www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. november
- 'Og han fæstede sine øjne på sine disciple og sagde: Salige
er I, som er fattige, thi Guds rige er jeres.' (Luk. 6:20)
"Liv giver jeg jer, liv i overflod; jeg giver til alle, men ikke alle ved, at de har behov. Derfor er I salige, når I er fattige, for da øser I af mine rigdomme. Den, som har, øser ikke.
Salige er I, når I intet har, for alt mit er jeres. Og husk, at mine rigdomme er en stadig rindende strøm - ikke et lager, ikke noget opsamlet og sammensparet, men som mannaen i ørkenen: nok til nuet, altid nok."
Sidst.
November 06 2017 Kl 03:59 No sacrifice, living in two separated worlds.
Det var meget tidligt i mit liv, at jeg opfattede Bibelen, som en vejledning specielt skrevet til præster.
Mange præster misforstår Guds regler, og tror at de er til alle mennesker.
Tværtimod, så giver Gud eksempler på det modsatte gang på gang.
Gud taler med Moses, taler med Jesus og taler med alle, som Han har lyst til.
Gud udvalgte Levis stamme, ud af 12 stammer, og det er kun ca 10 %
10 spedalske blev helbredt af Jesus på en gang, men kun en vendte tilbage for at takker Jesus for helbredelsen. Lukas 17:17
Efter at have læst dette, og efter nogle år, gjorde jeg dette til et mål i mit liv: At være en af de 10, som vender tilbage og takker Gud for alt.
Og jeg er blevet godt modtaget. Også i den menighed, hvor jeg blev lært op, som en præst bør oplæres. Ofte blev jeg spurgt om jeg ville åbne eller lukke mødet med bøn.
Før jeg modtog og sagde ja til at lade mig døbe og blive medlem, havde jeg allerede fået et usædvanligt nært forhold til Gud. Jeg havde opdaget, at Han lever, at de lever alle sammen.
Jeg tog imod vejledning, og fandt de Himmelske skatte, som jeg stadig bringer på min hjemmeside www.beholy.be
Det er svært at udpege en som den vigtigste, men oftest er det dagbøgerne om Jesus og lidt om højdepunkter fra det Gamle Testamente, jeg sætter højest.
For at leve tæt på Gud, er Helligåndens dåb nødvendig,
Udviklingen fra slappe hænder, (som har svært ved at være hjælpsomme) og lammede knæ (som har svært ved at takke Gud)
Beskrives kort af Paulus i brevet til Hebræerne 12:12
Hebræerne 12:12. Derfor, retter de slappede Hænder og de lammede Knæ,
13. og træder lige Spor med eders Fødder, for at ikke det lamme skal vrides af Led, men snarere helbredes.
14. Stræber efter fred med alle og efter Helliggørelsen, uden hvilken ingen skal se Herren;
15. og ser til, at ikke nogen går Glip af Guds Nåde, at ikke nogen bitter Rod skyder op og gør Skade, og de mange smittes ved den;
16. at ikke nogen er en utugtig eller en vanhellig som Esau, der for en Ret Mad solgte sin Førstefødselsret.
17. Thi I vide, at han også siden, da han ønskede at arve Velsignelsen, blev forkastet (thi han fandt ikke Rum for Omvendelse), omendskønt han begærede den med Tårer.
18. I er jo ikke komne til en håndgribelig og brændende Ild og til Mulm og Mørke og uvejr,
19. og ikke til Basunens Klang og til en talende Røst, hvorom de, der hørte den, bade, at der ikke mere måtte tales til dem.
20. Thi de kunne ikke bære det, som blev påbudt: "Endog om et Dyr rører ved Bjerget, skal det stenes".
21. Og - så frygteligt var Synet - Moses sagde: "Jeg er forfærdet og bæver."
22. Men I er komne til Zions Bjerg og til den levende Guds Stad, til det himmelske Jerusalem og til Englenes Titusinder i Højtidsskare
23. og til de førstefødtes Menighed, som er indskrevne i Himlene, og til en Dommer, som er alles Gud, og til de fuldkommede retfærdiges Ånder
24. og til den nye Pagts Mellemmand, Jesus, og til Bestænkelsens Blod, som taler bedre end Abel.
25. Ser til, at I ikke bede jer fri for den, som taler. Thi når de, som bade sig fri for ham, der talte sit Guddomsord på jorden, ikke undslap, da skulle vi det meget mindre, når vi vende os bort fra ham, der taler fra Himlene,
26. han, hvis Røst dengang rystede jorden, men som nu har forjættet og sagt: "Endnu en Gang vil jeg ryste, ikke alene jorden, men også himmelen."
27. Men dette "endnu en Gang" giver til kende, at de Ting, der rystes, skulle omskiftes, efterdi de er skabte, for at de Ting, der ikke rystes, skulle blive.
28. Derfor, efterdi vi modtage et Rige, som ikke kan rystes, så lader os være taknemmelige og derved tjene Gud til hans Velbehag, med Ængstelse og frygt.
29. Thi vor Gud er en fortærende Ild.

Esajas 33:14. På Zion (= Guds Himmelske Jerusalem) skal Syndere bæve, Niddinger gribes af Skælven: "Hvem kan bo ved fortærende Ild, hvem kan bo ved evige Bål?"

Lukas 17:12. Og da han gik ind i en landsby, mødte der ham ti spedalske Mænd, som stode langt borte,
13. og de opløftede Røsten og sagde: "Jesus, Mester, forbarm dig over os!"
14. Og da han så dem, sagde han til dem: "Går hen og fremstiller eder for Præsterne!" Og det skete, medens de gik bort, blev de rensede.
15. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var helbredt, og priste Gud med høj Røst.
16. Og han faldt på sit Ansigt for hans Fødder og takkede ham; og denne var en Samaritan.
17. Men Jesus svarede og sagde: "Bleve ikke de ti rensede? hvor er de ni?
18. Fandtes der ingen, som vendte tilbage for at give Gud Ære, uden denne fremmede?"
19. Og han sagde til ham: "Stå op, gå bort; din tro har frelst dig!"
20. Men da han blev spurgt af Farisæerne om, når Guds Rige kommer, svarede han dem og sagde: "Guds Rige kommer ikke således, at man kan vise derpå.
21. Ikke heller vil man sige: Se her, eller: Se der er det; thi se, Guds Rige er inden i eder."