www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. december
"Glem ikke, at mine bud er TILBUD! Når dit selv bliver dig uudholdeligt, så spørger jeg dig: Tør du betro dig i mine hænder - og ønsker du at være som grenen på vintræet, uden selvstændigt liv, leve i fuld afhængighed af træets rod? Så bed mig gøre det med dig, som du ikke selv kan gøre, nemlig frelse dig selv fra dette elendige liv.
Giv mig din bitterhed, og jeg vil fylde dit hjerte med sødme. Vær ikke bange for mig; jeg vil aldrig gøre dig fortræd, men hjælpe det Liv igennem, som jeg selv har begyndt i dig. Jeg er med dig, ikke imod dig!"
Sidst.
December 07 2017 Kl 05:38 Tankerne alene.
Jeg lærte i går, at alt starter med tankerne alene.
Jesus forlangte mere af os, i Det Nye Testamente, end Han gjorde i Det Gamle Testamente.
Dengang hed det: Kom hviledagen i hu, og hold den Hellig, og en hviledag blev udpeget, lørdag eller søndag.
Søndag, blev opstandelsens dag, en dag, hvor Jesus besøgte disciplene, for at vise, at Han elskede dem, selvom Han nu er opstanden, fra de døde. (Hans arbejdsindsats var ikke mindre, dagen før, hvor Han viste sig for de døde, og viste dem, at Han elsker dem.)
Men Jesus forventer, at vi holder hver dag Hellig og elsker Gud og vore medmennesker: Hver dag.

Tiende bliver til: Giv alt hvad du ejer til de fattige, kom så og følg mig.

Og i Mattæus 5:27. I have hørt, at der er sagt: Du må ikke bedrive hor.
28. Men jeg siger eder, at hver den, som ser på en kvinde for at begære hende, har allerede bedrevet hor med hende i sit Hjerte.

Her afsløres det at vores tanker er vores hjerte.
Hvad hjertet er fuldt af løber munden over med.
Men omvendt kan ordene vi vælger at bruge, betyde noget vi ikke mener, så er vi falske. Folk vi lyver for, troede noget andet om os.

Esajas 29:13. Og Herren sagde: Eftersom dette folk kun holder sig nær med sin Mund og ærer mig med sine Læber, mens Hjertet er fjernt fra mig, og fordi deres frygt for mig blev tillærte menneskebud,
14. se, derfor handler jeg fremdeles sært og sælsomt med dette folk; dets Vismænds Visdom forgår, de kloges Klogskab glipper.

Vi ender med at lyve for os selv, vi tror mere på løgnene, fordi de bekræfter vores løgne. Vi ender i mørket. og det er jo ikke så godt.
For Guds hensigt er: at vi skal have succes og fremgang, og det for evigt.

Når vi derhen, hvor vores tanker søger efter sandheden, jeg søgte Gud, og er ikke blevet skuffet. Så sker der en ny forvandling, vi kan tænke og andre kan afsløre: Det vi tænker.
Vi bliver Guds børn. Hans tanker kommer til udtryk hos os.
Vi følger Hans tanker. og bliver et med Ham.

Det var egentligt det, Jesus vil bede os om.