www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. september
"Lad ikke Satan benytte din legemlige træthed til at rokke din tillid til mig, giv ham ikke fodfæste. Tillad ikke følelser og stemninger at tilsløre mit billede."
Sidst.
September 16 2017 Kl 06:15 Min drømmepige!
Har fundet min Eva, ligesom Adam fandt sin drømmepige i sin Eva.
Betyder det så at alle Paradisets gæster skal ud?
Nej langtfra.
Betyder det så at jeg afskærer mig fra at komme sammen med en "ny eva"?
Nej langtfra.
Men jeg har opdaget et problem, som jeg gentagende gange støder på.
Min kontakt til piger har været: At møde dem på min vej, oftes i byen, dvs til bal, hvor jeg har mødt piger i over 50 år, næsten hver lørdag, ofte en fredag og til danseundervisning i nogle år, en af de andre hverdage. (Selv den kirke jeg levede nogle år i, havde dans hver uge).
Så alle de piger jeg har mødt, har danset med en anden før de mødte mig.
Og mig bekendt har alle de piger, jeg har levet sammen med, haft en anden partner før de mødte mig.
Selv har jeg også haft en anden partner, før jeg mødte dem.
Jeg har nogen gange forsøgt at tænke tilbage til: Hvem, der var min første kærlighed. og ender med at vælge piger ud, jeg husker fra 4de klasse, som 10 årig. (mange år før jeg kom sammen med piger på den voksne måde).
For en kristen, der læser bibelen, har det en stor betydning, at finde ud af: Hvem der var min første kærlighed.

Åbenbaringen 2:4. Men jeg har det imod dig, at du har forladt din første Kærlighed.

En tænker, kaldte vores mor, for vores første kærlighed.
Jeg kalder Gud for min første kærlighed, for selvom jeg ikke kunne forstå noget, så er Han den første som elskede mig.
He raised me up, to the one I am.
Han lod mig vokse, til den jeg er.

Søger jeg ind til at forstå og efterleve kærlighed, så er Gud mit forbillede, klart som nummer 1.
Mange har forsøgt at lære mig at elske på andre måder, men Hans måde er for mig: Den eneste måde, som jeg vil prøve at forstå.

Jeg har i skrivende stund (Kl 7:07) fundet kilden til Åbenbaringen 2:4 teksten er omskrevet fra:

Malakias 2:14. Og I spørger: "Hvorfor?" Fordi Herren var vidne mellem dig og din ungdomshustru, mod hvem du har været troløs, skønt hun hører til dit folk og deler din tro.
15. Således gør ingen, så længe der er Ånd i ham. Hvorledes har det sig med ham? Han ønsker afkom for Gud. Så tag Vare på eders Ånd, og ingen være troløs imod sin ungdomshustru!
16. Thi jeg hader Skilsmisse, siger Herren, Israels Gud, og at man hyller sin Klædning i uret, siger Hærskarers Herre. Så tag eder i Vare for eders Ånds skyld og vær ikke troløse!

Jeg tænker jeg stopper her.
Der dukker nye tekster op, og jeg kan blive ved og ved, hvilket ikke tjener andre formål, end at tilfredsstille mig selv.
Nedenfor viser jeg eksempler på noget, jeg fandt, før, jeg stopper for i dag, med at skrive.
Ezra 10:44. Alle disse havde taget fremmede kvinder til Ægte, men sendte nu Hustruer og børn bort.
Vedrørende fremmede kvinder, så er de også Abrahams efterkommere, for også han sendte 3 kvinder bort, så kun Sara blev tilbage.
De 3 blev åndeligt genforenet med Jesus og Gud, i form af de 3 vise mænd fra Østerland.
Selvom de kom fra Parkistan, vil jeg formode, så er de billedligt fra Østen.
Jesus besøgte dem, forøvrigt, gik til dem, forkyndte, takkede og tog tilbage til Israel, og gjorde sin mission færdig der. (Først da startede det evige liv for Adams slægt, og i et stort fællesskab arbejder en gruppe kristne, både her og på den anden side, dvs i paradiset, efter vores død, nu i nådens tid, før vi dør, på at nå Guds mål for os alle sammen.)
Hvad, der sker, når vi dør, er at vi når til vejs ende, verdens ende, vores liv her, bliver som en dagbog, der rulles sammen, ligesom Bibelen er en dagbog man kan rulle sammen, hvis man har en på en rulle.

Ezekiel 44:20. hovedet må de ikke rage, dog heller ikke lade håret vokse frit, men de skal klippe deres hår.
21. Vin må ingen Præst drikke, når han går ind i den indre Forgård.
22. Enke eller fraskilt må de ikke tage til Ægte, men kun Jomfruer af Israels hus; dog må de ægte Enken efter en Præst.