www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. september
- 'Enhver, som er af sandheden, hører min røst.' (Johs. 18:37)
"Uden sand ydmyghed kan ingen virkelig høre min røst. Den som er af sandhed, er ydmyg, for sandheden ydmyger menneskets hjerte.
JEG er SANDHEDEN. Kun i tillid til mig kan du se og høre den - og vejledes ved den. Kun i TILLID til MIG tør du høre sandheden."
Sidst.
September 30 2017 Kl 05:01 Muhammedkrisen?
Muhammedkrisen er som den kaldes: En krise for Muhammed.
Ikke for den Muhammed, som er død, men for dem, der hedder Muhammed, og som stadig lever.
På et museum i Danmark, har man en maleriudstilling, for tiden, med et kunstværk af Jesus på et kors stående i tis, - , det er forargeligt, men der smides ikke bomber eller udøves terror på museet af den grund.

Det er fordi Jesus og sammen med Jesus: Gud, ved: Hvad, der har betydning.
Det vigtigste, den vigtigste person i Universet er ikke: Jesus, som er Guds profet, eller andre profeter, for den sags skyld.
Det er heller ikke kirken, moderen, som hun bliver kaldt, ofte i hemmelighed.
Men Helligånden, den får mere respekt af Gud, Jesus og de kristne og ikke kristne, som kender Helligånden.

Mattæus 12:31. Derfor siger jeg eder: Al Synd og Bespottelse skal forlades Menneskene, men Bespottelsen imod Ånden skal ikke forlades.
32. Og den, som taler et ord imod menneskesønnen, ham skal det forlades; men den som taler imod den Helligånd, ham skal det ikke forlades, hverken i denne Verden eller i den kommende.

Har man forsømt opmærksomheden på Helligånden, så har man truffet: De forkerte valg.
Man er blevet hedning, og kan ikke komme ind i paradiset, og som teksten beskriver: Der kommer heller ikke nogen tilgivelse i den kommende verden.

Markus 3:28. Sandelig, siger jeg eder, alle Ting skulle forlades menneskenes Børn, Synder og Bespottelser, hvor store Bespottelser de end tale;
29. men den. som taler bespotteligt imod den Helligånd, har evindeligt ingen Forladelse, men skal være skyldig i en evig Synd."

Johannes 14:23. Jesus svarede og sagde til ham: "Om nogen elsker mig, vil han holde mit ord; og min Fader skal elske ham, og vi skulle komme til ham og tage Bolig hos ham.
24. Den, som ikke elsker mig, holder ikke mine ord; og det ord, som I høre, er ikke mit, men Faderens, som sendte mig.
25. Dette har jeg talt til eder, medens jeg blev hos eder.
26. Men Talsmanden, den Helligånd, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alle Ting og minde jer om alle Ting, som jeg har sagt eder.
27. fred efterlader jeg eder, min fred giver jeg eder; jeg giver eder ikke, som Verden giver. Eders Hjerte forfærdes ikke og forsage ikke!

Her i Johannes 14:26 beskrives Helligåndens gerning:
At være vejleder for alle dem, som tager imod ham / den / hende.
Helligånden er måske sværd at kønsbestemme, Bibelen bruger ordet Ham, som kønsbeskrivelse.
Men Helligånden er som en medskaber for Gud, ligesom kvinden er mandens medskaber.
Når Gud sagde: Lad, der blive lys, - så blev der lys.
Når Jesus sagde: Du er tilgivet, - så blev den person tilgivet, han sagde det til.

Johannes 20:20. Og som han sagde dette, viste han dem sine Hænder og sin Side. Så blev Disciplene glade, da de så Herren.
21. Jesus sagde da atter til dem: "Fred være med eder! Ligesom Faderen har udsendt mig, således sender også jeg eder."
22. Og da han havde sagt dette, åndede han på dem, og han siger til dem: "Modtager den Helligånd!
23. Hvem I forlade Synderne, dem er de forladte, og hvem I nægte Forladelse, dem er den nægtet."

Helligånden er den stærkeste Ånd af alle Guds skabninger, ligesom Gud selv, er den stærkere end nogen eller noget andet.
Sammen med Gud, er alt skabt, som en far og mor, er alt skabt af dem i forening.
Helligånden, har lyttet til Gud, kender Gud, og følger Gud i alt og over alt. Tidløst, de er, de har været og de vil altid være. Det er der ingen, der kan lave om på.

Guds tilbud med evangelierne, med Testamenterne, med naturen, som en levende film, beskriver Guds tanker for os mennesker og for alt levende.

I denne sammenhæng, hvor vi beskriver Helligånden, skal man forstå: At den tager bolig i os mennesker (og i dyr) og det får den betydning: At den vejleder alt levende til livet, mere liv.

Bibelen beskriver Helligdommen, templet, kirken, menigheden, som steder: Hvor man kan møde Gud, og siden Jesus, er det blevet til personlige oplevelser for mennesker, og alt levende.

Helligånden beskrives af Jesus, som den gode ånd, der fordriver alle onde ånder.
Testamentet beskriver de onde ånders sted, som et helvede, og jeg kan afsløre, at det først er i helvedet: At prøvelserne, bliver uudholdelige, hvor de onde mennesker møder deres overånd. Som er djævelen.

Hvis man ikke gør Gud til sin overmand, så får man ikke lov til at leve sammen med Gud.

Som nat og dag, er der forskel på et liv i Paradiset, hvor alt ses og alt afsløres, der er ingen skygger i paradiset, så man kan ikke skjule løgn og hemmeligheder noget sted i paradiset.
De 10 bud er naturligt i Guds Rige.
Jesus kald til at elske Gud er naturligt i Paradiset.
Man elsker Gud af hele sit hjerte i Paradiset.