www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. september
"Gør det, I ved er min vilje. Jeg gør min gerning i jer, indefra.
Forsømmelser på vejen, jeg har vist, er som sten, foden støder imod. Det er en af Satans måder at få jer til at falde på - falde i ulyst, mistrøstighed, utilfredshed. Lad ikke sådanne sten ligge, de kan også blive til fald for andre."
Sidst.
September 2 2017 Kl 09:20 mig selv.
Jeg er kommet i alvorlige vanskeligheder.
Og det ser ud til at blive værre til næste år.
Jeg mistede mine arbejdsevner for nogle år siden, hvilket var på grund af kræft. (Min daværende veninde bad mig opsøge en læge, for at få en forklaring.)
Ved hjælp af Internettet, fandt og afprøvede jeg alternative helbredsformer, hvilket bragte min arbejdsevne tilbage, langsomt men sikkert.
Jeg kom ikke op på den for mig normale evne, som typisk var 4 gange normal i forhold til andre, - , jeg normalt kunne sammenligne mig med.
Med stadig nedsat evne, og med forbedringer i udsigt, blev jeg ramt af andre økonomiske katastrofer, f. eks. at rentefaldet aldrig nåede ud til mig, at min lejeindtægt fra huset forsvandt, fordi en lejer flyttede til studiebyen Aalborg, for at spare 40 km i daglig transport.
En vandskade fik ligeledes en anden lejer til at flytte.
Og den tredje lejer opgav at have en hæveautomat, i landsbyen, da den på grund af et lovkrav skulle fornys med en tidssvarende model, (banken fjernede således 9 automater i området).
de 3 manglende lejeindtægter ændredede min økonomi, jeg kunne ikke blive siddende i huset, som man siger, jeg havde kun et valg, at gå i betalingsstandsning.
Jeg havde et møde med min bank, som jeg skylder 400.000 i et huslån, i august månet. (for nogle uger siden).
Jeg havde et møde med elværket og varmeværket, som jeg bad om at lukke for el og varme. El svarede ok og ja, og jeg har døren stående åben, fordi de har lovet at komme, for at nedtage 3 el målere.
Jeg kan ikke leje lejlighederne ud, før vandskaden er udbedret.
Jeg gav op. Jeg kan ikke ombygge og betale lån mm i min tilstand, som er svækket og med manglende indtægter.
På min skatte hjemmeside, og på borger.dk kunne jeg læse at min indkomst som folkepensionist næste år bliver 7.200.- udbetalt, som enlig. Jeg har ikke tænkt mig at leve som enlig resten af mit liv.
Så fra at få 14.000.- udbetalt efter skat, med fradrag og tillæg. samt husleje fra 5 lejere på 1.200.- pm dvs ca 20.000.- pm er det en indtægtsnedgang jeg ikke kan overleve økonomisk.
Jeg ser ingen anden udvej end at meddele mine lånegivere, at jeg ikke længere er i stand til at betale de månedlige ydelser, jeg har på de lån jeg har.
Banken overvejer mit tilbud om at jeg betaler 10 % af restgælden, over de næste 3 år, dvs 40.000 i stedet for 400.000 over 15 år.
Min ydelse falder således fra 3.450 til ca 1.100 pm.
Hvis de siger ja til det, kan lejerne side i huset. som jeg kan lave om til Agerste Boligforening afdeling 2 f. eks.
vedrørende mine andre banklån, aner jeg i skrivende stund ikke, hvad jeg skal fortælle.
En normal betalingsstandsning, kan betyde at jeg skal betale 2 % af restgælden, over 3 år. Det kan lyde for mig som den eneste løsning.
Med denne tekst henvender jeg mig til mine lånegivere, (og offentligheden, som sådan) for at finde frem til om der findes andre muligheder, som kan gøre det muligt for mig, at slippe fri af min luksusfælde, hvor jeg skylder 200.000.-
Samlet set skylder jeg 600.000.-