www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. juni
- Jesus, hvorfor er alt så mislykket i mit liv?
"Du klamrer dig endnu til gerninger, trosskridt, levemåde, og dit Selv gemmer sig deri - søger sig skjulesteder i den livsførelse, du har valgt.
Slip alt dette for min skyld og i Mit NAVN!"
Maj 31 2017 kl 8:24
Der er sket meget siden sidst, for 2 måneder siden.
fra sidste april 2 .
Juni 29 2017 Kl 21:37 Ja mislykket, det er lige ordet.
og manglende succes med mine projekter er lige precis årsagen til min utilfredshed med dagens situation og mine følelser med mit liv.
Men her slutter enigheden også.
Jeg har gang i flere projekter, hgjemme drejer det sig om hus, nabohus, ombygning og etablering af et hjem og vigtigst af alt, et nyt parti, et lands sekretariat så at sige. hjemmeside og hjemmesider.
køb af nabohuset og etablering af bankvirksomhed.
På kærlighedsfronten, har jeg også nået grænserne for mit formående.
Jeg arbejder alene nu, igen, for et samarbejde med andre skader min tro, på at nå, det jeg tror på, jeg når.
At leve med tro, er ikke bare noget man gør.
Jesus giver os tro, Hans Tro, bliver vores tro.
De troende træder ind i en tankeverden, som andre kalder for en drømmeverden.
Jesus kaldte os for lidetroende.
Og ja, jeg kan ikke, vi kan ikke.
Vi vil hele tiden vise: At vi tror.
Vi vil hele tiden føde nye børn og nye projekter, og dem vi har vil vi have til at vokse.
Jeg ved godt at evigheden åbner for nye og flere muligheder, men det er nu, jeg og andre troende har brug for miraklerne.

Kom hviledagen i hu, at du holder den hellig.
Det bud, giver os mulighed for at kople fra vores ventende succes med vores tros projekter.
Juni 1 2017 kl 8:17 når man er gravid, er der også en hviledag på 9 måneder, hvor man ikke kan gøre andet end: at vente sig.
kl 14:43 Juli 1 2017 slogans:

Jeg er
en af
De Kristne dk

den første
der var ingen før mig

de kristne dk
blev skabt af mig og
Indenrigsministeriet
og til ære for Jesus.

vi er intet
uden Jesus

vi er
på grund af
Jesus

"Jeg er": Sagde Gud, at Moses skulle fortælle Farao: Hvem der er Gud.
Juli 19 2017 kl 19:09 denne gang er det vanskeligt for mig, at finde tilbage til "vejen jeg gik på."
jeg er stadig ved at putte mig ind i den måde, at leve på, jeg er tryg ved.
oh, hvilken skam, for den giver mig ingen tryghed.
Det er bare at synde dag efter dag.
jeg kan godt se det, og jeg vil alligevel ikke give noget fra mig. ØV.
Jeg har for lidt siden gennemgået, endnu engang, alt det jeg vil opgive at fuldføre i mit liv.
Det er store projekter. Som på den måde opgives.
Der er ikke rigtig noget tilbage for mig at gå op i.

8. juli
- Renselsen mærker jeg, men frugten ser jeg ikke - og glæden i dig, Jesus, bliver mindre. Jesus, forbarm dig over mig!
"Søg ikke glæden i frugterne, men i MIG. Glæden over frugten bliver let til usund nydelse og skjuler mig for dig. Frugten, du bærer, er for andre - men JEG er for dig!
Når noget vanskeligt møder dig, så husk at søge Mig. Jeg længes efter, at I kommer for at være hos mig, i mit samfund.
Jo mere I vil gå mit ærinde, jo mere må I dvæle i mit samfund husk, at det er MIG, I skal bringe! Jeg må være i jer og i det, I går med, ellers bliver mit ærinde jer til træthed og tomhed - og uden værdi for dem, I sendes til.
Jeg elsker jer for jeres egen skyld, I er mig dyrebare!"

Kræft?

Kræftsyge dør, det er normalt, de kræftsyge dør rimeligt hurtigt,
ofte på en og flere ubehagelige måder.

Det mest almindelige for kræftlæger i dag, i min tid, er: At de alle ved:
Hvad de snakker om.
Jeg har alligevel opdaget: At de ikke forklarer Kræft.

Det er derfor vigtigt om: Min forklaring, overhovedet er: Den rigtige forklaring.

i artiklen her, starter jeg med det sidste jeg fandt frem til,
i mine oplevelser og undersøgelser af Kræften.

Det sidste jeg fandt frem til er forklaringen på: Hvad kræft er:
Vi har aminosyre og sukker, der går sammen og danner kroppens celler.
Vores naturlige proteiner, består udelukkende af "venstredrejede aminosyre atomer"

Den forklaring, lavet af: Anja C. Andersen, Axel Brandenburg og Tuomas,
kan jeg ikke selv lave bedre, den følger derfor indledningsvis her:

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede?

Anja C. Andersen, Axel Brandenburg og Tuomas Multamäki (NORDITA)

Stort set samtlige aminosyrer findes i to udgaver (enantiomere) – en venstre og en
højredrejet (se figur 1) der er hinandens spejlbilleder. De aminosyrer som indgår i
opbygningen af levende organismer er alle venstredrejede, dette fænomen går under
betegnelsen homochiralitet. Umiddelbart er der ikke noget der indikerer at livet ikke
lige så godt kunne bestå af højredrejede aminosyrer, derfor rejser spørgsmålet sig om
det er et tilfælde, at det kun er halvdelen af de tilgængelige aminosyrer, der benyttes
af de levende organismer vi kender til, eller om der er noget særligt der gør, at kun
venstredrejede kan bruges i opbygningen af liv. Er det at alle levende væsener
benytter samme slags, en indikation for at det er den eneste mulighed eller betyder det
at levende organismer på Jorden alle har samme oprindelse?

Det var den franske kemiker og mikrobiolog Louis Pasteur, der i midten af 1800-tallet
opdagede fænomenet chiralitet. Pasteur lavede krystallografiske undersøgelser af en
nyopdaget vinsyre (druesyre), der havde samme kemiske opbygning og struktur som
almindelig vinsyre. Imidlertid havde den tyske kemiker Eilhardt Mitscherlich vist, at
mens almindelig vinsyre afbøjede planpolariseret lys, havde druesyre ikke en sådan
effekt. Pasteur opdagede, at salte, som udkrystalliseredes fra druesyre, bestod af to
typer af krystaller, som var spejlbilleder af hinanden. Og når disse krystaller blev
sorteret, og der blev sendt planpolariseret lys igennem, afbøjede de to krystaltyper
lyset i hver sin retning. Druesyre bestod altså af en blanding af to forbindelser, der var
spejlbilleder af hinanden. Det viste sig senere, at almindelig vinsyre i virkeligheden
var identisk med den ene af de to spejlbilledformer af druesyre. På baggrund af
Pasteurs opdagelser klassificeres chirale forbindelser efter, hvilken vej de drejer
planpolariseret lys. Forbindelser, der drejer lyset venstre om betegnes L (afledt af
latin; laevus (=venstre)) mens forbindelser der drejser lyset til højre får betegnelsen D
(fra latin dexter (=højre)). Forskellen på L-aminosyrer og D-aminosyrer er at H-atomet
og aminogruppen på kulstofatom nr. 2 (se figur 1) har byttet plads.

. .

Fig. 1: En 2-aminosyre kan have to stereoisomere former. Aminosyrer der indgår i
levende organismer er alle L-aminosyrer, hvis rumlige struktur ses til højre. R
betegner en sidekæde, der varierer ganske meget fra aminosyre til aminosyre og kan
for eksempel være H, CH3 eller CH2OH.. Aminogruppen er -NH2 og
carboxylsyregruppen er –COOH.

Fakta boks:
Aminosyrer: Aminosyrer er organiske forbindelser der er karakteriseret ved at
indeholde både en aminogruppe og en carboxylsyregruppe. Når aminosyrer bindes
sammen sker det under dannelse af en såkaldt peptidbinding, hvor syregruppen fra
den ene aminosyre reagerer med aminogruppen fra den anden aminosyre under
fraspaltning af vand. (http://www.biosite.dk/staabi/aa.htm)
D-form: D står for dexter – dvs. højre – og angiver at molekylet vil dreje polariseret
lys højre om.
Enantiomere: Spejlbilleder af samme molekylære struktur.
Homochiral: Venstrehåndede (L-form) aminosyrer.
Chiral: Et chiralt molekyle kan ikke bringes til at dække dets spejlbillede således at
alle ens grupper dækker hinanden. Ordet chiral kommer af ”cheiros”, der på græsk
betyder hånd. Et stof er chiralt, når det rumligt er forskelligt fra sit spejlbillede.
Chiralitet i kemien opstår typisk, når et kulstof atom i et molekyle er bundet til fire
forskellige grupper. Et sådant kulstofatom kaldes asymmetrisk.
L-form: L står for laevo – dvs. venstre - og angiver at molekylerne drejer polariseret
lys venstre om.
Peptider: Korte kæder af aminosyrer.
Polymeriseres: Kemisk reaktion mellem umættede mindre molekyler, hvorved der
dannes større molekyleforbindelser.
Proteiner: Længere kæder af aminosyrer der er viklet om sig selv så de har en 3
dimensionel struktur. Kæderne består typisk af fra ca. 50 op til over 1000 aminosyrer.
Det er sammensætningen af aminosyrer i kæden, som bestemmer proteinets form og
funktion. Et eksempel på et protein er hæmoglobin, der transporterer ilt rundt i
kroppen.
Racemisk: En blanding der består af L- og D-formen. En racematblanding består af
en blanding af flere enantiomere former af et chiralt molekyle.
Stereoisomere: Isomere molekyler er kendetegnet ved at bestå af de samme atomer,
at have de samme grupper og næsten de samme kemiske egenskaber. Biologisk spiller
de en stor rolle idet enzymer, membrantransportsystemer og receptorer har forskellig
evne til at binde de forskellige isomere molekylformer, hvorved de har forskellig
biologisk effekt.

Referencer
Brandenburg A., Andersen A.C., Höfner S., Nilsson M., 2005, „Homochiral growth through
enantiomeric cross-inhibition”, Origin of Life and Evolution of the Biosphere (in press). Preprint på:
http://arXiv.org/abs/q-bio/0401036
Brandenburg A., Multamäki T., 2004, „How long can left and right handed life forms coexist?”
International Journal of Astrobiology 3, 209-219
Frank, F., 1953, “On spontaneous asymmetric synthesis”, Biochim. Biophys. Acta 11, 459-464
Pizzarello, S., 2004, “Chemical evolution and meteorites: An update”, Origin of Life and Evolution of
the Biosphere 34, 25-34
Sandars P.G.H., 2003, „A toy model for the generation of homochirality during polymerization”,
Origin of Life and Evolution of the Biosphere 33, 575-587

citat slut

Deres artikkel her fortsætter med en gennemgang af teser omkring opståelsen af liv,
og forklarer forsøg med dannelse af liv i en laboratorieskabt ursuppe, og skabelse af betingelser for liv:
Her er skabelsen af Aminosyre, selvfølgelig målet.
Deres gennemgang er omfattende og kort,
med en skarp sans for at forklare,
fortæller og gennemgår de emnerne kort og præcist, på en måde, som selv jeg forstår.

 

Mit emne her og nu i dag er kræft, og i det spor fortsætter jeg, nu uden at medtage andres forklaringer.
Da jeg ikke finder nogen i literaturen.

Man har til gengæld et utal af observationer på sund mad, og usund mad, som er kræftfremkaldende,
mest iøjenfaldende er mad, som er tilberedt i Mikrobølgeovn. - i industrien mm.
(af industrifremstillede ingridienser, og her bliver hvidt sukker, det eneste jeg omtaler).

Man er nød til, selv at være sensitiv, for sygdomme, hvis man vil bruge sig selv, som forsøgsperson,
hvilket giver et indblik, som jeg her benytter mig af, at have.

Jeg har således lagt mærke til: At simpel opvarmning af fiskeolie, fratager olien sine helbredende egenskaber.
På mig virker fiskeolie positivt på mit syn, jeg kan med andre ord, se og læse bogstaver på størrelse med vejskilte,
når jeg har fiskeolie i min kost, koldpresset, og ikke opvarmet på en stegepande eller i en gryde.
Jeg kan spise en hel middag udelukkende af frosne fisk og skaldyr, dvs en alt godt fra havet blanding, tilberedt med fiskeolie.
og selvom jeg spiser næsten et kilo af disse fine og roste madvarer fra toppen af kostpyramiden, så har den hovedkost ikke den synlige effekt på mit syn, som en simpel slurk af rå ubehandlet fiskeolie, kan give mig.
Fiskeolie har det med at blive harsk efter nogle år, måneder eller måske kun i løbet af uger.
Ligesom edike er vin, som er ødelagt og smager noget anderledes, så er harsk olie, kun 1-2 % af olien, som har taget skade,
smagsmæssigt. (Det meste af den harske olie er stadig normal olie. og jeg spiser det, nogen gange alligevel, for jeg ved,
at bag smagen er der stadig sund olie.)

En simpel opvarmning, skader med andre ord, ifølge mine observationer, maden, hvis det er disse omega fedtsyrer man går efter.
Ikke desto mindre, så er hovedparten af vores med en form for brændsel, som ikke skal bryges til byggesten i vores legeme.
1 gram fedt svarer til 1 gram sukker og 1 gram protein har dobbelt så meget energi lagret i sig, som enten sukker eller fedt
Calorietabeller kommer nærmere ind på dette. (4, 5 og 9 er tallene så.)

Kroppen bruger disse 3 som brændsel, og lever man kun af dyre piller, som f. eks. fiskeolie, der kan koste kroner stykket,
ja så bruger kroppen denne dyre olie som fedt, til forbrænding, dvs som simpel føde, der giver energi.

smør og fritureolie fedt og fedt som helhed kan ofte være billigere at spise, end den fedt man køber i piller.

Mikrobølgeovnen ødelægger højre og venstredrejningen af cellerne i maden, sukkeret og proteinerne bliver med andre ord,
nærende for både sunde og raske celler uden kræft og giver tilsvarende også næring til usunde kræftceller.

Mad som er varmet op i en mikrobølgeovn, får med andre ord kræften til at vokse, og sprede sig, hvis det er det den kan.

Hvidt sukker er også uden positiv virkning, tværtimod, det får også kræftcellerne til at vokse.

Honning til gengæld, der fortælles på vikingemarkeder, at honning bekæmper kræft.
Brug af honning, forhindrer kræft, i at udvikle sig.

Om det var Ungarn eller i Rumænien, benyttede man sig af en rå rødbedekur, hvor patienterne drak et par litter rødbedesaft hver dag,
og efter en kur på 3 år, kom de hjem. De der fortsatte kuren hjemme levede længere end de, der stoppede kuren, som i stedet døde kort efter.

Mit første kendskab til helbredende kur af kræft, oplevede jeg på egen krop, og var Frankinsence olien.
Jeg brugte flere tusind kroner og brugte en masse tid, som kunne være sjov at fortælle om.

Her vil jeg medtage en fortælling, hvor jeg fik tilsendt nogle billeder fra et privat forsøg på Frederikshavns hospital,
hvor Frankinsence olien var tilsat pipetteskåle med kræft celler, der skulle vokse i varmeskabet.
På billederne kan man se, at Frankincense virker ligesom pinicillin, og at der ikke kunne vokse kræft, der hvor olien var.
Det benyttede jeg mig af, på egen krop, med positive resultat.

Senere kom cannabisolien ind i mit hjemmearpotek, som nu består af 20-30 forskellige eteriske olier,
hvor Frankincense koster næsten 100 pr ml og cannabisolien 40 kr pr ml og min cocosolie koster 50 ører pr ml.
Jeg blander det sammen, og bruger for ca 5 kroner hver dag. fordi en dråbe hver dag er nok.

Jeg har så til gengæld også været i Jerusalem for at købe Frankincense, som den Jesus fik af De Tre Vise Mænd fra østerland,
da Jesus blev født, og som var sin vægt værd i guld. Jeg gav ca 600 kroner og fil 1½ kilo med hjem i flyveren.

så hvis jeg selv laver min olie, så er den næsten gratis at bruge.

Den sidste frugt som er kræfthæmmende er en almindelig frugt, som dyrkes hele jorden rundt, den bruges flittigt til børn g voksne,
og Englænderne bruger den til fremstilling af kræftmedicin. (den kommer jeg tilbage til.

Jeg bestilte 25 frø af Frankincense på nettet, og fik 30 frø for nyligt, de brugte et år eller to på at finde mine frø,
og jeg var overrasket da de lå i mine hænder, for nogle uger siden.

Jeg prøver at få dem til at spire. Det er så ikke lykkedes endnu.
Færdig her Juli 8 2017 kl. 5:45