fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
miljanwind@yahoo.com
https://youto.be/W-OlwZLCzrc TruthMeFree Nathan Wheeler My Testimonials Serie 1 / 10


Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. januar
"Søg ind til mig - ind i mine evige sandheder - og jeg vil lede jer.
Hold jer nær til mig, vejen er farlig. Min gerning må gøres i fuldstændig uafhængighed af mennesker, kun i lydighed og tiltro til MIG. Regn ikke med mennesker, men med MIG! Det første giver skuffelser og bitterhed; det sidste giver herlighed! Jeg har brug for en prøvet tro!
Drag jeres vej med glæde. Hvis I kunne se det, jeg ser, ville I takke!"

26. januar
"Skaf jer aldrig fordele ad ulovlig vej, slip alt sådant i MIT Navn.
Ryd det tvivlsomme af vejen!"
Kl. 6:04 2019 Januar 26 vågnede for 4 minutter siden.
Der var en mand på en talerstol, som bad mig komme op og give en komentar til det han talte om: I faderen og Sønnens og Helligåndens navn, Yke kom her op. Jeg var lysvågen, tissede hurtigt og satte mig her.
Vi skal høre om Tempelbjerget, og om opførelsen af Guds Nye Tempel.

Nu må man huske på at Gud er Gud, også selvom man kalder Han for Allah.

Midt i Jerusalem, ligger der en tempelplads, som er Gud værdig, vi har døbt den for Tempelbjerget, Stedet har været opført af Romerne, viser det sig, der har været plads til 100.000 romerske legionærerer.
Soldaterne havde deres egen læge, en af mine tip oldefædre var batalionskirurg.
Stedet var en kaserne, og blev omdøbt til at være tempelbjerget.
Samme grundplan, samme størrelse, som overalt i verden, hvor Romerne byggede deres Base. Amerikanernes Baser bliver omtalt som eksempel, på deres måde: At globalisere verden på.

Vil man gøre, som Romerne gjorde, så er dette lige en detalje, som nutidens verdensherskere skal tage alvorligt, og føre ind i deres planer.
Kina, skal have en Chinatown overalt. Ligesom da de opkøbte en større havn, måske de tidligere militærhavne, overalt i verden. Det skrev jeg om, dengang de fik afslag på at overtage Grønnedal, en tidligere flådestation på Grønland. Den jeg aftente min vernepligt på, i nogle få måneder.

Min datter blev også soldat, og færdig uddannet på Sønderborg Kasserne, og skulle udstationeres til Irak, hvor hun takkede nej tak, for hun ville ikke være skydeskive.

Men disse Romerske Kaserner, er tæt på eller precis 600 meter i firkant, Mange gange større end det Tempel, som Gud lod opføre.
Kasernen i Jerusalem, er 488 meter lang, på den længste mur, som er vestmuren, den, som Jøderne kalder for grædemuren.
Fordi jeg og alle andre troede: At Gud brugte dette sted til Sit Salomon Tempel.
Syd for dette sted, ligger Ophel, eller som vi nu skal kalde det: Davids Stad, Davids By. Og for lige at afsløre Hemmeligheden: Den originale Tempelplads.

Ophel var den bydel, hvor de fattige boede på Jesus tid.
Det var den bydel, hvor Jesus frit kunne helbrede, forklare og Beboerne fik en særlig betydning for Gud og Jesus, Palmesøndag skete her, i Davids By.
På dette tidspunkt var Romerne stadig talrige i Jerusalem.

Man gik op til Jerusalem, og byen blev kaldt for Zions bjerg, Gud's profeter kaldte Jerusalem for Zions Datter, for det Himmelske Zion, er Guds Jerusalem. Jerusalem er en fordrejning af Guds Fred, hvor Salem betyder fred.

Jehu, er med min oversættelse stedet: Hvor Gud Ordet skaber sig et hjem, en baldakin, en trone for . . Her Jesus.

Hvis vi forlader Den Romerske Militærbase, og går ned ad bjerget, så finder vi det oprindelige Tempelsted, som først nylig er blevet afsløret af arkæologer.
Det er det denne film handler om.

Men lad mig lige fortælle.
Også selvom jeg skal gentage noget som vi ser i filmen:
Romerne var til stede med mange tusind legionærerer,
De byggede dette bjerg af en militær base, de byggede en vej op til Mazada, når vi ser Grædemuren, så er der lige så meget mur: Neden under, den plads, hvor Jøderne står og græder.

Jeg var på en tour som turist en af de gange, jeg sidst var i Jerusalem, for nogle få år siden.
Nogle af de sten, man byggede med, og man byggede: Det v ar Romerne, som stod for byggeriet, enetn ved brug af soldater eller ved brug af slaver.
Så soldaterne fik motion og De fik fornemmelsen af at Bygge en højborg for Rom.
En af de højskoler jeg gik på, som ung, havde samme princip: Vi havde en byggedag, vi elever, hvor vi bogstaveligt byggede huse, som fremtidens elever kunne bo i. Det er en rar fornemmelse, at være med.

Der er en sten, dernede ved borgens (= Antiokka Borgen) grundmur begynder.
Den er mange meter lang, langs kanten hele vejen rundt har den en finere hvidere skarp kant på 3 eller 4 centimeter. Denne falske fuge, ses på mange store sten, i muren. Også udenfor. eller oppe, der hvor muren kan ses af almindelige turister.
Jeg er overbevist om at man støbte disse sten, man lavede en støbeform, og lagde en fuge langs kanten af denne støbeform, så man undgik at den bløde kalksten skulle trænge ud og forsinke støberiet.
Hurtigt og uden problemer kunne man herefter lægge megastore sten på sten uden mørtel imellem.
Denne bløde kalk, kunne let graves op fra undergrunden, hvor man efterfølgende fik de store cisterner, til vandet.

Disse soldater rev templet ned, så der ikke lå en sten tilbage, på stedet.
Og kunne de ikke indordne sig, så blev de overført til andet arbejde, Cesseræa nordpå, havde en udmærket Bastion. Så Romerne var overalt i Israel.
Et sted, hvor man kunne føle sig som konge.

Og ikke mindst for Jesus, som bare ønsker at behage Gud og mennesker på bedste måde. En Freds Konge.

Gud's Søn Jesus kunne ikke drømme om at kriges.
Hans bedste ven Peter lyttede til Jesus, når Han den ene dag siger: Sælg alt og køb et sværd. Og den næste dag, når der er brug for at kæmpe imod overmagten, som er ved at tage Jesus til fange, ja: Så var Peter klar, han havde jo lige købt et sværd, dagen før, og svang det, for at dræbe en af soldaterne, som mistede et øre, ved det hug, og igen, måtte Jesus træde til og sætte øret på plads og irettesætte Peter.
Det er ikke nemt at være en Peter.

Og tænk tilbage, Korsfarerne, Saladin og mange flere ikke mindst Jøderne har grædt og kæmpet for at få fingrer i Den Romerske Kaserne på stedet.
Bare fordi, den var stor og flot. På grund af Jødernes Historie.

https://youto.be/0KV36y7M8Kw
og
https://youto.be/90XSXEfeljl

Ham, der har præsenteret denne historie via Youtu.be håber at hans, denne historie kan skabe fred.
Det håber jeg også.
Word of wisdom: anxiety = bekymret (I en helt anden sammenhæng.)
Vågnede til en dansk word of wisdom: Lav 15 mere (som dem ovenpå).
Men inden det kommer til at ske, så lad mig afsløre så meget, at Gud har fået og vil få bønner nok til at de sidste dage bliver langt mere skånsomme, end man umiddelbart vil kunne tro på.
Ligesom med Sodoma og Gomorah, så kommer de udvalgte på afstand af denne globale udryddelse, som Gud i Sin Harme lader kommer over alle Jordens beboerer.
Man må forstå, at der denne gang er tale om en helt anden form for ild, end den som bestod af svovl, som i Abraham og Lots Dage.
Denne nye ild, er det flammende sværd, som Peter skulle udruste sig med. På Jesus befaling.
Så Hærchefen denne gang: ER Jesus.
Alle, har forstået og tilvennet sig Jesus måde at være og tænke på, ikke en er i tvivl. Alle Himmelens Engle er helt med på: Hvad og hvordan Jesus gør og vil gøre. Ikke en har sovet under forberedelserne.
Jeg ved det, for Gud sætter mig ind i det, i skrivende stund.
Jeg vidste det ikke, da jeg begyndte at skrive disse ord.
Det dur ikke at jeg tænker på mig selv.
For da forlod Guds behagelige ånd mig.
https://youto.be/905SYil1OWo en værdig præst, prøver, og ikke forgæves, at redde Den Katolske Kirke.
Man må huske på, at mange, rigtig mange i Himmelen, Rigtig mange af de Krigere, som er i Jesus hær, elskede Kirken, Deres indflydelse på De Sidste Dage, på de 3 dage, er tydelig, Se bare, hvordan Jesus og Gud deler ansvaret ud på Jesus Medtjenere. Pater Pio, ikke mindst. Den film kommer lidt senere, og er ikke en film, men bare en tekst, som er fotograferet.
https://youto.be/vlJHTQYQ6_k Fatima, ja, så længe, at lederne ikke tør offentliggøre hemmeligheden fra Fatima, så længe er de bange for Gud, og så længe har de ikke modtaget tilgivelse, og kan ikke modtage Nåden fra Gud. Det er jo bare ærgeligt for dem.
For Nådens tid, er den som timeglasset viser.
Det er nu, det er Nådens tid.
Det er nu, man skal hive fast i Jesus, det er nu, man skal tage Himmelen med storm.
Efter denne tid, så kommer en trængsel, for de døde, som ikke tog imod Guds Nåde.
Vi skal ikke tænke på os selv, ligesom jeg oplevede det i teksten oven over.
citat: Det dur ikke at jeg tænker på mig selv.
For da forlod Guds behagelige ånd mig. :citat slut
Så hurtigt, så let, forlader Gud bordet, hvor Han holder Nadver med os. En Nadver, hvor Han deler Sine Tanker med os. Men derfor kan man tit huske: Hvad der blev sagt sidst og først og derimellem.
Og som Nathan Wheeler siger: Bibelen indeholder alle løfterne og hele vejledningen, ja, Bibelen er en manual, til os mennesker.
https://youto.be/0l05O7eOkto Pater Pios 3 mørke dage, så hurtigt er det overstået.
I den tekst, for det er en tekst og ikke en film.
I den tekst, ligger alle hemmelighederne på hvordan vi tager imod Nåden og bliver frelst.
Start nu, med at prøve disse 3 dages isolet andakt med Gud, og med Gud alene.
Det tager en måned at tilvenne sig til en ny arbejdsplads, prøv at tilvenne dig denne opskrift på din endelige frelse.
Du bliver salvet af Gud, Han holder Nadver med dig, Han afslører alle sine Hemmeligheder osv.
De gamle profeter levede på den måde, ikke bare 3 dage, men hele livet.
Husk: Det er dig og din frelse, Gud vil.
Du bliver som Abraham, hvor du kan bede for din broder og søster, så de forlader Sodoma og Gomorah, og søger ly, ligesom dyrene i Jesus advarsel til Padre Pio, fra Italien. st. Giovanni.
Du er skabt i Guds Billede, så giv Gud: Hvad Guds er.
Så skal du leve. Evigt og blive: Lyksalig.
https://youto.be/2qOTnTWRDfw Tiende ifølge Bibelen, der er en enkelt regnefejl, hvor han lægger 20% til, hvis man vil frikøbe, den tiende, som man egentligt skulle. Han tager 20% af hele tiende, og kommer op på 30 % (de 30% var egentligt den skat, som Josef betalte på Jesus tid.)
10% til romerne, 10% til præsterne, og 10% til de fattige.
Da jeg mødte ind i en Tiendekirke, blev min åndeligt inspirerede skat 37½% over en årerække, jeg fik således indhentet den tiende, jeg ikke havde betalt før 1975 (Jeg blev bedt om at forlade kirken, eller jeg måtte ikke tale når jeg kom i kirken.)
Så, det er mit forhold til tiende.
Tiende er for vores egen skyld.
Man føler man er en del af samfundet.
Jeg fik senere indført tiende i Det Danske Samfund.
En skat, som alle betaler. Undtagen dem, som vil snyde.
https://youto.be/RZd53ynuyrd Jødisk dreng som også hedder Nathan beskriver 2 dage ud af 3½ dage
Han kommer i Himmelen, og får beskrevet De sidste 3½ dage, han får den opfattelse, at hvis han vender tilbage til livet på jorden, så får han mere at komme i Himmelen efter, end hvis han bare blev der.
Han samler sig en skat i Himmelen.
Og det er jo egentligt også det Jesus Gør.
Men Nathan her, nævner ikke Jesus med et ord.
Det er jo egentligt dygtigt gjort af de Engle, som har undervist ham. At de kan tale om Jesus, uden at nævne Hans navn. Som på udansk hedder noget andet.
https://youto.be/VB_hUdRKi4o Jeg har skrevet Fatima, og glemt dens indhold.
https://youto.be/Yeo_ATsyel4 Pater Pio og verdens ende. Han er ked af at kende til Verdens Ende, og glæder sig over, at Han ikke skal være til stede.
Den glæde, kan Han godt glemme, for Jesus går ingen steder uden Han (= Pater Pio) er med.
https://youto.be/mw0nVEGzCXk Pope Franz
Jeg ved ikke om min intro, til denne film er passende; Men om Pope Franz, efter det kendskab jeg har til Gud og Pave:
Gud bruger ord som dræbt på mange måder.
I Pavernes tilfælde, er der tale om 2 snigmord, fra en stor gruppe som myrder alle også sig selv, man kan kalde det Satans værk. Det tror stadig, at de kan vinde over Gud. Deres stolthed, beskriver Nathan Wheelr i sine Testimonials.
Det er sådan soldaterne ser ud.
Bennediks, ville ikke, ja ville ikke dø.
Så han gav op, og sagde: Jeg kan ikke være en Levende Pave, under de vilkår.
Pave Franz, var lige manden, også i mine øjne.
Det kom bag på alle, at evangeliet, som vi opfatter det, endeligt skulle leves.
Desværre, i sin iver, er han blevet myrdet, og er en Pave uden sin egen sjæl.
Den formåede Ratzinger at bevare.
Jeg har allerede set, de nye ledere af Den Katolske Kirke. så frygt ikke.
Franz og Ratzinger, kan sagtens komme tilbafe fra de hvilende eller fra de døde. Det er kun et spørgsmål om deres iver efter at være Jesus nær.
Det at være Jesus og Gud nær, ja, til alle andre end til de 2 nuværende paver, så er det Gud vi skal søge.
Men til de 2 Paver, brug de 3 dage, som Pater Pio beskriver, brug dem hver dag.
Kik ikke ud af jeres vinduer, som åndeligt er jeres øjne, jeres ører, jeres næse osv. 12 porte, som i Jerusalems.
Du og I er en by, under opførelse.
Tag imod Jesus, tag imod Gud, tag imod Pagtens Ark.
Så kommer der svar fra Jeres Konge: Så bliver alt: Det i Gør vendt til velsignelse for Jer og for Jeres menighed.
https://youto.be/zzyPPRn53ng Trump, great work, absolutely a must see
https://youto.be/ODYy-ifTu1M Pyramide tal og nord, kun for mig. Jeg ser jo Jesus som topstenen på Keops Pyramiden. og grundstenene er Apostle og Profeter, og måske en Pave eller to, hvis de ligesom Jesus stræber efter at snakke med Gud, ligesom Peter gjorde.
https://youto.be/e0_iQ2E-ryA flot beskrivelse af den 21 Januar 2019
https://youto.be/Hl1jKBDwsxE mere om den 20ende og 21ende Januar 2019 man må huske på at når jorden, skygger for solen, så er det blodmåne, ligesom når vi skygger for Gud, så er det Jesus der lider, og Jesus blod skal ind og rense os.
Når vi så er rene, så er det ikke sikkert: Der er en eneste god gerning tilbage, vi kan mindes.
For vi ser ingen ting, når der ingen lys er.
Månens overflade er snavs og støv, og skygger.
På afstand bliver det sorte til hvidt, med skygger.
Derfor er månen hvid, fordi alle farver blandes på vej tilbage til vores øje.
Sort indeholder alle farver. Det ved børn i skolen, som blander alle vandfarver sammen.
https://youto.be/RezSSQnuW0o Grænseoverskridende Vatican beskrivelse
https://youto.be/5QxfRkuDL_s Fin gennemgang af Bibelens beskrivelse af Jesus tilbagekomst.
Jeg har i ugens løb set flere film og Jordens undergang, og med mange samtaler, kommet frem til:
Der er en plan A
Og der kan være en plan B
Udryddelse, og at begynde forfra, var det tilbud Moses fik og Moses sagde: Jamen, jamen, havde du ikke lovet Gud: At frelse?
Denne plan B, er også den som Jesus (vi ved ikke bedre) det er plan B vi alle beder Gud om at følge.
Dvs frelse til alle Abrahams slægter, også dem som måtte forlade Abraham, fordi Sara ville have fred på hjemmefronten.
Og helt ærlig: Det er også det Gud foretrækker.
Af den grund, har jeg ikke kunne afsløre alle hemmelighederne.
https://youto.be/HBTLqB34EQg H2O2 nu er det ikke religion det hele.
https://youto.be/F1rxW9lzYrA Sygdomme er kroppens advarselslamper.
https://youto.be/F1rxW9lzYrA Sygdomme fra flour etc.
https://youto.be/sVVYtwyCm9E Nonnen, (har jeg glemt alt om)
https://youto.be/Nl5NW9KcMt0 Regeringen i USA (Har jeg også glemt)
https://youto.be/pCgHoir21wU Howard Storm 4 (han har lavet flere indslag, jeg har ikke set andre, måske åbnet, men så har jeg lukket igen. det er noget med livet på den anden side. han kan muligvis slettes, som så meget andet.
Jo, jeg har faktisk gemt flere opslag fra Howard)
Og det fortsætter, jeg har mere end dobbelt så meget at behandle. men her stopper jeg, for i dag.