www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. september
- '.. .et i troen på og erkendelsen af Guds Søn, til mands modenhed og det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde.' (Rom. 1:13)
"Mål ikke din egen eller andres "modenheds-vej" med din egen målestok - om I er nået langt eller kort; det giver kun hovmod eller mindreværd. Men bliv i mig, jeg er Vejen, og jeg har målesnoren i min hånd. Frem for alt: bevar dit sind fra hovmods stolthed og bedreviden. Lær af mig, jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet."
Sidst.
September 22 2017 Kl 07:16 NBE nothing but evil
Jeg læste et af de tweets the real donald trumf fik i går, hvori han i tekst blev kritiseret uden, at tweetet indeholdt forklaring eller beviser på reaktion, over det han skrev.
Det var, om jeg så må sige: Et autotweet, hvor en computer automatisk reagerede på andres tweets.

Salme 109 1. Du min Lovsangs Gud, vær ej tavs!
2. Thi en gudløs, svigefuld Mund har de åbnet imod mig, taler mig til med Løgntunge,
3. med hadske ord omringer de mig og strider imod mig uden Grund;

Åbenbaringen 12:10 . . . thi nedstyrtet er vore brødres Anklager, . . .
September 20 2017 Kl 03:41 et gadeteater.

Mit show skal handle om vores forkerte valg, som fører til et dårligt liv, og vores rigtige valg, som giver os et langt og lykkeligt liv. Proverbs 10:27. Herrens frygt lægger dage til, gudløses År kortes af.
28. Retfærdige har Glæde i vente, gudløses håb vil briste.
salme 116:9. Jeg vandrer for Herrens Åsyn udi de levendes land;