www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. februar
"Sig til mine børn: I har indrettet jer med synd! - De må vende sig fra synden til mig. Syndens følger truer - vend om, før det er for sent! Mine børn, det er muligt at løses fra syndens Magt. JEG har løst jer!
Lær at leve i afhængighed af MIG. Spørg jer selv: Hvad gør du i en snæver vending? - når noget ikke slår til, når du mangler et eller andet? Når nogen tilbyder dig noget underhånden?
Se ikke til højre og venstre, men til MIG!
Glem ikke, at min Nåde er nok! - først og fremmest til Frelse og Liv, men også materielt. ,
Salig er den, som tør stole på mig - regne med mig, - den som ved sig fattig i ånden; for han skal få vejledning hos MIG!"
Februar 16 2017 A.M. 3:16

Når man ser i bakspejlet, så er der mange økonomiske skandaler i politik, ikke kun i Dansk politik, men overalt også i udlandet.
I Rumænien demonstrerer befolkningen over et lovforslag, som gjorde Rumænske politikere straffri, hvis de havde modtaget penge i form af koruption.
Sidst jeg hørte i nyhederne ville befolkningen have hele den nuværende regering fjernet, af selvsamme årsag.

I Danmark har vi også brug for at rydde op, de politikere der opfører sig upassende, har ikke deres plads i den lovgivende forsamling, hver gang man hører om deres økonomiske numrer, så lokker det nye til, dygtige mennesker, eliten, som også vil have den større del af kagen.
Nogle af de numre, der har været omtalt drejer sig om lønnen: En nuværende politiker får sammenlagt mere end andre almindelige borgere,

mit syn på en rimelig løn forskel stammer fra Johannes Åbenbaring 6:5. Og da det åbnede det tredje Segl, hørte jeg det tredje Væsen sige: Kom! Og jeg så, og se en sort Hest, og han, der sad på den, havde en Vægt i sin hånd.
6. Og jeg hørte ligesom en Røst midt iblandt de fire Væsener, som sagde: Et Mål Hvede for en Denar og tre Mål Byg for en Denar; og Olien og Vinen skal du ikke gøre Skade.

En Denar?
Mattæus 20
1. Thi Himmeriges Rige ligner en husbond, som gik ud tidligt om Morgenen for at leje Arbejdere til sin Vingård.
2. Og da han var bleven enig med Arbejderne om en Denar om dagen, sendte han dem til sin Vingård.

De fine får, som jeg opfatter skriften, 3 gange mere end de fattige.
Et mål er leveomkostningerne, i Danmark svarer det til pensionen og de lavestlønnede.
Er man i arbejde er man berettiget til 3 gange så meget i løn.
Det er sådan jeg forstår det godt skjulte budskab i dette skriftsted.

i går eller sidst.
Februar 16 2017 P.M. 13:52
Mattæus 14 Herodes og Johannes.
Fans Assisis (fra 1200) kaldte sin krop et æsel, som han drev frem til at leve et hårdt og arbejdsomt liv, han gjorde sin karriere som missionær, ja som en Ridder for Gud. (Og alle som følger ham skal sidde til bords med ham i Paradiset, lovede Gud ham).
2. Mosebog 23:5. Når du ser din uvens Æsel segne under sin Byrde, må du ikke lade ham i Stikken, men du skal hjælpe ham med at læsse Byrden af.
6. Du må ikke bøje din fattige landsmands Ret i hans Retssag.
7. hold dig fra en uretfærdig Sag; og den, som er uskyldig og har Ret. må du ikke berøve Livet; nej, du må ikke skaffe den Ret, som har uret.
8. Tag ikke mod Bestikkelse, thi Bestikkelse gør den seende blind og fordrejer Sagen for dem, der har Ret.
9. undertryk ikke den fremmede; I ved jo, hvorledes den fremmede er til Mode, thi I var selv fremmede i Ægypten.
10. Seks År igennem skal du tilså dit land og indsamle dets afgrøde;
11. men i det syvende skal du lade det hvile og ligge urørt, så at de fattige i dit folk kan gøre sig til gode dermed, og Markens ville Dyr kan æde, hvad de levner; ligeså skal du gøre med din Vingård og dine Oliventræer.
12. I seks dage skal du gøre dit Arbejde, men på den syvende skal du hvile, for at dine Okser og Æsler kan få Hvile og din Trælkvindes søn og den fremmede hvile ud.
13. hold jer alt, hvad jeg siger eder, efterrettelig; du må ikke nævne andre Guders navn, det må ikke høres i din Mund.

Jeg ser dette budskab om at hjælpe sin uven af med byrden, som en opfordring til os selv og til Rumænien, at man hjælper i stedet for at straffe.

Første gang lader vi ham gå, anden gang lige så, men tredje gang så skal han i den sorte gryde.
Det samme princip skal indføres ved trafikforseelser. Som P bøder og hastighedsbøder.

Lukas 19:8. Men Zakæus stod frem og sagde til Herren: "Se, Herre! Halvdelen af min Ejendom giver jeg de fattige; og dersom jeg har besveget nogen for noget, da giver jeg det fire Fold igen."
9. Men Jesus sagde til ham: "I dag er der blevet dette hus Frelse til Del, efterdi også han er en Abrahams søn;

Skulle der komme penge retur til Statskassen fra nogen, der ligesom Zakæus vil betale noget af det tilbage, som de uretmæssigt har modtaget, så kan man passende overføre de penge som tilbagebataling til de mennesker, som uretmæssigt har betalt bøder og andet til statskassen.