www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. februar
"Jeg er din faste grund - din KLIPPEGRUND. Alt andet er tilgift. Glæd dig over, hvad du får i tilgift - også dine erfaringer af mine indgreb, men byg ikke på dem; det ville være som at bygge på sand. Lad dem hjælpe dig til at finde udtryk, når du vidner om mig."
Februar 18 2017 A.M. 8:08
Kris Mc Donnalds på DR1
Patienter på Hospis blev spurgt om der var noget i livet de har fortrudt, at de ikke brugte mere tid på.
# 1 var mere tid på familie og venner.
# 2 var mere tid på deres helbred.
Udsendelsen drejede sig om Diabetes 2
i går eller sidst.
Februar 18 2017 A.M. 8:12
Offentlige transport priser burde være som det jeg betaler med rejsekortet, som pensionist. (Målet er: Køb uden penge. dvs gratis.)
Med pensionsprisen vil indtjeningen (dvs omsætningen) vil stige til mere end det dobbelte, for mig steg mine rejseudgifter 3-4 gange.