www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mandag 2. Januar 2017 Kl. 6:53 Havde en drøm i morges ved 03.30 tiden, hvor jeg så en stor bygning blive opført, Der blev benyttet sten, der minder om røde mursten, som blev slebet så der var buede og rundede former ved døre og vinduer lidt som i gamle smukke klostre.
Der var endnu ikke værelser, hele grundplanen var enorm, og stueplanen var med store rum, et som i en stor gymnastiksal, dog uden gymnastiksalens hvelvede loft. Der var stadig arbejdere på bygningen, jeg gik rundt inde i den, ikke langt, men langt nok til at se og fornemme, at det var stort.
For at komme ud fra salen, skulle jeg bukke mig, næsten kravle ud, et sted hvor også håndværkerne gik igennem, når de skød genvej.

Jeg fik en godkendelse fra valgnævnet i Social- og Indenrigsministeriet underskrevet på nævnets vegne af Formand Jens Peter Christensen.

. .De Kristne
er hermed Partinavnet

Ordet Kristne, bruges i forvejen af Folkepartiet og Demokraterne,
Som blev stiftet i 1970
Man har i medierne kaldt dem for: De Kristne, kort.
I stedet for det lange Kristeligt Folkeparti og Kristendemokraterne.
Der er tilsvarende retninger som venstre og højre og centrum, der benyttes som forkortelser af en gruppe andre partier, i dag bruger vi rød og blå blok.
Man kan fastholde sit navn ved at være i folketinget, og ellers i 5 valgperioder, som ung stemte jeg en gang imellem på Kristeligt Folkeparti, og husker hvordan de lå på vippen hver gang, og kom lige netop ind i folketinget flere gange.

Forskellen på dengang og nu er stort set kun at min baggrund er min opvækst hvor jeg søgte Gud af hele mit hjerte, hele min sjæl og vi fandt hinanden.
Senere brugte jeg tid og liv på at fortælle om Gud, og har således og stadig den hjemmeside i verden, som fortæller mest om Gud, og det der hører Ham til.
Vi snakker sammen: Gud og jeg.
Som Luther sagde: Han lever.

Min interesse for politik har været enorm, jeg har i en årerække skrevet til folketinget, på hjemmesiden af samme navn: tilfolketinget.dk
Jeg har også skrevet til Den Amerikanske Kongres og til Det Norske Storting, så mit politiske angagement har været betydeligt.
Flere lovændringer og lovforslag har jeg allerede fået vedtaget, så egentligt er der kun en grund til at jeg vil i folketinget med min politik, ene og alene for at sætte Guds Navn på Hans forslag og på Hans gerning.

Lad dette være nok fra mig for denne gang.

2. januar
"I mit Ord, i Bibelen, har jeg lagt mit væsen og min vilje, for at mine børn kan kende mig og følge mig. Jeg er Ordet, og Ordet er mig. Mit Ord er sandhed."
i går.
A.M.