www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. november
- Herre, lad ikke menneskelige anstrengelser hindre vækkelsen og beredelsen til dit komme.
" Ved min Ånd skal det ske!
Johannes Døber var den største blandt kvindefødte, og dog er den mindste i Guds rige større end han.
Han kaldte til omvendelse - men jeg gav nyt Liv.
Min Ånd skal blæse liv, hvor det ikke ventes, min kærlighed skal bære frugt i de små haver. Ingen kan bære frugt ved nidkærhed eller ved at "rense sig selv". MIN Ånd sætter frugten, og jeg besvarer råbene på min egen måde.
Frem for alt: Bliv ikke nidkær for "min gerning", men lad min kærlighed gennemstrømme jer!"

14. november
- 'Maria har valgt den gode del. . . ' (Luk. 10:42)
"Stands din bøn og vær stille, når du mærker de brusende følelser af utilfredshed banke på hjertedøren. Og bed så om Mig selv. Bed om at mindes om, hvad du har at takke for. Bed om stilhed og om tillid. Hvad du beder om, danner dit sindelag. Jeg skal ikke overvindes, ikke besejres - for jeg er for dig. Bed med mig. Bed dig ind i stilheden, ikke ud af den - ind i tilliden til Mig!"
Sidst.
November 14 2017 Kl 03:18 elske visdom
Eller at elske kundskab?
Meget tidligt blev vi mennesker gjort opmærksom på den farer der er, når vi spiser kundskabens frugt.
Frugten fra Paradiset blev senere til figentræer.
Vi får et uendeligt antal kærner, som hver især burde kunne blive til et nyt træ.
Således ser vi i størrelsesordenen 800 forskellige kristne kirker og endnu flere trosretninger, som hver enkelt kristen kan bidrage med.
Bibelen vil gøre os alle til Guds Højeste præster, og det er egentligt ikke formålet for Gud, men Gud har valgt at skrive kloge ord til: Dem, der kommer til at læse Bibelens tekster.
Så bibelen er først og fremmest skrevet til de lærde, som vælger kundskab. Bibelen blev før Luther, dvs for mere end 500 år siden kun læst på latin, Luther udgav en Tysk oversættelse af Bibelen, og allerede inden den tyske oversættelse var færdig, startede Reformationen.
Vi havde latinskoler i Danmark, som senere blev til Gymnasiet, hvor man indtil min tid i gymnasiet, stadig skulle lære latin, som sprog og fag.

Jeg lærte hurtigt, på min vej til Guds trone og person, at man ikke skal bruge tid på at spille klog.

Ssøg ikke denne verdens visdom, men søg Guds rige.
Vvar der en der sagde til mig, jeg troede at disse ord var at finde i Bibelen, men de står ikke så klart, som jeg beskriver dem.

Senere lærte jeg at man skulle være som et ufødt barn, hvis man ville fødes på ny. (Det var i en af de bøger, som beskriver Pater Pio, at jeg læste det)

Selv det at skrive disse ord, i dag, kræver kundskab.
Så jeg brugte et kvarter, før jeg turde skrive, med kundskab, at man ikke skal bruge kundskab, men der forskel på at bruge og at elske kundskab.
At elske Gud, eller at bruge Gud.
Gang på gang siger Gud:
I skal gøre, det Gud siger.
Vi skal ikke nøjes med at høre.

Hvem elsker Gud? Dem, der gør, som Han siger.
Daniel 11:32. . . men de folk, som kender deres Gud, står fast og viser det i Gerning.
Kl 10:17 og der kan læses meget mere om dette i Det Nye Testamente. f. eks om den barmhjertige Samaritaner.
Kl 10:17 læste at Kristendemokraterne kommer på stemmeseddelen til næste folketingsvalg. tillykke med det. De vil være et familieparti.