www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. december
- 'Således skal også min himmelske fader gøre med jer, hvis ikke enhver af jer tilgiver sin broder.' (Matt. l8:35) "Den, som ikke tilgiver, forkaster sin egen tilgivelse; et uforsonligt sind kan ikke huse min nåde! Og sådan med alle sindets synder.
Derfor, kom til mig og lad MIG rense - og fylde!"
Sidst.
December 04 2017 Kl 23:31 ww so unwilling, must serve down
Det er usædvanligt for mig, at få sætninger på denne måde.
Det er sket en gang før, om nadvertjenesten.
ellers kan jeg ikke lige komme i tanke om andre tilfælde.
Det med at tjene Gud, er at tjene disse Hans mindste.
Min mor, er ældste søster i en stor familie, med mange søskende.
Fra min mor lærte jeg at tjene, fra Gud lærte jeg: Hvem jeg skulle hjælpe. Det har været et utroligt givende liv.
Ligesom med den barmhjertige Samaritaner, er det dem i nød, vi servicerer. Og der er andre eksempler i Det Nye Testamente på at ordene er gode, at kende. Da de bringer frelse, som består af evigt liv, til ham, der lytter og gør derefter.
Færdig her kl 23:45 (dagen før, også usædvanligt, det er dog sket før, men sjældent.
Politikere, servicerer ofte dem, som betaler for det,
Det ser man ved godkendelse af medicin, ved salg af Statslige selskaber ved lovforslag osv.