www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. august
"Vis alle egennyttige tanker bort, det vil kun volde smerte at følge dem. Hav tillid til mig! At blive i mig er det modsatte af at blive i jer selv. I mig har I håb og forventning, og jeres glæde er glæden over de evige værdier.
I jer selv er glæden flygtig, for den er afhængig af jeres egen formåen - og vendes snart til angst og bekymring.
Derfor: flygt fra Selvet ind i Mig. Sæt jeres håb helt og holdent til mig, jeg skuffer jer ikke!"
Sidst.
August 21 2017 Kl 21:05 ww. promiscuous