www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. september
- 'Når han, Sandhedens Ånd, kommer, skal han vejlede jer til hele sandheden.' (Johs. 16:13)
"Vær sand ind for mit ansigt i alle forhold, så kan du modtage kraft til hver befaling, jeg giver dig. - Og husk, at mine befalinger gives jer for at fuldkomme jeres glæde. - Og min glæde skal være i jer.
Tilfreds og glad er kun det hjerte, der hviler i tilliden til min kærlighed - til MIG."
- Ja, Herre, men det er der, jeg kommer til kort.
"For dig er det umuligt, men for mig er alle ting mulige - selv dette at dreje de genstridige hjerter. Som solen drejer blomsterne efter sit lys og sin varme, drejer jeg menneske hjerter efter min Kærlighed."

John 16:13 Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come.
"be honest for My Face in all matters, that you can receive strength to every word I give you. - Forget not, that My Commandments are given to fulfill of your joy.- And My joy shall stay in you.
Satisfied and happy are only the heart, resting in confidence to My Love - to Me.
- Yes Lord, but this is where I can't be.
"For you it is impossible, but for me anything is possible. - even this, to turn the lukewarm harts. Like the sun turn the flowers after its light and warm, so turn the harts of mankind their harts after My love."
Sidst. Jeg har en skillelinie i dag. Jeg plejer at skrive på Dansk, men i dag er problemerne i verden på Engelsk, så derfor slår jeg om til Engelsk.
Det burde ikke kunne skabe de helt store problemer.
For i skrivende stund er der kun meget få læsere af disse sider, en måske to. færdig her kl 2:58 sept 8 2017
September 8 2017 Kl 01:58 I have no time for you Oh Lord

Lukas 14:17. Og han udsendte sin Tjener på Nadverens Time for at sige til de budne: Kommer! thi nu er det beredt.

Luke14:17 And sent his servant at supper time to say to them that were bidden, Come; for all things are now ready.

One of the most misunderstood scriptures of The Lord is this one.
People reading it is thinking:
This goes for other people, because: I am reading it, and they are not reading it.
It is OK to read it, but one day, when your reading has brought you succes, the time will come, and has been for me, in theese days, or weeks, months or years.
For me it was sabbath, having a break, wacation, and then all the works of other kinds came to me, I endet up, having so mutch work, that I had to give up.
But now, in this moment, starting 20 minutes ago, I found my time, to be together whit the Lord, in my thoughts, in my Holy Temple for The LOrd. (= in my thoughts, a temple of living stones, the one and only Temple Jesus payed for, when He beat the devil with his cross and 3 nails.
My Biblical cross is different, it is the time I spend, serving God, (= stick to it.)
We all serve God, but our goal are different.

2 Kings 19:28 Because thy rage against me and thy tumult is come up into mine ears, therefore I will put my hook in thy nose, and my bridle in thy lips, and I will turn thee back by the way by which thou camest.

Anden kongebog 19:28. Fordi du raser imod mig, din trods er mig kommet for øre, lægger jeg Ring i din Næse og Bidsel i Munden og fører dig bort ad Vejen, du kom!