www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. september
- 'Hvorfor ser du splinten i den broders øje, men bjælken i dit eget øje lægger du ikke mærke til?' (Luk. 6:41-42)
"Slib ikke hverandres spejle, det giver splinter og fejl i slibningen; men bring hverandre til MIG og overlad slibningen til mig!
Den største iblandt jer er alles tjener. Tjen hverandre, hvor Satan frister til kritik og dom. Ræk hænderne frem i villighed, og jeg lægger tjenesten i dem - og tjenerånden i hjertet. Hvad før var bittert, skal blive sødt."
Sidst.
September 15 2017 Kl 05:15 jeg har ikke grønne fingre.
hørte jen en sige, efter hun havde fortalt om et pærertræ, som hun havde haft stående i en gammel murerspand, og som ikke ville komme med bare en lille bitte blomst.
Jeg har 5 spisekastanjer, i mine spande, som har været ved at drukne, på grund af den megen regn, og fordi jeg ikke vil ødelægge dem, med huller.
Men vi har succes med andre blomster, så lidt grønne fingrer har vi da, til trøst for os selv.
At være noget for andre er et valg: Vi træffer.
Det kræver vores personlige angagement.
Vores opmærksomme Gud og Himmelske Fader ser alt, og tager Vores hjælpsomhed meget nært.
Hvornår har Vi hjulpet Gud, spørger vi måske, indtil vi er en af de få, som kender alle Guds svar på hverdagens spørgsmål, som tilfredsstiller vores nysgerrighed, som en daglig indsprøjtning giver næring til tankevækkende emner.
Har du husket at vande blomsterne, bliver til: Har du husket dig selv i dag? Har du husket bliver til daglig vane.
At bede til Gud forbedrer vores evner til at snakke med andre.
Vores tanker bliver til en samtale, først med Gud, siden med vores ægtefælle og måske børn. Og ikke mindst med vores venner og kolleger. Jeg har ikke, slet ikke opnået den effekt hos mig selv endnu.
For det er med meget få ord, jeg snakker med mine nære elskede.

Mattæus 31:19. Og han så et Figentræ ved Vejen og gik hen til det, og han fandt intet derpå uden Blade alene. Og han siger til det: "Aldrig i Evighed skal der vokse Frugt mere på dig!" Og Figentræet visnede straks.
20. Og da Disciplene så det, forundrede de sig og sagde: "Hvorledes kunne Figentræet straks visne?"
21. Men Jesus svarede og sagde til dem: "Sandelig, siger jeg eder, dersom I have tro og ikke tvivle, da skulle I ikke alene kunne gøre det med Figentræet, men dersom I endog sige til dette Bjerg: Løft dig op og kast dig i Havet, da skal det ske.
22. Og alt, hvad I begære i Bønnen troende, det skulle I få."
Haggaj 2:Fra i dag velsigner jeg.
20. Og Herrens ord kom for anden Gang til Haggaj på den fire og tyvende dag i Måneden således:
21. Sig til Judas Statholder Zerubbabel: Jeg ryster himmelen og Jorden
22. og omstyrter kongernes troner, tilintetgør hedningerigernes Styrke og vælter Stridsvognene med deres Førere, og Heste og Ryttere skal styrte, og den ene skal falde for den andens Sværd.
23. På hin dag, lyder det fra Hærskarers Herre, tager jeg dig, min Tjener Zerubbabel, Sjealtiels søn. lyder det fra Herren, og gør dig til en Seglring; thi dig har jeg udvalgt, lyder det fra Hærskarers Herre.