www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. oktober
- 'Salige er de sagtmodige; thi de skal arve Jorden.' (Matt. 5:5)
"JEG vil gøre jer sagtmodige og ydmyge af hjertet.
Sig ja til det, men stræb ikke i egen kraft; for det er en frugt af mit liv i jer.
Se på mig, når du beder, når du læser i mit Ord, når du hører. Se efter mig alle vegne, se hen til mig under alle forhold; jeg drager ind i det betragtende, det søgende sind med alt, hvad du behøver."
Sidst.
Oktober 18 2017 Kl 05:35 Min økonomiske nedtur.
For nogle år siden fik jeg konstateret kræft, og blev deraf meget syg, jeg kunne mærke, at jeg var ved at dø.
Jeg fandt en kræftbehandling, der virker på mig og andre, som før mig benyttede samme behandling. (= æteriske olier, dengang var det kun Frankincence, som var den olie Josef og Maria fik af "de 3 vise mænd fra Østerland" da Jesus blev født.) Mine undersøgelser og resultater beskriver jeg et andet sted.

Min sygdom er ikke vel overstået. Men den er ikke så kritisk som før.

Mit hus i Agersted har det problem, at der kommer vand ind, når det regner. Jeg bruger stadig spande, som bliver tømt ud i toilettet.
Det er fugtgener som siden ombygningen i 1989 langsomt og sikkert har påført træværket råd og huset fugt, som det kan ses igennem loftet i etagen nedenunder.

Forrige vinter sprang de skjulte radiatorrør flere steder og flere gange i taglejligheden. Det førte til store vandskader i lejligheden neden under, hvor stuen blev totalt ødelagt, af en skade og køkken og badeværelse blev ødelagt af en anden skade, begge steder 2 gange.

På grund af manglende isolering, og manglende brug af den stadig dyrere og dyrere fjernvarme, og fordi taglejligheden kun har en og samme adgang via en smal bagtrappe har jeg fået Teknisk forvaltning til at nedlægge taglejligheden som beboelseslejlighed.
Jeg har siden dag et betragtet den som et byggeprojekt.

Skimmelsvamp har jeg fundet overalt i huset og i udhuset.
Det er noget giftigt stas, som man efter typisk 9 år udvikler alergi overfor. Og den slags sygdomme er ubehagelige at få.

Selvom huset er skævt, det hælder 8 cm, og selvom jeg har fundet flere store revner i murværket, så er det ikke det værdste.
Det værdste er fugtskaderne.

Jeg betalte 500.000 for huset for 5 år siden, betalte 100.000 i udbetaling, og 200.000 i renter og skylder stadig 400.000
Ejendomsværdien er i dag 700.000
Jeg vil muligvis søge om at få ejendomsværdien yderligere nedsat, da eksperter ser den som nedrivningsberettiget. Og anbefaler mig at søge nedrivningsstytte. Et normalt hus koster 250.000 at rive ned disse 2 huse vil nok koste det dobbelte.
Det har ikke været muligt for mig, at optage flere lån i ejendommen, eller at konvertere det nuværende lån, end ikke en rentenedsættelse har Nordjyske bank ville tale om.
På grund af mit helbred og den høje gæld i ejendommen er motivationen til at forbedre ejendommen begrænset.
Udlejninger, som kunne bibringe med 5000 pm er standset, på grund af de omtalte vandskader.
Mit eget ophold i ejendommen er også minimal, jeg foretrækker at sove i et værksted og alt det tøj jeg opbevarer i huset lugter gammelt. osv.

Jeg vil i dag betale 40.000 fordelt over 12 måneder.
Det betyder, at jeg i stedet for at betale 500.000 for ejendommen, som banken solgte til mig for 5 år siden, vel vidende at det ikke kunne betale sig at reparere taget, som banken havde blotlagt, i forbindelse med de overvejelser.
Banken lod en mægler i Dronninglund vurdere og prissætte ejendommen. Vi var 2 købere, som viste interesse.
Jeg har betalt 300.000 over 5 år til banken og vil kun betale 40.000 mere. Så bliver jeg boende og fortsætter forbedringerne.
Banken får således et samlet tab på 160.000 i forhold til det som mægleren fastsatte som den rette pris for ejendommen.
Til sammenligning har jeg budt og fået accepteret et bud på 50.000 på en lignende ejendom også i Agersted.
Advokaterne på Torvet i Sæby forkludrede handelen, så jeg tror nok, at de har solgt den til en af deres venner, i stedet for at få handelen tinglyst, som vi bad advokatfirmaet om at udføre.
Min plan var at optage et boliglån på 400.000, som med en lav rente kunne erstatte det lån, jeg allerede havde i ovenfor omtalte ejendom.