www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. november
- 'Vogt jer for at øve jeres retfærdighed for menneskene, for at de skal lægge mærke til jer.' (Matt. 6, l)
"Jeg vil minde dig om mig selv, når du vidner; for det er ofte der, denne fare ligger, der Satan frister. Lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet!
Jeg giver mit sindelag til enhver, som begærer det af mig. Jeg har rakt jer mine hænder, og jeg har grebet om enhver, som rækker efter mig - og jeg slipper aldrig!"
Sidst.
November 25 2017 Kl 05:05 som en kalenderdag er i da, datoen for Jesus fødsel 2020 eller 2021 år siden, Han blev født i 3 - 4 år før Kr fødsel. men Hans fremvisning skete først Juleaften 4 måneder gammel, hvor hyrder og de 3 vise mænd fra østerland (Parlistan) kom fra.
Jeg har vist ikke læst det, men jeg tror nok, at deres stjerneobservatorie er bevaret, og kan ses som en turist attraktion, den dag i dag. (Det er usandsynligt, i mine tanker, at andre har kopieret og bygget et lignende efterfølgende.)
Jeg er tilbøjelig til at tro, at Jesus var indenom Jerusalem, med sine forædre, for at blive omskåret og fremvist i Templet der. Men selv det kan jeg ikke huske jeg har læst noget sted. (det skulle ske efter den første uge.)
Men nok om det. nu.
7:25 ww. accredential = ordet findes ikke, normalt rammer jeg ordet, jeg tænker på, men denne gang er der mange løsninger.
/
credential = kreditiv
/ accredited = statsannerkendt, officielt godkendt, almindeligt annerkendt,
/ accidental = tilfældigt, nærmest ligegyldigt
/ accredential
ww. står for word of wisdom, et ord, man tænker over, en sang mm.
Det er en af Guds måder, at få os i tale.
Når man dør, og møder Jesus, ved man at Han har talt til os tusindvis af gange.
Emnet er Talsmanden.
Job 16:19. Alt nu er mit vidne i Himlen, min Talsmand er i det høje;
Johannes 14:26. Men Talsmanden, den Helligånd, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alle Ting og minde jer om alle Ting, som jeg har sagt eder.
Johannes 15:26. Men når Talsmanden kommer, som jeg skal sende jer fra Faderen, Sandhedens Ånd, som udgår fra Faderen, da skal han vidne om mig
1. Johannes 2
1. Mine børn! dette skriver jeg til eder, for at I ikke skulle synde. Og dersom nogen synder, have vi en Talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige,
Esau 1. Mosebog 27:38. Da sagde Esau til sin Fader: "Har du kun den ene Velsignelse. Fader? Velsign også mig, Fader!" Og Esau opløftede sin Røst og græd.
39. Så tog hans Fader Isak til orde og sagde til ham: "Se, fjern fra Jordens Fedme skal din Bolig være og fjern fra himmelens Væde ovenfra;
40. af dit Sværd skal du leve, og din broder skal du tjene; men når du samler din Kraft, skal du sprænge hans Åg af din Hals!"
Det får mig til at stille spørgsmålet: Hvad betyder dette?