www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. november
- Et ved jeg: Jesus elsker mig. Åh, Jesus, er det nok?
"Ja, det er nok, for det er hele den fulde frelses hemmelighed. Det er livets kim. Min kærlighed er årsagen til det liv, jeg har skænket jer, den er målet for livet, og den er midlet, hvormed jeg drager og opretholder. Bliv derfor i tilliden til min kærlighed!
Den kostede mig livet, det Liv jeg skænkede jer.
I kraft af min kærlighed sejrede jeg over Satan og al hans magt.
Jeg har intet andet begær end at gemme jer i min kærlighed.
Satans eneste mulighed er at skjule min kærlighed for jer, skjule MIG! Han er løgnens fader, og løgnen er hans væsen - og hans våben.
Bliv i tilliden til at jeg elsker jer - lad ingen og intet rokke jer i det."

30. november
- 'Salig er den, som ikke forarges på mig!' (Matt. 11:6) - "De, som forarges på mig - det er dem, for hvem nåden ikke er nok - de vil ikke ydmyges, og derfor ønsker de ikke en ydmyg og sagtmodig Frelser. De forlader mig for selv at finde en "frelsesvej", der stemmer med deres egne tilbøjeligheder.
De ønsker ikke at høre om synd og nåde - de vil uden om denne snævre port.
Husk, at Jeg gik vejen for jer, og jeg er VEJEN, jeres vej. I behøver aldrig at være alene, jeg er hos jer for at gøre min gerning i jer, så jeres glæde kan blive fuldkommen.
Jeg er den hjælpeløses hjælper, den afmægtiges kraft, den syges læge og hvert menneskes FRELSER."

l. december
"Bed om Åndens vejledning til at se ind i mit væsen!
Bliv ved, giv ikke op, det gælder Livet at kende MIG, så tilliden til mig, til min Kærlighed, kan værne dig, når Satan anklager dig eller frister dig til at søge andre udveje, anden sikkerhed - en anden frelsesvej.
Jeg har ingen større glæde end mine børns tillid, og kun i tillid til mig kan jeres glæde fuldkommes.
Den tro, som er virksom i kærlighed, er den gave, som jeg mest af alt længes efter at give jer."

2. december
- 'Han skal ej kives og ej skrige, og ingen skal høre hans røst på gaderne. Han skal ikke bryde et knækket rør og ikke slukke en rygende tande, indtil han får retten ført frem til sejr.' (Matt. l2:19-20)
"Min magt er af en anden art end denne verdens. Den er overmagten og skal ikke røve og rane for at opnå sejr.
Af Min Kærlighed er alt liv sprunget frem, og ved den opretholdes alle ting. Hvis jeg tog min Kærlighed bort fra Jorden, ville alt gå i opløsning.
Flygt ind i min Kærlighed under alle forhold. Skjul jer der mod fjendens angreb, han fører sin krig mod jeres hjerter, men jeg har overvundet ham. Gem jer i tilliden til min Kærlighed.
Giv ham ikke ret, når han frister i tanke og vilje til modstand mod uretfærdighed. I har jeres retfærdighed i mig og skal ikke kæmpe for jeres egen ret. Kald på mig og JEG skal udfri jer!
Han har ikke mine våben, derfor er sejren min på forhånd!"

3. december
- 'Altid står til dig min hu, al min glæde ejer du, aldrig får jeg fred i sind, uden du den bringer ind!'
- Jeg kan ikke nøjes med mindre end dig selv, Jesus.
"I skal heller ikke nøjes med mindre. Når du ikke mærker de tydelige tilskyndelser til glæde og tak, så er det for at hjertets rødder skal søge ned i dybden, nå derned, derind, hvor den evigt rindende kilde er, derned hvor der aldrig er tørt. Så bliver jeres hjerte ikke afhængigt af anden tilførsel, men bærer frugt, min frugt, i tørre såvel som frodige tider!"

4. december
- *) 'Thi Guds ord er levende og virkende og skarpere end noget tveægget sværd og trænger så dybt ind, at det sønderdeler sjæl og ånd, marv og ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.' (Hebr. 4:12)
"Lys og mørke kan ikke forenes, Kærlighed og had kan ikke bo sammen. Derfor må ondt og godt skilles - nu i den enkelte troendes hjerte - og når MIT fuldkomne Rige åbenbarer sig.
Giv ikke rum for angst for MIG i jeres hjerter, - glem aldrig, at jeg hader synden, men elsker synderen.
Min Ånd overbeviser om synd til udfrielse og frelse. Bliv i tilliden til min Kærlighed. Den som unddrager sig min Kærlighed, udsætter sig for fjendens erobringsforsøg - og mod ham kan intet menneske klare sig."
Sidst.
December 04 2017 Kl 04:33 Tænker over livet
Jeg samler op på mit liv, lige nu har lige tømt bilen efter en skilsmisse, som dog ikke er officielt godkendt før ægteskabspapirerne er ophævet.
Så i virkeligheden er vi skilt, selv køleskabets oste og maden i fryseren, mm har vi delt imellem os.
Vi arangerede brylluppet for 2 måneder siden og blev hurtigt gift d. 24 oktober.
Alle forventninger var i top.
Forventningerne til kærligheden og venskabet er stadig i top hos mig.
Og uden at spørge, tror jeg de også er det hos min hustru.
Vi vælger bare, at leve hver for sig, og så derefter tilpasse os hinanden.

Jeg ser dette samme billede hos Gud.
Når man træder ind i en kirke, nydøbt som medlem, fået navnet: En Kristen, så opdager man at forventningerne er store.
Man kan umuligt leve op til dem.
Præster, mange af dem, forventer at man lever ligesom de gør.
Men de skal jo også opfylde deres, eller de love, som er store og som Gud har ladet skrive af Moses med flere.
Der er regler om alt muligt, og regler bliver skærpet af Jesus, som siger: Bare du tænker på at gøre det forkerte imod din broder eller søster, så er du dom værdig.
Din samvittighed bliver snavset, det er derfor dåben og gudstjenesten er så vigtig, hvis man ikke lige har en prædikant, som har misforstået væsentlige ting, de prædiker om vejen, men går den ikke selv. Bliv først ren selv, før du dømmer andre.
Jeg plejer at tænke: Bibelen blev skrevet til dem, der kan læse den.
Alle andrem skal høre om den. Kun en af de 12 stammer, af Israels 12 stammer, skulle læse den, Levitterne, de skulle være præster for Gud.
Dvs Gud ville snakke med dem, hele vejen igennem deres liv.
Dag og nat og al tid, fordi de elsker Gud.
Siden Jesus kan alle elske Gud, fordi Jesus blev vores alles præst.
Gud har ikke længere brug for præster, som i gamle dage, og her taler jeg om tiden før Jesus.
Det var en katastrofe, for Daniel og alle det Gamle Testamentes præster. At Jesus kom, og gjorde deres arbejde ligegyldigt.
I dag er der stadig nogle mennesker, der ønsker at leve som i gamle dage.
Min datter vil gerne leve som middelalder kvinde.
Mange prøver at spise stenalderbrød.
Nogle få vil elske vildt og dyrisk.
Så selvfølgeligt kan de, der vil leve som Moses Zadok og andre præster også få lov til det.
Af alle munke er Franz Assisis fra 1200, nok den munk, som har skrevet og gjort størst indtryk på læsende præster.
De mennesker, som sidder ved hans bord, kommer alle i Paradiset, lovede Gud ham, osv.
Selvom jeg lige er blevet skilt, så er jeg ikke holdt op med at elske den kvinde, jeg har valgt at blive gift med og nu skilt fra.
Jeg har også været gift med Mormonkirken, men blev smidt ud, på grund af uoverensstemmelser imellem min tro og deres. Jeg var nemlig klogere end de var og vist stadig tror de er.
Men jeg elsker stadig Gud og kærligheden, og mange Mormoner, kunne stadig være og blive mine venner.
Kærlighed er svær at skrive om, den kan misforstås, ligesom skriften ofte skal misforstås, hvis hver kirkeretning og deres stiftere skulle bestemme.