www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. oktober
"Gennem mit Liv og mit Ord har jeg åbenbaret mit væsens art og indhold. Dets kraft og rækkevidde skal kendes gennem den brug, du gør af det. Derfor er I salige, når I intet kan, for da griber I om min hånd og gribes af mig!"

30. oktober
- 'Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed.' (Johs. 15:10)
"Mine bud er Kærlighed, derfor kan ingen holde dem, uden ved at blive i min Kærlighed, og ingen kan blive i min Kærlighed uden også at holde mine bud."
Sidst.
Oktober 29 2017 Kl 05:40 ifølge aftale.
Vi er 2 om at indgå en aftale

Mosebog 1:174. "Fra min Side er min Pagt med dig, at du skal blive Fader til en Mængde folk;

Da Hebræerne krydsede Det Røde Hav, og symbolsk fik vasket deres blodskyld af sig, blev de Hæbræere, døbt og starter på et ny liv, som et folk.
2. Mosebog 2:1 . . . Faraos Datter, og denne antog ham som sin søn og gav ham navnet Moses; "thi," sagde hun, "jeg har trukket ham op af vandet."
Oktober 30 2017 Kl 06:45
Fra Mattæus 22 er der eksempler på at sige nej til en aftale.
Man bryder sig ikke om invitationen. Ligesom de mange reklamer, der ryger direkte i skraldespanden.
Man har ikke tid, fordi man vil bruge tid på sin mark, der ved høst giver stor glæde og tilfredshed. Arbejde, spil, aktier og renter er marker, man dyrker.
Der kan også være venner, som man bytter tanker med, over facebook mm. ligesom de gamle købmænd.
Men ligegyldigt hvad, så er resultatet det samme: Et nej til invitationen.

Det var 2 eksempler på nej: Ikke interesseret, ikke tid. Det er det samme.
Den tredje måde at sige nej på er at snakke med tjenerne, vise interesse, for Guds indbydelse: Til et evigt liv.
Snak og snak fører ingen ting til.
Jesus og mange af Guds andre børn, bliver gjort tavse, fordi nogen således gør dem tavse.

Guds vrede er noget speciel, for ingen opdager at Han er vred.
Dem der sagde nej til Paradiset, som er bedre end en gratis og kongelig Bryllupsmiddag, de sagde jo i virkeligheden nej til Guds aftale.

Dem, der sagde ja til invitationen, de lever bare lykkeligt for evigt, og opdager ikke, hvad der sker med de gæster, som ikke ville med.

Det er som nat og dag, nattens mørke forstår ikke dagens lys.
De lever hver for sig.