www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. oktober
"Stå ikke i vejen for min glæde, den er nådens følgesvend. Stå ikke jer selv i vejen ved at tage blikket fra mig - og se på nederlag eller sejr hos jer selv eller andre.
Jeg er uforanderlig, og jeg fuldfører, hvad jeg har begyndt!"
Sidst.
Oktober 26 2017 Kl 03:43 dyt dyt! At lære om medansvar.
Et af de store skolefag, som skoler mangler i dag, er om: Hvordan man lever: Som en familie.
Lad mig tage et eksempel fra en undervisningstime, jeg deltog i engang i slutningen af 70'erne.
Vi var nogle mænd (omkring 20), der mødte ind i kirken 1 time før kirkens søndagsmøder begyndte.
Da vores præstedømmemøde var færdigt tog nogle af brødrene hjem, for at hente deres familer, en af disse brødre havde for vane at holde uden for deres hus og dyttede, så børnene kunne høre, at nu var far klar til at køre familien til kirke, til søndagsskole og nadver.
En morgen blev det lidt for meget. Manden dyttede, som han plejer, men familien kom ikke ud, han dyttede derfor nogle ekstra gange, og til hans overraskelse, så han nu, at det kun var hans hustru, der kom ud, alene.
Hun lukkede hans bildør op og sagde: Nu går du ind og gør børnene færdige, så sætter jeg mig ind og dytter.
Hun fortalte ham: At hun havde brug for ham, som en hjælper, ikke kommandant.

Vi er mange, der kan se, hvad andre bør gøre, eller skulle ha gjort, måske anderledes.
Vi graver derved let en kløft imellem vores børn som forældre, og som her imellem mand og hustru, hvis vi kun afslører deres mangler og forsømmelser og eventuelle fejl.
Og især denne offentliggørelse af hustruens manglende evne til at gøre 5 børn fiks og klar i søndagstøjer, ved at dytte og således tiltrække alles opmærksomhed, (det kunne også ske over facebook), det er pinligt for de berørte (her for hustruen).
Den yderste konsekvens, bliver skilsmisser, måske først ved sølvbryllupstid.

Bibelen omtaler Johannes Døber, der som en Guds profet, kritiserede Kong Herodes for at leve et upassende ægteskab, det blev Kong Herodes hustru meget berørt over, og som den bibelkyndige let opdager, så mistede Johannes døber sit hoved ved halshugning af den grund.

Der er mange, der ikke gider høre på den slags brokkerier, så hold op med det samme.