www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. juli
- Herre, tak for det arbejde, du gav mig; tak for hver afsløring af mit Selv, du gav mig igennem det.
"Jeg afslører for at rense, jeg renser for at fylde!
Værket er mit, gerningen min, men jeg tager jer ved hånden igennem det alt sammen, *) for ikke at krænke jeres frie vilje og berøve jer evnen til glædes i mig og med mig."
Sidst.
Juli 21 2017 Kl 01:13
Professionel?
Hvad er professionelt?
Uden følelser?
En læge arbejder professionelt på ulykkestedet, med patienter, når han udfører sin opgave, uden at ryste og blive bevæget over at se på situationen. Vi andre kan måske besvime, når vi ser skaderne, jeg skifter TV kanal, før jeg ser ulykkerne komme ind i en ellers god film.
En mor kan fortsætte professionelt, når hun går tur med flere børn, et af dem, kan måske gå tæt på vejen, 50 måske 100 meter foran resten af familien. Hun kender faren, ligesom håndværkeren med sit elektriske værktøj i hånden. Men hun kan berolige sig selv og familien med ord som: Skat, dækker du bordet til os, så skal vi nemlig have is, når vi kommer hjem. Og pas nu på trafikken, bliv på fortorvet, du gør mor nervøs, når jeg ikke kan holde dig i hånden.

Sådan har jeg det i øjeblikket.
Jeg ved Gud er her, men jeg holder Ham ikke i hånden.
Er jeg blevet lidt ældre så?
Ja, det er min tanke.
_____________________
Kort fra det sidste opslag:
Mattæus 13: og Høsten er Verdens Ende,
{dvs når vi dør, hver og en af os: Kommer til verdens ende, den dag vi dør! Sådan skal Kristus Dom, Kristendom, forstås.}
og Høstfolkene er Engle.
40. Ligesom nu ugræsset sankes sammen og opbrændes med Ild, således skal det ske ved Verdens ende.
41. menneskesønnen skal udsende sine Engle, og de skulle sanke ud af hans Rige alle Forargelserne og dem, som gøre uret;
42. og de skulle kaste dem i Ildovnen; der skal være Gråd og Tænders Gnidsel.
43. Da skulle de retfærdige skinne som Solen i deres Faders Rige. Den. som har øren, han høre!

Kl 3:38 Kristen dom, var en ny måde for mig at snakke om Evangeliet på.
Jeg har lige været igennem oversættelser af ordene kristendom og dom til engelsk, (the last Judgment day. kommer tættest på mit emne.)
Vi bruger ordet i Dom Kirke, og nu tænker jeg og mindes de mange kalkmalerier, som præsterne brugte for at forkynde alvoren i Guds Evangelier, og her er Det Gamle Testamente en væsentlig del af Guds forkyndelse, igennem præsterne.
De første højere uddannelser, Gymnasier, var Latinskolerne, hvor man lærte at læse latin, som var bibelsproget i mange år, indtil Martin Luther skrev sin oversættelse, som herefter blev fællessproget i Tyskland. (Plattysk minder egentligt om Urdu, som er et oprindeligt sprog. som man stadig bruger og benyttede før Jøderne kom til Babel, ca. 600 f. kr.)
Kl. 8:32 når Kristus kommer tilbage for at dømme levende og døde, er det Kristen Dom. (Judgement.)
Hvornår?
Ja, ikke kun på den sidste dag, for Gud lever før og efter nutid.
Jeg har læst vidnesbyrd, hvor Jesus bogstaveligt besøger fortabte sjæle i Helvedet, snakker med dem, og er klar og i stand til at føre den sjæl ud fra lidelsernes sted.
Den historie jeg har i tankerne, ender med at Jesus må konstatere: At den arme sjæl, stadig ikke har omvendt sig.
Så Jesus og Katherin må efterlade sjælen, uden det gode resultat.
Kløften imellem den er for stor. Et hjerte af sten er for tungt for Jesus at løfte. Den arme sjæl viser trods. Han vil ikke med til Paradiset.
En anden sjæl, var en kristen pige, som opdagede at hendes mand var hende utro. Hun blev rasende på ham, og er stadig rasende på ham, hus raser ud i Helvedet, for hun har ikke sin plads i Paradiset, hvor alle har tilgivet hinanden, hvor "det gamle er glemt" og det nye leves med fryd og glæde.
Der er mange, som kun ønsker at tro på Paradiset.
De er allerede på vej.
Men for Gud, som deler sin retfærdighed, er der mere end et Paradis at se til. (Esajas 34 se nedenfor)
Deres røg stiger op i al evighed. (Åbenbaringen 14:9 se nedenfor)
Hvem kan bo ved brændende bål. (Esajas 33:14 se nedenfor)
Esajas 34
1. Kom hid, I folk, og hør, lån øre, I folkefærd! jorden og dens Fylde høre, jorderig og al dets Grøde!
2. Thi Herren er vred på alle folkene, harmfuld på al deres Hær; han slår dem med Band og giver dem hen til at slagtes;
3. henslængt ligger de dræbte, Stank stiger op fra Ligene, Bjergene flyder af Blodet;
4. al Himlens Hær opløses; som en Bog rulles Himlen sammen, og al dens Hær visner hen som Vinstokkens visnende Blad, som Figentræets visnende Frugt.
5. Thi på Himlen kredser Herrens Sværd, og se, det slår ned på Edom, det folk, han har bandlyst til Dom.

Åbenbaringen 14:9. Og en tredje Engel fulgte dem og sagde med høj Røst: Dersom nogen tilbeder Dyret og dets Billede og tager Mærke på sin Pande eller på sin hånd,
10. så skal han drikke af Guds Harmes Vin, som er iskænket ublandet i hans Vredes Bæger; og han skal pines med Ild og Svovl for de hellige Engles og for Lammets Åsyn.
11. Og deres Pines Røg opstiger i Evighedernes Evigheder; og de have ikke Hvile dag og nat, de, som tilbede Dyret og dets Billede, og enhver, som tager dets navns Mærke.
12. Her gælder det de helliges udholdenhed, de, som bevare Guds Bud og troen på Jesus.
13. Og jeg hørte en Røst fra himmelen, som sagde: Skriv: Salige er de døde, som dø i Herren herefter. Ja, siger Ånden, de skulle hvile fra deres Møje, thi deres Gerninger følge med dem.


Esajas 33:14. På Zion skal Syndere bæve, Niddinger gribes af Skælven: "Hvem kan bo ved fortærende Ild, hvem kan bo ved evige Bål?"
15. Den, der vandrer i Retfærd og taler oprigtigt, ringeagter Vinding, vundet ved uret, vægrer sig ved at tage mod Gave, tilstopper øret over for Blodråd og lukker øjnene over for det onde -
16. højt skal en sådan bo, hans Værn skal Klippeborge være; han får sit brød, og vand er ham sikret.
17. Dine øjne får kongen at se i hans Skønhed, de skuer et vidtstrakt land.
Noget helt andet:
vers 51: Herrens huses Helligdomme, er de kristne, som huser Herrens Ånd, levende sten, siden Jesus vandt over døden.
vers 52: hjemsøger deres Gudebilleder? Det kan betyde deres tro, deres religion, deres skrift, som beskriver deres Gud, deres præster og ledere, som er et billede af deres Gud.

Jeremias 51:51. Vi blev til Skamme, thi Smædeord måtte vi høre; Blusel lagde sig over vore Ansigter, thi fremmede overfaldt Herrens huses Helligdomme.
52. Se, derfor skal dage komme, lyder det fra Herren, da jeg hjemsøger dets Gudebilleder, og sårede skal stønne i hele dets Land.
53. Selv om Babel stiger op til himmelen, og selv om det gør sin Borg utilgængelig i det høje, fra mig skal der komme Hærværksmænd over det, lyder det fra Herren.
54. Der lyder Skrig fra Babel, et vældigt Sammenbrud fra Kaldæernes Land.
vers 53: Kaldæernes land, har altid været landet omkring Babel.
Det oprindelige Babelstårn er fundet længere syd og vest for det kendte Babel i Iraq, nærmere lokaliseret i Saudi Arabien.
Grundstenen til Det Store Babelstårn er nylig fundet.

55. Thi Herren hærger Babel og gør ende på den vældige Larm der; deres Bølger bruser som mange vande, deres Brag lyder højt.
56. Thi en Hærværksmand kommer over Babel, og dets Helte skal fanges, deres Buer knækkes; thi en Gengældelsens Gud er Herren, han giver fuld Løn.
vers 56: Der kan kun blive tale om Jesus Krist, med sin Dom, som det beskrives detaljeret her i næste vers 57: Intet nulevende menneske kan opfylde profetien tilfredsstillende.
57. Jeg gør dets Fyrster og Vismænd, dets Statholdere, Landshøvdinger og Helte drukne, og de skal falde i evig Søvn uden at vågne, lyder det fra kongen, hvis navn er Hærskarers Herre.
(Warwick Castle Dungeon and the Oubliette, buttomless pitt)

Kræft?