www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. september
"Husk, at i MIT NAVN kan du bede om hvad som helst, du vil, og du skal få det; men lad ikke målet for dine ønsker være at få. men at være: være et med Mig!"
Sidst.
September 17 2017 Kl 06:52 søndag
Det gamle og det nye
En af de lektier jeg har haft størst glæde af, fik jeg i: Den genoprettede Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.
vores leder Chris Warren nccg.ord fortalte os at Moses bad Israel om at komme hviledagen i hu og hold den hellig.
Man skulle også betale tiende, men det stammer helt tilbage fra Abraham, der betalte sin / vores tiende til Melkisedek, (fordi han betalte tiende af alt, hvad han ejede, gjalt hans tiende for hele hans slægt og alle hans efterkommere.
Før Abraham betalte betalte Noa 14 % for hans hellige dyr, var der syv af og efter syndfloden ofrede han et af hvert, af de hellige dyr.
De første ofre var Adam, og her bemærker jeg, at ikke alle elskelige dyr er offerdyr, f. eks. hesten, som Adam kaldte: "Hurtig" (De eneste, jeg kender til, som ofrede heste, og det som gravoffergave, er vikingerne, så høvdingen kunne fortsætte sit fine liv, i paradiset, som han selvfølgelig skulle leve evigt i.)

Det nye bliver bragt os med Jesus
Nu skal vi gøre hver dag hellig, så vi kan være et helligt tempel for Guds Ånd, en levende sten for Gud.

1.Peter 2:4. Kommer til ham, den levende Sten, der vel er forkastet af Menneskene, men er udvalgt og dyrebar for Gud,
5. og lader jer selv som levende Sten opbygge som et åndeligt hus, til et helligt Præsteskab, til at frembære åndelige Ofre, velbehagelige for Gud ved Jesus Kristus.

Tiende lavede Jesus også om på, til alle gav Han den samme besked, forlad alt, og kom så og følg Mig.
Det var den lov, de gamle profeter og Guds præsteskab fulgte.

Markus 10:21. Men Jesus så på ham og fattede Kærlighed til ham og sagde til ham: "Een Ting fattes dig; gå bort, sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige, så skal du have en Skat i himmelen; og kom så og følg mig!"