www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. november
"Tilliden er den hjerteager, hvor mit riges sæd bærer hundrede fold.
Giv jer ind under min magt, min ledelse, mit herredømme - og bliv der under alle forhold!
Træk jer ikke tilbage, når I ikke "ser" og "hører" min gerning, men bliv i tilliden til mig. Der vokser mit rige, og der tager jeg jer helt i besiddelse, for jeg tager den i besiddelse, som vælger Mig."
Sidst.
November 04 2017 Kl 03:26 ved siden af sig selv.
Når vi ønsker noget, sker det ofte, at man er ved siden af sig selv.
Man ved godt, hvad man vil have, og i stedet får man brugt eller spildt en masse tid, på noget helt andet.
Vil man have brød på bordet, vil man have et bord, så går man efter det. man laver sit brød, sit bord, sit hjem eller køber det.
At Jesus forkyndte frelserglæde, blev hans vej, han vandrede rundt i 42 måneder, startede som 30 årig, alt sammen ligesom Johannes Døberen.
Begge snakkede de i arbejdstiden. Deres ord blev frelserord og frelserbrød, for alle dem, som spiste eller lyttede til deres budskaber.

Resultatet bliver evigt liv, sammen med Gud og alle dem, der vil hinanden godt.
Alle andre, som ikke vil os det godt, de vil altid søge væk fra Guds fred og glæde.