www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. november
"Frygt ikke, jeg er hos jer! Frygt heller ikke for jeres legemes behov, I er mig dyrebare. Jeg slipper jer ikke!"
Sidst.
November 11 2017 Kl 05:44 De sidste dage?
Dommedagsprofeter?
Den første dommedagsprofeti kom fra Gud, da Han fortalte Adam, at han ikke måtte spise af kundskabens træ.
Det svarer til at sige: Lad være med at gå i skole.

Amos 5:4. Thi så siger Herren til Israels hus: Søg mig, så skal I leve!

Vi lever med de regler vi omgiver os med.
Og vi løser vores problemer på mange forskellige måder.
Problemer, som mad, hus, arbejde og hvordan vi bruger vores fritid på er forskellige. Vores jagt efter værdier, og vores syn på værdier er forskellige.

Når vi dør, er vores tid på jorden slut.
Straffen for at udnytte vores kundskab, på og over andre mennesker, bliver vorderet af dommeren, som er os selv.
Lovbogen er vores egen personlige, den vi har overtaget fra vores forfædre og af egen erfaring. Eller læst os til.

Men sandheden er ikke skjult.
Når vi er ude af kroppen, er vi stadig os selv.
Vi tænker ufatteligt hurtigt, hele vores liv, med alle vores handlinger og alle vores oplevelser kan vi se og huske på et øjeblik, detaljer og alt.
Med den indsigt, ser vi Gud, og ønsker at glemme vores fejl.
Det ønsker Gud også. Han ønsker også at glemme vores fejl.
Vi lever i nådens tid. Og Gud har gang på gang halveret et menneskes alder. Startende fra op til 1000 år, senere op til 500 år, Moses tid op til 120 år og i dag dør mange omkring de 60 og nogle steder omkring de 30, som jeg læste var en høj alder i Afganistan, før lægerne kom dertil med deres kundskaber.

Sandheden er ikke skjult.
Gud og Jesus genvej til frelse, dvs at redde hver eneste af os fra evig fortabelse, er tilgivelse, vi skal lære at tilgive. Dvs vi skal glemme, de gange vi blev snydt. Hver eneste en, hver eneste gang.
Amos 5
1. Hør dette ord, en klagesang, som jeg istemmer over eder, Israels Hus:
2. hun er faldet og rejser sig ikke, Israels Jomfru, henstrakt på sin jord, og ingen rejser hende op.
3. Thi så siger den Herre Herren: Den By, som går i Leding med tusind, får hundred tilbage, og den som går i Leding med hundred, får ti tilbage i Israels hus.
4. Thi så siger Herren til Israels hus: Søg mig, så skal I leve!
5. Søg ikke til Betel, gå ikke til Gilgal, drag ikke til Beersjeba! Thi Gilgal skal blive landflygtig, og Betel skal blive til intet.
6. Søg Herren, så skal I leve, at ikke en Lue slår ud, en ædende Ild mod Josefs hus, og Betel har ingen, som slukker.
7. Ve dem, som gør Ret til Malurt og kaster Retfærd i Støvet!
8. Syvstjernens og Orions Skaber, han, som vender Mulm til Morgen og gør dag til nattemørke, som kalder ad Havets vande og gyder dem ud over jorden, Herren er hans navn!
9. Han lader Ødelæggelse bryde ind over Borge, Ødelæggelse komme over Fæstninger.
10. De hader Rettens Talsmand i Porten og afskyr den, som taler sandt.
11. Derfor, da I træder på den ringe og tager afgift af hans Korn, skal I vel bygge Kvaderstenshuse, men ikke bo den; I skal vel plante yndige Vingårde, men Vinen skal I ikke drikke.
12. Jeg ved, eders Overtrædelser er mange og uden Tal eders Synder, I Rettens Fjender, som tager mod Bøde og bortviser fattige i Porten.
13. Derfor tier den kloge i denne Tid, thi det er onde Tider.
14. Søg det gode, ej det onde, for at I må leve og Hærskarers Gud, må være med eder, som I siger, han er.
15. Had det onde og elsk det gode, hold Retten i Hævd i Porten! Måske vil da Herren, Hærskarers Gud, være nådig mod Josefs Rest.
16. Derfor, så siger Herren, Herren, Hærskarers Gud: På alle Torve skal klages, i alle Gader råbes: "Ve! Ve!" Bonden kalder til Sorg, til Ligklage Klagemænd;
17. i hver en Vingård skal klages, når jeg drager igennem din midte, siger Herren.
18. Ve eder, som længes efter Herrens dag,! Hvad vil I med Herrens Dag? Mørke er den, ej lys.

Korinter 1:19. Thi der er skrevet: "Jeg vil lægge de vises Visdom øde, og de forstandiges Forstand vil jeg gøre til intet."
20. Hvor er der en viis? hvor er der en skriftklog? hvor er der en Ordkæmper al denne verden? har Gud ikke gjort Verdens Visdom til Dårskab?

Jeremias 3: - - og de skal ikke mere følge deres onde Hjertes Stivsind.

1. Korinter 3:
16. Vide I ikke, at I er Guds Tempel, og Guds Ånd bor i eder?
17. Dersom nogen fordærver Guds Tempel, skal Gud fordærve ham; thi Guds Tempel er helligt, og det er jo I.
18. Ingen bedrage sig selv! Dersom nogen tykkes at være viis iblandt eder i denne Verden, han vorde en Dåre, for at han kan vorde viis.
19. Thi denne Verdens Visdom er Dårskab for Gud; thi der er skrevet: "Han er den, som griber de vise i deres Træskhed;"
20. og atter: "Herren kender de vises Tanker, at de er forfængelige."

Jeremias 50 (om Babel)
Ezekiel 44:17. Og når de går ind ad den indre Forgårds Port, skal de være iført Linnedklæder; de må ikke have uld på Kroppen, når de gør Tjeneste i den indre Forgårds Porte eller længere inde.
18. De skal bære Linnedhuer på hovedet og Linnedbenklæder om Lænderne; de må ikke omgjorde sig med noget, som fremkalder Sved.
19. Og når de går ud i den ydre Forgård til folket, skal de afføre sig de Klæder, i hvilke de gør Tjeneste, gemme dem i Helligdommens kamre og iføre sig andre Klæder, at de ikke skal gøre folket helligt med deres Klæder.
20. hovedet må de ikke rage, dog heller ikke lade håret vokse frit, men de skal klippe deres hår.
Lukas 1:76. Men også du, Barnlille! skal kaldes den Højestes Profet; thi du skal gå foran for Herrens Åsyn for at berede hans Veje,
77. for at give hans folk Erkendelse af Frelse ved deres Synders Forladelse,
Mattæus 18:21. Da trådte Peter frem og sagde til ham: "Herre! hvor ofte skal jeg tilgive min broder, når han synder imod mig? mon indtil syv Gange?"
22. Jesus siger til ham: "Jeg siger dig: ikke indtil syv Gange, men indtil halvfjerdsindstyve Gange syv Gange.