www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. november
- 'Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.
Og de forlod straks deres garn og fulgte ham.' (Matt. 4:19-20)
"Stræb ikke, tro kun, hav tillid til mig. Ingen kan tage noget af sig selv - hvad der ikke er givet jer af Mig, kan ikke bestå. Menneskeværk og Guds værk kan ikke blandes - de skiller sig ud fra hinanden, og hvad der ikke er af mig, går til grunde.
Tro er tillid, ikke vilje. Tro er hjertets lykkelige forening med mig, og ikke et middel til opfyldelse af mine løfter - eller af jeres egne ønsker.
Når I tror, skal I se. Derfor bruger jeg alle midler og måder til at vække jeres tillid - og skænke jer troen."
Sidst.
November 16 2017 Kl 07:36 Tæt på hinanden.
Jeg har tidligt opdaget, at man ikke ønsker at være så tæt på hinanden, som det ofte sker.
Man kalder det for en comfortzone, på engelsk.
Alligevel så kan jeg ikke komme tæt nok på Gud og mennesker.
Jeg ved ikke hvad jeg kan bruge det til her og nu.
Men det ender altid med, at jeg bliver skubbet tilbage, (og står alene med Gud). Jeg mærker aldrig Gud udtrykke, at jeg har overtrådt Hans trygheds zone. Ikke destomindre, så var der ingen andre end Moses, der måtte komme nær til Bjerget (Horeb) hvor Gud besøgte Moses.
Pålitisk kan man sige: Danskerne og i særdeleshed Europæerne har en lignende trygheds zone. Som vores broder Saudi Arabien overskrider.
Det er derfor, at deres landområde ikke ligger på Zions Bjerg, dvs i Jerusalem, men i ørkenlandet syd, jeg udråber hermed, at Saudi Arabien og de 12 stammer, er Sydens Konge, og ikke nødvendigvis Afrikanerne, som Percy Collett antog.