www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. september
- 'Jeg er vintræet, I er grenene.' (Johs. 15:5) -
"Hvordan lever grenen på træet? - Uden anstrengelse, - af den saft træet sender igennem stammen til den! Således skal I leve - ikke ved egne bestræbelser, men ved min Kraft, mit Liv. - Det gælder både det jordiske og det evige liv. Jeg er den, som giver liv - og som opretholder det."
Sidst.
September 12 2017 Kl 04:57 jeg bander, som jeg vil i mit hus, det kan du ikke bestemme over.
Sagde en stor pige til sin mor, da mor kom på besøg.
Og efter en times tid, havde vi hørt nok, og forlod datteren, lettet over at finde freden udenfor.

Vores hus er i virkeligheden meget mindre end datteren tror.
Jesus brugte, sammen med Johannes Døberen, alle sine 1260 dage på at fortælle virkeligheden. (Åbenbaringen kapittel 11 . - . i vers 15 får profeten (Jesus selvfølgelig) herredømmet over verden)
At vores hjem, er vores indre, vores tanker, som åbner op for andres ånd og indflydelse på vores liv. (Markus 5 hvor legion beskrives)
Situationen for legion er, at de er 100 ånder (= 100 soldater danner en legion), disse 100 ånder har fundet ophold hos en besat, og da Jesus kommer i nærheden, løber de ham i møde, og bliver uddrevet.

Mattæus 12:44. Da siger den: Jeg vil vende om til mit hus, som jeg gik ud af; og når den kommer, finder den det ledigt, fejet og prydet.
45. Så går den hen og tager syv andre Ånder med sig, som er værre end den selv, og når de er komne derind, bo de der; og det sidste bliver værre med dette menneske end det første. Således skal det også gå denne onde slægt."

Også her får vi opfattelsen af Guds mening med at beskrive os: Som et hus.

Mattæus 6:6. Men du, når du beder, da gå ind i dit Kammer, og luk din Dør, og bed til din Fader, som er i Løndom, og din Fader, som ser i Løndom, skal betale dig.

Er efter min mening den stærkeste beskrivelse af huset, vores tanker, for vi skal lukke vores dør. og derinde bede til Gud.

Templet, siden Moses, beskriver dette kammers Hellighed, vi kan ikke tage andre med derind, alle undtagen Guds præster, kan komme i nærheden af dette, vores Tempel.

Dette sted er stedet: Hvorfra vores verden vokser, vi er og bliver som Gud, vi vokser og udvikler os som Guds børn. (i en evig vækst).

Når Gud fortæller os: At vi må ikke spise af kundskabens træ, for så skal vi visselig dø, så er det: Fordi: Det ville Gud aldrig gøre.
Når Gud giver Moses de 10 bud, så er det fordi: Det ville Gud aldrig gøre.
Når en mor beder sin datter om ikke at bande, så er det fordi: Det ville mor aldrig gøre, (eller rettere: Mor arbejder på at holde op med at bande.)

Forståelsen, den rette og fulde forståelse kommer Jesus med i: Det Nye Testamente.

Det at være ren, er målet for os, det at gøre os rene, er målet for Gud.
Gud tvætter vores fødder, skyller snavset af vores fødder.
Skulle Gud bruge hele sit liv, på at hjælpe os, så er det prisen værd, for Gud.
Er vi klar til at leve som rene, for evigt, tilbage i paradiset?
Så er vores ja, i vores kammer nok til at Gud hører os, og modtager vores ja.

Åbenbaringen 4:20. Se, jeg står før Døren og banker; dersom nogen hører min Røst og åbner Døren, vil jeg gå ind til ham og holde Nadver med ham, og han med mig.
21. Den, som sejrer, ham vil jeg give at tage Sæde hos mig på min Trone, ligesom jeg har sejret og har taget Sæde hos min Fader på hans trone.
Mattæus 4:4 "Der er skrevet: mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår igennem Guds Mund."

4. Mosebog 11:29. Men Moses sagde til ham: "Er du skinsyg på mine Vegne? Gid alt Herrens folk var Profeter, gid Herren ville lade sin Ånd komme over dem!"

Og netop dette mål for Gud og Moses er muligt på grund af Jesus.
For vi kan alle blive som en levende sten i Guds nye og endelige tempel.
Hebræerne 10:20. . . Jesus . . . indviede os . . . en ny og levende Vej igennem Forhænget, . . .
1. Korinterne 15:45. Således er der også skrevet: "Det første menneske, Adam, blev til en levende Sjæl;"den sidste Adam blev til en levendegørende Ånd.
Adam blev stamfader til mennesket.
Jesus blev stamfader til det levende menneske.
De 12 apostle, til at begynde med, og dig, og alle dem, du gør levende.
Opfyld jorden, som Gud ønskede af os, og gav os som Sin bøn.

Denne tekst har handlet om: Hjertets Tanker og Råd.
(Ordene her stammer fra Hebræerne 4:12)