www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. februar
"Troen kommer ved at høre. Sandheden må bringes til mennesker, for at de kan komme til tro - og glæde sig over Sandheden.
Glem ikke forkyndelsen - JEG er sandheden. Forkynd mig. Gør det på grund af det Ord, jeg har talt.
Friheden venter - venter hvert eneste menneske - i MIG.
Bring mig til mennesker - og mennesker til MIG."
Februar 20 2017 A.M. 10:56
Velkommen til de, der læser dette.
Jeg vil hermed sætte indsamlingen af e-mails i gang.
Jeg har 200.000 e-mails som mål,
De skal danne grundlaget for partiet.
I første omgang vil der blive sendt ca 22.000 e.mails ind til Social- og Indenrigs Ministeriet SIM
De hurtige vil få en henvendelse fra SIM efter en måneds tid, med spørgsmålet om man stadig vil stytte De Kristnes adgang til Valgurnerne ved næste Folketingsvalg.
Hvis man svarer bekræftende på det modtager man en godkendelse via e-mail som indeholder en kode med nogle tal, som partiet skal have (via e-mail sms eller på anden vis.)
Godkendelsen sender partiet til SIM, og dermed er processen færdig.
Partiet er godkendt til at opstille kandidater til Næste Folketingsvalg.
Går det godt, så har de, der stytter op med deres e-mail.
Været med til at få De Kristne i Folketinget.
Navnet står for ærlighed, dvs rene linier, som man kender det hos flere andre Folketingspartier og Folketingsmedlemmer.
De sidste år har både Journalister og Folketingsmedlemmer og Vælgerne i særdeleshed snakket om og efterlyst åbenhed omkring offentlige beslutninger i folketinget, i kommunerne og i EU.
Uden at bruge mange ord her i dag, så vil jeg bakke op omkring forventningerne man har til de kristne.
Navnet, som sådan, beskriver 100 % min holdning og mit mål, både social- og indenrigs politisk.
Så hvilket ministerie ville være mere velegnet end som nu at få hjælp fra Social- og Indenrigs Ministeriet til at oprette Partiet.
Din opbakning tæller, og går det godt, så kan du tænke tilbage på denne vigtige beslutning for Danmark og for os alle.
som det vil være at hjælpe Partiet:
. . . . . . . . . De Kristne ind i Folketinget

i går eller sidst.
21. februar
- Er det virkelig muligt at få noget ud af os - af mig?
"Ja, på grund af MIG."
- Ja, Jesus, men på trods af os? Er det muligt?
"Ja, på trods af jer - men ikke på trods af jeres vilje!
I mig er alt, hvad du behøver - til dig selv og til andre!
Jeg er tilgivelsen. Den, som har mig, har tilgivelsen.
Og den, som har mig, har sejren. I mig har du alt, hvad du behøver!
Vær ikke vantro, men troende. Luk ikke bekymringer ind!
Jeg vil føre jer til mit mål med jeres liv, for jeg elsker jer. Mit liv i jer, det er det, jeg spejder efter - og jeg giver jer det selv!
Mine disciple - det er dem, der har nok i mig, til liv og til tjeneste.
Tomme hænder er, hvad jeg behøver for at fylde, og hvad du behøver for at gribe."

Februar 21 2017 A.M. 2:05
Uanset, hvordan det går, så er vores beslutninger noget vi tager med os for evigt.
Mange beslutninger er for en kort tid, f. eks. familie.
For den unge er hver dag en kæmpe opgave med mål som overlevelse, præstationer, tid til lidt luksus, tid til glæde og tid til at give sin familie glæde ikke mindst.
Politik er den glæde man har som medbestemmende til fælles opgaver, og Danske politikere har igennem tiderne arbejdet på at gøre Danmark til et Dejligt Land.
Heldigvis har vi vores Kristne rødder, Grundtvig med sine salmer og skolegang, så selv den fattige bliver mættet med skole, tro og kærlighed.
Kundskab bliver pludselig vendt til en velsignelse for den, som favner den.
Adam og Eva måtte ikke spise af Kundskabens Træ, for så kunne de lære at kende forskel på Godt og Ondt.
Og alligevel satte Gud træet i Paradiset, sammen med Livets Træ.
Adam og Eva havde endnu ikke lært at være nysgerrige.
Dog var Eva nysgerrig efter at se Paradisets Have, hun ville gerne lære mere om deres have.
Adam kunne nok fortælle en hel del om Paradiset, han havde jo undersøgt haven længe nok til at opdage, at der manglede en kvinde, som han kunne leve lykkeligt med.
Jeg har læst, at han bad til Gud i de timer (måske 40 dage) hvor Eva blev forført af Slangen, og at Eva derfor ikke helt delte Adams længsel efter også at være sammen med Gud.
Eva var jo Adams drøm, som gik i opfyldelse, og Adam var Guds drøm, som gik i opfyldelse.
Vil man have noget, så skal man skabe det i sine tanker, ligesom når et lille barn bliver skabt i sin moders mave.
Moders Hjerte pumper hver dag frisk og ny næring til det lille nyskabte barn, som efter 40 uger er vokset til et nyt selvstændigt lille menneskebarn.
Et lille æg kræver således tid og varme, før det bliver til et lille væsen.
I dette billede, i disse ord, i disse sætninger er hemmeligheden afsløret for: Hvordan vi opnår noget her i livet, som mennesker, som Guder.
Dyrene har ikke denne kontrol, som vi mennesker har.
Vi bruger vores intelligens til at nå vores mål.
Med kundskab og erfaring får vi indsigt til at gøre de de rigtige valg og træffe de rigtige beslutninger.
Da jeg f. eks. som 19 årig traf den beslutning at give 7 år af mit liv, ligesom Jakob gav 7 år af sit liv til Laban, fordi han havde en smuk datter Rebekka (og Rakel) så endte det i at jeg forlængede min aftale med Gud, da de første 7 år var gået.
Jeg havde jo erfaret at mit valg var godt.
Gud vor Himmelske Fader blev øjeblikkelig min nære ven, Han viste mig vej, i mine tanker, (som er vores lønkammer), jeg ville også være ven med Jesus og lærte alt om ham, men ven på samme måde tog mange mange år. (i størrelsesordenen 30 år)
Men Gud var der altid. (Vi har alle vores personlige skytsengel, som følger kun os, altid, fra vi fødes til vi dør.)
(I f.eks. 80 år kommer de ikke tilbage til Planeten Himmelen, som Percy Collett beretter om i sin 36 timers lange beretning og hans oplevelser og ikke mindst hans 5½ dages besøg i Det Himmelske Paradis, hvor vi alle kommer, efter Dommedag, dvs når vi dør.)
På Bibelsprog hedder Det Himmelske Jerusalem: Zion og det Jordiske Jerusalem hedder: Zions Datter.
Åbenbaring udgår fra Jerusalem, hedder det også, dvs Jerusalems gader dækker således den ganske Jord, i dag.
For Åbenbaring findes overalt.
Det er således lykkedes for Jesus Apostle og Evangelister, for Kristi Disciple at sprede Hans evangelium til alle lande og mange øer, som de mange kirker er et vidnesbyrd om.
I begyndelsen rejste man 12 sten, når man havde fundet sig et nyt hjem, 12 sten blev rejst ved Moses Bjerg (som ligger i Saudi Arabien, og ikke på Sinaj halvøen.
22. februar
- Hvad er mit hjertes attrå? (Romer. 8:6-7). Det er så blandet, fyldt med jordiske ønsker.
Er mit hjertes attrå: lidt timelig lykke, lidt medvind og solskin? - Blandet med ønsket om Guds ønske - hans vilje med mig?
"Bed ikke om timelig lykke, men bed om den evige, som begynder her. Djævelen vil friste jer gennem jeres sjælelige, jeres timelige ønsker, som han ikke engang ønsker at opfylde - blot vinke med. Lyt ikke til ham, han kan ikke og vil ikke tilfredsstille jeres længsler.
Søg mit rige under alle forhold, og alt andet skal gives jer i tilgift.
Ofte bliver det et valg mellem min vilje og dine ønsker, eller mellem tro og tvivl, der styrker eller svækker din stilling i mig. Af angst for at miste dit timelige vel viger du uden om min vej - og hvad gavner det et menneske, om han vinder de timelige goder, men mister de evige?
Hvor din skat er, vil dit hjerte være. Her gælder det ikke klogskab - men tro.
Jeg vil ikke skuffe jer. Den som vil eje min glæde, må fornægte sig selv - sit jordiske jeg. Hvad I mister for min skyld, får I mange gange igen. Vær ikke bange for, hvad der ser ud som tab, - det skal vise sig at være en vinding!
Tragt ikke efter opfyldelsen af timelige ønsker, men søg først mit rige - min vilje - søg mig.
Søg ikke tryghed og hvile i omgivelserne, men i mig; så kan I være på vandring og dog hvile.
Græd ikke, mit barn; min fred er langt mere værd end al jordisk hygge og velvære. Tab ikke modet. Bliv i mig!"

Februar 22 2017 Kl. 12:41
Jeg læste lidt om Statens Selskaber i morges, Ekstrabladet havde en lang artikkel om manglende skat fra Statens Selskaber.
De Udenlandske medejere brugte udenlandske Banker på Skattefrie øer.
Dvs. deres overskud er skattefrit.
Staten ejer 51 % og Udenlandske firmaer ejer 49 %
(Og hvis Danske lønmodtagerfonde stadig køber aktier, så er det penge "de låner ud" til udenlandske firmaer. Det er investering i udlandet.
Aktier er per definition penge som Aktieselskabet låner af aktionærerne.
Hvis der kommer et overskud, så får aktionærerne måske del i overskuddet i form af udbytte.
Mange aktionærer bliver snydt, og nogle af de store opkøbere af selskaber sælger ud af Aktieselskabets formue, i stil med Den Danske Stat.
f. eks. havde Danske Nilfisk (Støvsugerfabrikken) for mange år siden en stor formue i obligationer, aktionærerne som sådan fik et pænt udbytte, men overskuddet blev i virkeligheden sat i obligationer.
Nilfisk havde sparet en formue op, så stor, at de ikke behøvede at lave støvsugere mere.
En Dansk forretningsmand gik derfor ind og opkøbte alle de aktier han kunne, og lod obligationer mm sælge, og solgte til sidst sine aktier tilbage til Nilfisk.
Aktierne var undervurderet, på grund af formuen.
Han tjente vist godt nok på den handel.
Og på samme måde, ser jeg andre gøre lidt af det samme.
Mange firmaer får offentlige investeringer.
DSB skulle bare have nye skinner, så kunne man sælge DSB til udenlandske investorer. osv.
Februar 25 2017 Kl. 15:17
Min fortid:
Som barn havde jeg, det man i dag kalder Damp.
Jeg var en ustyrlig dreng, men kunne for det meste opføre mig som en artig dreng. En sjælden gang gik det galt for mig, jeg var så ivrig i en fodboldskamp: At jeg faldt og brækkede armen. Normalt undgik jeg fodbold, og spillede dårligt, så oftes var jeg uønsket på et hold.
Sådan var det med mange lege. Dem, der kendte mig, undgik at lege med mig, nogle forældre havde enda forbudt deres børn at tage mig med ind i deres have, endsige at lege med mig.
Andre drenge som også var dårlige til social omgang, blev derfor mine venner og legekammerater.
Jeg følte ikke ensomhed, selvom jeg altid (for det meste) gik alene.
Min gode kontakt til piger startede før jeg blev 15 år.
Jeg gik til lørdagsballer i forsamlingshuse og lignende i Thy, dengang Bjørn og Okay startede deres karriere.
Lørdagsballerne blev mit lykkelige liv.

Som 19 årig, havde jeg en kærestekrise og fandt Gud, Han blev mit nye liv. Uden kæreste og vilje til at ville have en, søgte jeg tættere på Gud, i de efterfølgende 7 år. Og med glæde og opmuntret af mit held, forlængede jeg (i tankerne) mit ønske om at følge Gud.
7 år mere og 7 år mere og til sidst uden ende, gav jeg mig selv til Gud.
Februar 26 2017 16:25
Hjem til Århus.
Godnat Mallaga.
Man er nød til at lukke nogle døre i, hvis man vil åbne for en ny verden.

Vores forslag er arbejde fra 30 til 50 år (i 21 år)
Rockwool fonden er med en undersøgelse kommet frem til at specielt unge mænd klarer sig dårligt uden uddannelse.
Tidligere har det været fremme, at uddannelses alderen afsluttes som 30 årig, (Hvor man Bibelsk set, kan indtræde i et offenmtligt hverv.)

Som 50 årig skal man kunne hæve sin opsparing, (pension) og leve sit eget liv.
Hvis det er det man vil.

26. februar
"Mennesker vil have begreber at tro på. Regler at gå efter. Selv når de søger frelse, søger de begreber at tro på, regler og veje at følge.
Det er MIG, der frelser. Ikke hvad I ved og tror om mig. - Hvad jeg siger om mig selv, siger jeg, for at I skal tro MIG.
Hvis du tror på begreber, må du føje begreb til begreb. Tror du MIG, skal vi følges ad gennem alle Frelsens herligheder. JEG er VEJEN.
Jeg er troens begynder og fuldender. Begynd hos mig, ikke blot med mig "som mål", men som årsagen til alt det, troslivet har at give dig."
Februar 27 2017 Mandag Kl. 7:05
Der er 2 mål i denne tekst om skat.
Da Jesus blev født, drog Familien Josef og Maria til Betlehem, man betalte 30 % dengang.
De første 10 % gik til "Kongen" og hans hær. (Myndighederne).
De næste 10 % gik til Kirken og dens præster.
De sidste 10 % gik til de svage.
Det var ikke alle, der kunne betale 30 %, så kirken og de svage fik ikke så meget som Den Romerske Statholder. (Der byggede sig et pallas, borg eller by, jeg har glemt hvor, for sine penge, det var på sin vis godt, for de penge kom jo tilbage til befolkningen. Rom fik også en del af skatten, de forsvandt ud af landet.)
Kongebegrebet blev indført, imod Guds vilje.
Han advarede imod at gøre det, for det betød at alle landets dygtige unge mænd, ville opsøge kongen og tjene ham, ligeså med alle landets smukke døtre.
Gud havde noget andet i tankerne.
Templet og præsterne skulle oprindeligt være landets styrende organ, det vil sige: Kommunalt og hvert sogn, som en enhed.
Vi nærmer os familiestyret.
Abraham og hans børnebørn var begyndelsen, og bestod af stammer.
Israels 12 stammer, skulle oprindeligt lede landet 1 måned hver, vi ser den ide kopieret til EU. I disse måneder er Malta, lederen. (i 2017)
Et af de væsentlige kendetegn på moderned demokrati er at hver gruppe får taletid, hved alle sagerne, en for en. (I praksis er det kun dem, der føler sig berørt af de nye beslutningsforslag, der føler trang til at ytre sig.)
Landet Israel som sådan var elsket af Judas stamme, det var kærlighed ved første blik.
Deres spejder, Kaleb, sagde straks: At landet var en velsignet, med masser af muligheder, (ikke meget større end Jylland.)
De andre stammer, også Dan's stamme sagde nej tak.
De blev til de ti tabte stammer i nord, dvs Europa.
Levis stamme, præsterne, blev sammen med Juda i Israel og formede landet til det vi ser i dag.
Dan gjorde sin mark til sit hjem, højt mod nord og blev verdenshersker på sin måde, med sin storhedstid i Vikingetiden, længe før middelalderen.
Vi føler os som brødre i selskab med andre nationer, England har mange fællestræk med Danmark, og den store udvandring til Amerika, og Australien for den sags skyld, gør at Israels tabte stammer nu kan ses overalt.
Abraham havde 4 koner, og de to drog mod øst, dvs Indien og længere væk, så de er også vores søskende igennem Abraham. (De tre vise mænd kom fra Østerland, dvs Indien (Parkistan) Jesus besøgte dem, i den periode, hvor han ikke prædikede i Israel. (Man ser et hul i evangeliet, på grund af hans fraværd.)
Jakobs bror blev stamfar til 12 Arabiske stammer, som har tilegnet sig Muhammeds lære i form af Koranen og de mange tillæg, som man vælger, det betyder at Koranen kan tolkes forskelligt, det samme ser man hos de kristne, hvor Protestanter og Katolikker, eller er det ikke snarere Englændernes overherredømme, besættelse, og undertrykkelse: At Irland slås imod?
Man taler om religionskrige.
Husk nu: Det er Gud, der styrer, også når to grupper bliver uvenner.
Da Gud satte fjendskab imellem Jacob og hans bror, var det meningen: At de skulle vokse op: Hver for sig, og ikke sammen, som en familie.
Gud og Jesus skal nok samle familien, men det bliver i Deres tempo.
Gud sætter tid af til den slags hændelser.
Vi mennesker lytter, og er man hurtig til at lytte, så kommer 2 fjender til bords og spiser sammen, som vi så det i Camp David, hvor Clinton inviterede to stridende partner til middag, uden politisk dagsorden.
Det vigtigste redskab i Evangelierne er Nadveren.
Vil man ind i Guds rige, så er dåb og nadver måden man kommer der på, dvs at lytte og følge Gud. Dommedag er vores sidste dag, en for en kommer vi for Guds Domstol.
De frelste til Guds Paradis, Det Himmelske Zion, (Jerusalem er Zions datter)
De onde finder deres hersker i Helvedet, ham, som de har kæmpet for og sammen med.
Der kan de stride og slås alt det de vil, og som de ikke kan slippe lysten til, ved at fylde befolkningen med løgn og forførelse.

Vi har alle egenskaben til, at kende forskel på det gode og det onde.
Det var den egenskab vi fik fra Kundskabens træ, vælger vi det onde for os selv og vores venner, så er det vores personlige valg, og vores belønning bliver derefter, vi er jo retfærdige, og vi dømmer os selv, som vi dømmer andre.

Vælger vi det gode, for os selv og vores venner, så er det evig glæde og evig velsignelse. Det vi ikke når her og nu, får vi en evighed til at nå i Guds rige, Paradiset.

Ved at lære os selv at tilgive andre, falder det os til sidst naturligt at kunne tilgive os selv. (Når vi dør, og på dommens dag, som er vores personlige oplevelse, på en dato, som kun Gud kender. Derfor er der ingen, der kender den dag, undtagen Gud. Sagde Jesus. i Mattæus 24:36 og Lukas 12:46) (Tilføjelser skrevet Marts 1 2017 færdig her kl. 6:46) (Uden tilføjelserne: se her.)