www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. september
- 'Vogt jer for at øve jeres retfærdighed for menneskene, for at de skal lægge mærke til jer!' (Matt. 6:1) "Se ikke efter menneskers meninger, så jeres handlinger farves af deres ønsker, men se hen til mig. Jeg giver liv, og jeg leder jeres liv.
Den, som bliver med sin tillid til mig og til min vilje, han kan bede i MIT NAVN og få, hvad han beder om, for han går mit ærinde - i mit sted, på grund af mig!"
Sidst.
September 5 2017 Kl 04:38 karmasakki ww
Havde et word of wisdom den dag (i dag er det d. 8 sept kl 2:28)
Jeg googlede ordet, og fandt en slægt med det navn, omtalt flere gange, jeg tænkte at jeg skulle finde historier om de desperate selvmords bombefly fra II verdenskrig.
Jeg tænkte de efterfølgende dage: Er det min eneste mulighed?
Mit eneste valg, hvis jeg vil tjene Gud.
Så er jeg jo ikke bedre end alle andre mennesker, der kæmper imod en overmagt.
Jeg blev efterfølgende grebet af en tegnefilm om Herkules, der prøver at bekæmpe en drage, med flere og flere ansigter.
Han prøver også at kæmpe for sin ære og for at få opmærksomhed, så han har meget at se til i den tegnefilm.