www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l. november
"Jeg har hånd om dit liv, ingen og intet kan forandre min hensigt. Selv fejlagtige beslutninger vender jeg til det gode, når du indser, fortryder og på ny beder mig tage ledelsen.
Husk at min hensigt er et lykkeligt liv - et liv i tillid til mig og under min omsorg, et liv i mit kærlighedssamfund."
Sidst.
November 01 2017 Kl 04:37 andre end Jesus?
Jeg har ikke en eneste ide, om hvad jeg vil skrive om dette emne.
Det minder for mig om skoletiden, hvor læreren gav os ugens emne til en stil.
Det er gennemgående, at al omtale, alle historierne, alle fortællingerne fra Bibelen handler om; at vi finder tilbage til Gud.
(det her var så en ny måde at bruge semikolon på)

Vi lærer fra første bog om Adam og Eva fra Paradiset, at de på et tidspunkt længtes efter den nære kontakt de havde med Gud i Paradiset, vi ser det på deres offer og læser om det som højtidelige bønner.
Præstedømmet indføres af Gud på Moses tid, som en afløser for magteliten, i Ægypten, hvor Farao var Guds stedfortræder, en tanke, som mange andre syntes bedst om.
Hele Det Gamle Testamente handler om profeter (begyndende med Adam og Eva) og deres kamp med at finde Guds velsignelser i form af gode råd og fred i landet.

I det nye testamente fortsætter profeters gerning, og den eneste forskel er Jesus, som bliver alles præst, profet og som gør os alle til brødre og søstre. Gud bliver dermed til vores alles Himmelske Fader.

Og i stedet for højtidelige omgivelser og ritualer, gør Gud os til et Levende Helligt Tempel, som bliver stedet: Hvor vi finder Guds Helligånd. Og ritualerne afløses af bøn, som: Fader Vor, du som er i Himmelen.

Slagtofferet, er blevet afløst af en Jesus ønske om, at vi alle skal kunne modtage Guds velsignelser, og det både Evigt Liv, salighed, fred og glæde. Ære være Gud og Jesus og Helligånden.