www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. november
"Lazarus elskede mig, vi var venner. Jeg var ikke blot den, han sendte bud efter i nøden, men den han helst var sammen med.
Min herlighed og min kærligheds magt kunne fuldkommes i ham, fordi han var mig hengiven.
Lad jer ikke forstyrre af noget synligt, bliv i den usynlige forbindelse med mig. De åndelige gaver, I stiler efter, giver jeg min ven i søvne.
Vær stille - jeg er jer inderlig nær - og har jer inderlig kær!"
Sidst.
November 12 2017 Kl 05:03 DK de kristne www
DK er selvfølgelig kendingsbogstaverne for Danmark
Hvad de færreste ved, er, at www er kendingsbogstaverne for Jesus og internettet og terrorkongen, som kommer og ødelægger alt for de gamle præster.
Lad mig forklare:
Indtil nu, er jeg den eneste mig bekendt, som har regnet mig frem til denne udlægning af dette skriftsted:

Åbenbaringen 13:18. Her gælder det Visdom! Den, som har Forstand, udregne Dyrets Tal; thi det er et menneskes Tal, og dets Tal er 666.

Først tallet:
Det sjette bogstav på Hebræisk er w udtales wav, tallet 6 er et bogstav, tal fandtes ikke på hebræisk i gamle dage, man brugte a for 1 og b for 2 og f for 6, f blev skrevet med et Hebræisk tegn, som ligner en nagle, et søm eller som et almindeligt f uden de små streger på tværs, som et søm, det betyder, bogstavet betyder krog, knage, nagle og lignende, afhængig af teksten.
De 3 nagler, beskriver Korsfæstelsen af Jesus, man kan sige: Jesus besejrede djævelen med 3 nagler. Han døde, men blev vakt til live, og uden Hans vilje, kan vi mennesker ingen ting, hverken leve eller handle, dvs købe eller sælge. Disse påstande omtales flere steder i Det Gamle Testamente om Guds indvirkning på mennesker, jeg kan således ikke skrive om mennesker og deres modtagelse af velsignelser, gvis de modtager Gud, eller deres tab af velsignelser, hvis de afviser Gud. det gentages gang på gang også i Nye Testamente, og i høj grad her i:

Johannes Åbenbaring 13:11. Og jeg så et andet Dyr stige op af jorden, og det havde to horn ligesom et Lam og talte som en Drage. (Lammet er offerdyret, og ilden fra dragen or Guds ord)
12. Og det udøver hele det første Dyrs Magt for dets Åsyn og får Jorden og dem, som bo derpå, til at tilbede det første dyr, hvis dødelige Sår blev lægt. (Det første dyr er Jehova, Gud, som er alle tings skaber, som blev afvist af mange af vores forfædre)
13. Og det gør store Tegn, så at det endog får Ild til. at falde ned fra himmelen på jorden for menneskenes Åsyn. (Ilden her er Helligånden, som faldt som en helliggørelse af menigheden, ligesom den faldt på Moses præster og templet i Det Gamle Testamente)
14. Og det forfører dem, som bo på jorden, for de Tegns skyld, som det blev givet det at gøre for Dyrets Åsyn, og siger til dem, som bo på jorden, at de skulle gøre et Billede af Dyret, ham, som har Sværdhugget og kom til Live. (Vi skal elske Gud af hele vores hjerte, vores tanker og sind, der skal vi gøre Jesus til vores forbillede.)
15. Og det fik Magt til at give Dyrets Billede Ånd, (er Jesus) så at Dyrets Billede endog kunne tale og gøre, at alle de, der ikke ville tilbede Dyrets Billede, skulle ihjelslås. (Vi skal gøre Jesus til vores talsmand, vorel mellemmand hos Gud, jeg siger: Jesus er vores præst og broder hos Gud, uden Jesus, kan vi ikke få livets velsignelser fra Gud, som netop gjorde Jesus til vores ven og frelser, fordi Gud elskede verden, altså elskede os.)
16. Og det får alle, både små og støre, både rige og fattige, både frie og Trælle, til at sætte sig et Mærke på deres højre hånd eller på deres Pande, (mærket er tegnet på vores hengivenhed: Tænker vi på Gud, så kan man se det på vores beslutninger, som er tegn der afsløres i vores tanker og ord, og vores hænders handlinger viser også om vores gerninger er i samklang med Guds gerninger.)
17. for at ingen skal kunne købe eller sælge uden den, som har Mærket, Dyrets navn eller dets navns Tal. (en tyv kan ikke købe, man skal være ærlig og hæderlig og retfærdig, for at kunne købe og sælge, hvis ikke så omstødes handelen, og tyven eller bedrageren skal levere det tilbage, som han uretmæssigt har tilranet sig. selv krigsbytte bliver omtalt gang på gang i Det Gamle Testamente, nogen gange vil Guds mænd ikke røre eller eje fjendens gods, selv kornet blev ikke rørt, da Jeriko faldt, det kan man læse og arkæologerne kan konstatere at beretningen er sand.)
18. Her gælder det Visdom! Den, som har Forstand, udregne Dyrets Tal; thi det er et menneskes Tal, og dets Tal er 666.
3 f er det samme navn, og ingen havde regnet med at fagforeningen med denne tekst bliver til: De kristnes fagforening osv osv
Denne tekst kommer som en stor overraskelse for mange.
Og hvad så, vi fortsætter med at leve som vi plejer, kæmper for bedre løn og bedre levevilkår. Og Gud er med os.
Daniel 7:13. Jeg skuede videre i nattesynerne: Og se, med Himlens Skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. (= Jesus) Han kom hen til den gamle at Dage (= Vor Himmelske Fader) og førtes frem for ham;
14. og Magt og Ære og Herredom gaves ham, og alle folk, Stammer og Tungemål skal tjene ham; hans Magt er en evig Magt, aldrig går den til Grunde, hans Rige kan ikke forgå.