 2000 år siden, hvor tusinder så Ham, uden at mødes med Ham.
En læge kan være til stede i en flyver men det er først når man spørger: Er der en læge til stede, at den måske civilkledte læge giver sig til kende. Først da: Ser vi ham, vi har måske også snakket med ham,

På samme måde er det med Jesus.
Vi ser Ham ikke, men Han ser os hele tiden.
Og ligesom Julemanden, så kender Han hver eneste en af os.

Så ham, der er fortabelsens søn, er ikke mindre end os selv.
Indtil vi tager imod lægdom til frelse, som giver os livet - og det evigt liv. Men for synderen vil evig synd være et træls liv, løgneren hader jo når andre lyver, og tyven hader når andre stjæler.
2.Tessalonikerne 2
1. Men vi bede eder, brødre! angående vor Herres Jesu Kristi Tilkommelse og vor Samling til ham,
2. at I ikke i en Hast må lade jer bringe fra Besindelse eller forskrække hverken ved nogen Ånd eller ved nogen Tale eller Brev, der skulle være fra os, som om Herrens dag var lige for Hånden.
3. Lad ingen bedrage jer i nogen Måde; thi først må jo frafaldet komme og Syndens menneske åbenbares, Fortabelsens søn,
4. han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt. hvad der kaldes Gud eller Helligdom, så at han sætter sig i Guds Tempel og udgiver sig selv for at være Gud.
5. Komme I ikke i hu, at jeg sagde jer dette, da jeg endnu var hos eder?
6. Og nu vide I, hvad der holder ham tilbage, indtil han åbenbares i sin Tid.
7. Thi Lovløshedens Hemmelighed virker allerede, kun at den, som nu holder tilbage, først må komme af Vejen
8. og da skal den lovløse åbenbares, hvem den Herre Jesus skal dræbe med sin Munds Ånde og tilintetgøre ved sin Tilkommelses Åbenbarelse,
9. han, hvis Komme sker ifølge Satans Kraft, med al Løgnens Magt og Tegn og undere
10. og med alt uretfærdigheds Bedrag for dem, som fortabes, fordi de ikke toge imod Kærligheden til Sandheden, så de kunne blive frelste.
11. Og derfor sender Gud dem kraftig Vildfarelse, så at de tro Løgnen,
12. for at de skulle dømmes, alle de, som ikke troede Sandheden, men fandt Behag i uretfærdigheden.