www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. november
- 'Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne; jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at fuldkomme.' (Matt. 5:17)
"Jeg har ikke slået af på kravene, men opfyldt dem, for at opfylde dem i jer - så langt, som I giver mig lov!
Undskyld ikke synden i jer selv, men vær heller ikke bange, når I ser den. Jeg tilgiver, hvad I bekender, og jeg har skænket jer mig selv.
Kæmp ikke i egen kraft, og oprethold ikke et falsk skin! Når jeg fører jer ad erkendelsens og bekendelsens vej, så er det for at MIN glæde kan være i jer, og jeres glæde kan blive fuldkommen.
Min kraft fuldkommes, hvor I erfarer jeres magtesløshed og rækker efter mig!"
Sidst.
November 24 2017 Kl 06:16
Nov 25 2017 Kl 4:39 oprethold ikke et falsk skin
solskin kontra dyreskind
Det ene med d og det andet uden
Men i tankerne er det det samme ord.
Isak, en af Patriarkerne blev snydt af Jakob og hans hustru Rebekka, til at velsigne Jakob, frem for hans bror Esau. (1. Mosebog 21:16)
Præster kan også ligne noget de ikke er.
Hverken Gud eller mennesker kan klare den slags mennesker.

Åbenbaringen 3:1 . . . Jeg kender dine Gerninger, at du har ord for at leve og er dog død.
2. Bliv vågen og styrk det øvrige, som ellers ville dø; thi jeg har ikke fundet dine Gerninger fuldkommede for min Gud.
3. Kom derfor i hu, hvorledes du modtog og hørte, og bevar det og omvend dig! Dersom du altså ikke våger, skal jeg komme som en Tyv, og du skal ikke vide, i hvilken Time jeg kommer over dig. (Kun Gud kender den time, som er: når vi dør)
3:17. fordi du siger: Jeg er rig og har vundet Rigdom og fattes intet; og du ved ikke, at du er den elendige og jammerlige og fattige og blinde og nøgne.