www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. december
"I fornægtelsens nat indså Peter, at hans egne forsøg - og hans tro på ham selv - førte til fald, han blev færdig med at regne med sig selv. Og da han mødte Mig på opstandelsens morgen, da havde han intet andet håb end MIG.
Det var i den faldne Peter, jeg gjorde min gerning: en ny Peter!"
9. december
"Min sejr over Satan kan ikke vindes - og skal ikke vindes om igen.
Kald på mig, når I fristes, JEG er alt, hvad I behøver.
Gentag mine løfter og mine ord i forventning til Mig.
MIT ORD er sandhed, og jeg har intet fortrudt af, hvad jeg sagde, mens jeg vandrede med mine disciple, og som de gav videre til alle tiders slægter. Det er altid lige nyt og lige kraftigt. I kan leve af det, og det vil leve i jer og bære frugt."
10. december
"Ingen kan tjene to herrer. Indrøm aldrig Satan nogen rettighed over dig, men vend ham ryggen, vend dig til Mig. Jeg er dit værn og dit skjold. Han er en tyv og en løgner, han tager, hvad der ikke er hans.
Hans "tilbud" er krav, mine "krav" er tilbud. Jeg er den, som har begyndt min gerning i dig, og jeg er den, som vil fuldføre den!"
11. december
- ' . . . den, som hører mit ord og tror ham, som sendte mig, han har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet.' (Johs. 5:24)
"I tro og tillid at åbne sig for MIG er at åbne sig for Livet. Tag ikke fejl af kendskab og lære. - 'Enhver, som ser Sønnen og tror på ham, skal have et evigt liv.' (Johs. 6:40).
Den, som har MIG - og ikke nødvendigvis den, som har den rette lære - han har Livet. Søg mig gennem Ordet og gennem bøn.
Jeg er det sande vintræ, grenen må sidde direkte på træet for at kunne leve. Livet er skænket jer i og ved mig. Vækst og form følger af Livet - ikke omvendt."
Sidst.
December 11 2017 Kl 00:54 Har lige fået min knallert tilbage.
Jeg lånte den ud for 1 måned eller 2 siden, de ville gerne købe den, men jeg havde købt den for selv at bruge den.
Jeg har selvfølgelig registrerings attest og forsikring på den.
De lånte den.
Nu er jeg blevet skilt, hun vælger at slette vores fælles efternavn. Og vil tage det hun havde før, fra sin afdøde mand.

Så nu forærer hun mig væk til andre, der vælger: At satse og bruge deres tid og deres liv, på at få en tilværelse med mig.
Hun vælger ikke at bære mit navn.
Som en af sangene siger: Skibet bærer mit navn.

Havde nu nu valgt, at bære mit navn, så ville vi stadig kunne danne par.
Nu fremover, da hun fraskriver sit tilhørsforhold til mig, som hun siger, så mister vi hinanden. Ligesom, hvis jeg solgte knallerten.
Esajas skriver om dette i:

Esajas 4
1 Syv kvinder skal på hin dag gribe fat i en Mand og sige: "Vi vil æde vort eget brød og holde os selv med Klæder, blot vi må bære dit navn. Tag Vanæren fra os!"
2. På hin dag Bliver Herrens spire til Fryd og Ære og landets Frugt til Stolthed og Smykke for de undslupne i Israel.
3. Den, som er levnet i Zion og blevet tilovers i Jerusalem, skal kaldes hellig, enhver, der er indskrevet til Livet i Jerusalem,
4. når Herren får aftvættet Zions døtres Smuds og bortskyllet Jerusalems Blodskyld fra dets midte med Doms og udrensnings Ånd.
5. Da skaber Herren over hvert et Sted på Zions Bjerg og over dets Festforsamlinger en Sky om dagen og Røg med luende Ildskær om Natten; thi over alt, hvad herligt er, skal der være et Dække
6. og Ly til Skygge mod hede og til Skærm og Skjul mod Skybrud og Regn
Kl 4:14 ww. For evigt, for evigt måske samme vej.
Disse linier synger jeg for mig selv lige nu, i mine tanker.
Da jeg vågnede tidligere, var det 23 år, som jeg fik som en mininums aldersgrænse.