www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. november
- 'Hvis du tror, skal du se Guds herlighed.' (Johs. 11:40) -
"Mennesker tror helst det, de ønsker at se. Er det min herlighed, I længes efter at se, så tro mig; jeg længes efter at vise jer den, efter at vise jer mig selv!
Ingen kunne tage mit Liv fra mig: jeg satte det til af mig selv.
Således også nu: Ingen kan rive det til sig; jeg giver det til dem, der beder mig derom - og de ser min herlighed."

10. november
"De fleste af mine børn længes efter deres egne ønskers opfyldelse - at se deres egen herlighed. Måske stemmer det, de ønsker, tilsyneladende med min vilje.
Men det er ikke MIN herlighed, der er deres hjertes begær, og derfor kan jeg ikke opfylde deres ønsker - undtagen hvor en opfyldelse vil føre til afsløring af hjertet, eller hvor opfyldelsen vil lede dem et stykke på vejen frem til mig."
Sidst.
November 10 2017 Kl 09:31 Elias ånd

Malakias 4:5. Se, jeg sender jer Profeten Elias, før Herrens store og frygtelige dag kommer.

Mattæus 11:11. Sandelig, siger jeg eder, iblandt dem, som er fødte af kvinder, er ingen større fremstået end Johannes Døberen; men den mindste i Himmeriges Rige er større end han.
12. Men fra Johannes Døberens dage indtil nu tages Himmeriges Rige med Vold, og Voldsmænd rive det til sig.
13. Thi alle Profeterne og Loven have profeteret indtil Johannes.
14. Og dersom I ville tage imod det: Han er Elias, som skal komme.
15. Den, som har øren at høre med, han høre!

Mattæus 17:3. Og se, Moses og Elias viste sig for dem (Jesus med flere) og samtalede med ham.

Johannes Døberen var ikke selve Elias.
Men de havde samme gerning.
Der er således mange, som kan have Elias ånd og udføre den gerning, som Elias har givet navn til: At sammenknytte familierne, slægt for slægt.

Eksempel gives her på en mands ånd, her en løgn, som alle Guds profeter herefter forkynder.
Første kongebog 22:21. men så trådte en Ånd frem og stillede sig foran Herren og sagde: Jeg vil dåre ham! Herren spurgte ham: Hvorledes?
22. Han svarede: Jeg vil gå hen og blive en Løgnens Ånd i alle hans Profefers Mund! Da sagde Herren: Ja, du kan dåre ham; gå hen og gør det!
23. Se, således har Herren lagt en Løgnens Ånd i alle disse dine Profeters Mund, thi Herren har ondt i Sinde imod dig!"