www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. november
- 'Natanael spørger ham: Hvorfra kender du mig?' (Johs. 1:48)
"Jeg søger altid at nå jer med min kærlighed. Jeg kender jeres veje og alt, hvad der hænder jer, og jeg tillader kun, hvad der kan bringe jer mine velsignelser.
Husk, I er venner af DEN, som har al magten i Himmelen og på Jorden!"
Sidst.
November 22 2017 Kl 08:20 Tisjbiten
1. Kongebog 17:1. Tisjbiten Elias fra Tisjbe i Gilead
1. kings 17:1 And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead,
For nylig, jeg ved ikke om jeg skrev om det, for nylig blev Bill Clinton, Trump, Hillary Clinton sammenlignet med hændelser i det Gamle Testamente. Jeg kunne godt se og forstod, at det Gamle Testamentes hændelser gentog sig, i disse år.
Efter nogle dage, uger måske, kunne jeg se min rolle, som værende Tjibiten's, jeg indretter mine tanker efter denne oplysning, efterfølgende.
Og blev opfordret til at skrive om Tisjbiten.
Min første iagtagelse er at Gilead ligger på østsiden af Jordan.
Dvs området før dåb. Som symboliseres med overgangen af Jordan, ind i Israel. Hebræer er et ord - de fik, - da de gik over Det Røde hav.
Jeg føler meget at samfundet i dag, overvejende består af mennesker, som ikke er født på ny.
Trinitatis 23, i går, handlede om man skal give Kejseren skat.
Mønten havde et billede af Kejseren, på den tid.
Så giv Kejseren, hvad Kejserens er.
Præsten beskrev, hvordan vi tilhører Gud, fordi vi får korset, tegnet i dåbsvelsignelsen, så derved tilhører vi Gud.
Jeg husker svagt at dette tegn, skal være på os, for at kunne handle, (med Gud?) i de sidste dage. og det er jo helt korrekt, når man tænker på at korset og de tre nagler, dvs 666, wav wav wav, er sammenføjet i et og samme symbol.
Min opfattelse af giv Gud hvad Guds er, er lidt anderledes, for vi blev skabt i Guds billede, samme DNA, som Gud viste sammen med Jomfru Maria, da Gud lod sin Enborne Søn, komme iblandt os, for at vise os, den mulighed, vi har for at lære at elske hinanden, på Guddommelig måde. Ved at blive elsket, først af Gud. Ved at modtage Guds kærlighed, først da bliver vi rige, og kan dele ud af ægte og evig kærlighed. (du tror dig rig, men er nøgen og fattig).
(svigt ikke din første kærlighed).

Kejseren, var også konge, og havde han givet sig selv til Gud, så ville han ligesom Kong David, blive en stor konge.
Præsten, som giver sig fuldt ud til Gud, bliver som Apostlene og Moses og Elias med flere.
For at være sammen med Gud, smitter, det er som at have solens lys, morgenstjernen som det beskrives.