www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onsdag 4. Januar 2017 kl 6:33
I mange år, siden 1999 har jeg vidst, hvad jeg skulle skrive, det plejer også at komme til mig medens jeg skriver.
Men ikke med dette projekt, her og nu, er der ikke den slags trylleri.
Jeg kan med andre ord ikke overlade det hele til Gud. Selvom jeg gerne ville.
Og vil jeg nu også det?
Nej egentligt ikke, jeg vil jo gerne lære håndværket, lære at bruge det og se resultaterne, og kunne tale om det, så andre kan gøre det efter på samme vilkår. (også med Gud som hjælper, Han er jo vores alles far, og fra Ham kommer vores DNA.)
Det må være det, for i dag.
Min plan er at samle underskrifter til at gøre partiet opstillingsberettiget, dvs at vi kan komme på stemmesedlerne, ved de forskellige valg, således at dem, der vil bidrage med en politisk stemme, kan komme i betragtning, både ved valg af venner og kendte til kommunevalg, folketingsvalg og EU valg om muligt.
Men alt dette er dit og vores projekt.
Jeg stiler efter succes til og for dig, der vil med i dette fællesskab.
Ligesom en Moses. Han havde været i Midjans Land som flygtning i 40 år, og da han gjorde Hebræerne til Hebræer var der omkring 2 millioner der fulgte ham og Gud over Det Røde Hav til Morias Land, hvor de ankom efter få dagsrejser, dvs overgangen kun kunne være ved Sharm el Sheik, Der netop ligger få dagsrejser fra Moses svigerforældres land, Midjan, i Saudi Arabien, Herfra er der også kun få dagsrejder til Moses Bjerg, hvor Moses formentligt også mødte Gud i den brændende tornebusk.
Lang fortælling, som jeg komme mere ind på.

4. januar (alle datoer)
- 'Hvis nogen vil gå i mit spor, skal han fornægte sig selv. . . ' (Matt. 16:24)
"At fornægte sig selv synes på forhånd tungt, men det er livets lykke, når det gøres for min skyld og på MIT ansvar.
Det er Selvet, der døver og blinder. Det blander sig op i dine følelser og reaktioner og gør det svært for dig at skelne.
Jeg vil være dit nye Selv, dit nye hjerte, dit nye liv. - Jeg har lovet at blive i jer. (Johs. 15:4)
Kom til mig med din afmagt. Giv dig ikke hen i mismod, men kast din sag fra dig og flygt til mig!
Jeg slipper dig ikke!"
i går eller sidst.
2. Mosebog 15:22. Derpå lod Moses Israel bryde op fra det røde Hav, og de drog ud i Sjurs Ørken, og de vandrede tre dage i Ørkenen uden at finde Vand.
23. Så nåede de Mara,

27. Derpå kom de til Elim,

2. Mosebog 16
1. Så brød de op fra Elim, og hele Israeliternes Menighed kom til Sins Ørken, der ligger mellem Elim og Sinaj, på den femtende dag i den anden Måned efter deres udvandring af Ægypten.

2. Mosebog 3
1. Moses vogtede nu Småkvæget for sin Svigerfader Jetro, Præsten i Midjan, og drev engang Småkvæget hen hinsides Ørkenen og kom til Guds Bjerg horeb.
2. Da åbenbarede Herrens Engel sig for ham i en Ildslue, der slog ud af en Tornebusk, og da han så nærmere til, se, da stod Tornebusken i lys Lue, uden at den blev fortæret.

2. Mosebog 18
1. Da Jetro, Præsten i Midjan, Moses's Svigerfader,

2. Mosebog 19
1. I den tredje Måned efter Israeliternes udvandring af Ægypten, på denne dag nåede de Sinaj Ørken.
2. De brød op fra Refdim og kom til Sinaj Ørken og slog Lejr i Ørkenen. Der slog . Israel Lejr lige over for Bjerget,
3. men Moses steg op til Gud. Da råbte Herren til ham fra Bjerget: "Dette skal du sige til Jakobs hus og kundgøre for Israels børn:

Slutord for denne side:
A.M. 4:54 Januar 7 2017
Jeg prøvede at bruge flere tanker og mere tid, og søgte i kilder jeg har adgang til; uden at jeg kunne komme til afslutningen af dette indlæg.
Da jeg læste ovenstående skriftsteder kom jeg hurtigt på andre tanker, f. eks. da Herren gav Moses loven for Israel, nævner de (Moses og Gud) detaljer om loven for den mand, som vil have mere end en hustru.

Og det jeg søgte efter kunne jeg ikke dokumentere med de 2 kilder jeg valgte at bruge, Bibelen og samme på Engelsk med Thompson chain refference edition.
Thompson plasserer hele flugten fra Ægypten på Sinajhalvøen, hvilket er normalt.
Jeg fremhæver at det først er efter ca 40 dage, at de krydser Det Røde Hav.
Indtil da har de ca 2 millioner vandret ned langs Sinajs vestvendte side, som har en 2 kilometer bred strans omgivet af bjerg og hav, sandet minder mig om en tennisbane, og byggen er moden i de dage vandringen står på. Det er således først efter, at de krydser Det Røde Hav, at behovet for Manna og vagtler opstår.
Vagtler og mandeltræer vokser og lever den dag i dag på sletten nedenfor Moses Bjerg kaldet Sinajs Bjerg i Bibelen, og det ligger som jeg antyder i Saudiarabien. (Der er sat hegn omkring den sten, som Guldkalven stod på, for at forhindre at besøgende stjæler dele af den, for den er fyldt med hiroglyffer bestående af kalve. Men det er en længere historie, jeg kommer tilbage til.)
A.M.