www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730

valg@beholy.be
VIRKER

ellers BRUG MIN PERSONLIGE E-MAIL:
miljanwind@yahoo.com

Min opfattelse af virkeligheden
med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. august
- 'Hvor din skat er, der vil også dit hjerte være.' (Matt. 6:21)
"Tag dig i vare for alt hvad der vil binde dine tanker! Lad mig lyse op - bed om min Ands lys over alle skjulte tanker - så du kan se, hvoraf de springer. Og giv Mig lov til at fjerne årsagen!
Opsæt ikke og lad ikke tiden gå, når tankerne kredser og kredser om samme sag. Min And skal overbevise dig om årsagen, så du kan slippe, hvad der ikke kommer fra mig.
I et rent hjerte, et udelt hjerte, rummes den himmelske glæde."

23. august
- 'I, som ved ham er kommet til tro på Gud, der vakte ham fra de døde og gav ham herlighed, så jeres tro også er håb til Gud.' (1. Peter 1:21)
"Sæt dit håb og din forventning til MIG, og min fred og min glæde skal fylde dig!
Du kan ikke selv skaffe dig glæde,!, slip al tanke om det - og ræk efter mig. Jeg er alt og har alt, hvad dit hjerte længes efter, og jeg giver gerne og uden at bebrejde!
Tænk dig ikke til løsninger eller udveje, men forvent mit indgreb! Vær ikke bange, jeg kommer aldrig for sent."
Sidst.
Kl 00:11 August 23 2018 Der er ingen tvivl for mig, at jeg tog munden for fuld i går, eller overdrev meget, om mig selv.
Det er det jeg er kommet frem til, i løbet af igår.
"tranquility" sagde Gud til mig, på sin word of wisdom måde, det betyder "ro" på dansk.
På min måde: "tag det nu lige lidt med ro, jan"
Og bogstaveligt, så tog jeg det med ro, hele dagen i går, efter at jeg havde opdateret hjemmesiden her, før tid, og næsten som jeg plejer: "i gamle dage."
Jeg er næsten oppe i fart, som i gamle dage.
I aftes var mit word of wisdom: "legitimist"
1. a supporter of legitimate autority, especialty of a claim to a throne based on direct descent.
Latinsk oprindelse fra 1835-45 legitim + ist
på fransk légitimiste

Dette ord, betyder: At jeg ikke er arvtager, men respekterer at en anden arver retten til tittelen, derfor, skal jeg falde ned, og ikke gøre mig til mere end det, jeg er.
Jeg har også tidligere tilkendegivet: At der er mange vidner i de sidste dage, helt precist 200.000.000 eller 2 x 10.000 x 10.000, og det specielle er at de arbejder, hver for sig, og sammen, styret af Gud.
Og hurtigt. og med en styrke, som er 7 gange normal, fordi sandheden er 7 gange starkere end løgnen. Det bliver som at få en hest udleveret, og så se, hvem der er hurtigst, imellem: en der går og en der ridder.
I dag bruger man biler, i stedet for heste. Biler kan stå en uge, uden at fø hø og vand.
Jeg fik en cykel foræret forleden, som hed: Centurion
C er romertal og betyder 100
en centurion var hærfører for 100 mand
så fandt jeg nogle billeder af sådan en, alt sammen forleden.
centurion.
Kl 4:34 august 23 2018 Som jeg skriver øverst, så var det formasteligt.

5. Mosebog 18:17. Da sagde Herren til mig: "De har talt rettelig!
18. Jeg vil lade en Profet som dig fremstå for dem af deres brødre og lægge mine ord i hans Mund, og han skal sige dem alt, hvad jeg byder ham!
19. Og enhver, der ikke vil høre mine ord, som han taler i mit navn, ham vil jeg kræve til Regnskab.
20. Men den Profet, der formaster sig til at tale noget i mit navn, som jeg ikke har pålagt ham at tale, eller taler i en anden Guds Navn, den Profet skal dø!"
21. Og hvis du tænker ved dig selv: "Hvorledes skal vi kende det Ord, Herren ikke har talt?"
22. så vid: Hvad en Profet taler i Herrens navn, uden at det sker og indtræffer, det er noget, Herren ikke har talt. I Formastelighed har Profeten udtalt det, og du skal ikke være bange for ham!

Mit profet nivau er helt og holdent åndeligt.
Jeg kender skrift, og gemmer skrift, som en bibliotekar, køber bøger hjem med Hellig skrift.
Det bliver ikke den slags magi i mit liv, som dommedagsprofeterne her får os til at forstå. Deres udlægning er misforståelser af Herrens ord.
Og af længsel efter Herren, hoppede jeg i med begge ben. Sorry, sorry og sorry.

Men det betyder blot, at jeg vil lade det regne over land og by igen. Tidligregn og sildigregn, sommeren i år var 70 dage med 20 - 25 grader og kun sol, hver dag, verdens bedste somme, havde vi i Danmark i år.

Fra Jerusalem, skal udgå åbenbaring: Sæt igang.
Yehusia, word of wisdom, mit ord for Jesus på hebræisk. nu kl 4:53
jeg skal nok finde den rigtige måde at stave det på, det er en smart måde.
Som vil blive brugt, af mig. YEHUSHIA is the right way to spell it. with a "h"

Sådan er vi, Gud og mig, vi sætter fokus på Jesus nu. Al vor fokus.
Kl 8:49 august 23 2018 man bliver klogere, jeg fik lige en gennemgang af stavemåde og betydning detaljer.
JEHUSHIA det skal staves med "J" eller "I" fordi "I" er gammeldags, vælger man "J" i dag. se eventuelt for detaljer.
"SHIA" er arabisk og betyder "discipel" se eventuelt for detaljer.
navnet Jesus kommer fra Moses, Mo betyder vand, og Moses betyder vand frelser.
Jesus betyder vand frelseren, dvs dåben, med vand og ånd, fra Jesus frelser.
Jesus og Johannes døberen bliver således de to rør med olie, fra Gud, som frelser.
Jesus og Johannes bliver også de to profeter, som oliebjerget deles op i.
Det ene bjerg imod nord, se ånden, som folket fra nord deler ud af.
Det andet bjerg imod syd, se Johannes døberens og Moses præsteskabs følgere. "shia"
Problemet er, ved jeg godt, at Mekka er "sunni" om de i forvirringen vælger et forkert ord for "shia" har jeg ikke forstand på.
Jeg ledte egentligt efter "sharia" men mine manglende sprogegenskaber, fik mig til: at forstå "det ord" (= shia) og "den stavemåde" (= shia) som er mit "egentlige" søgning. (= om, hvordan Jehushia staves)
Sharia, skulle efter min opfattelse og hukommelse være betegnelsen for den lov, som skulle indføres i alle muslimske lande, fælles for shia - og sunni muslimer, til en vis grad.
Det overraskede mig at Englænderne siger ja til at Sharia lovgivningen, fra Koranen og Sunni langsom skal implimenteres (= erstatte) den nuværende og tidligere lovgivning, som England med Richard Løvehjerte har kæmpet for at bevare.
Men, der er ingen tvivl om, at en diskustion ikke kan vindes på dette område, den stærkeste vil vinde, og i krig og kærlighed gælder alle kneb.
Så på dette område, er der kun en, som kan ændre på disse fjendskaber, og det er Gud.
Om resultatet bliver det jordskælv, som Gud taler om: At Oliebjerget deler sig i to, skal jeg gerne imødekomme.
Dette giver mig stof til eftertanke. ( = dette giver mig noget at tænke over)
Kl 9:34 august 23 2018 Gud respekterer folkeslag og personers egne valg.
Da Sara, Abrahams kone, begyndte at kræve sin trælkvinde og hendes barn ud af huset, Gav Gud hende ret til at smide hende ud.
Gud velsignede herefter Hagar og bad hende om at vende tilbage og finde sig i Saras overgreb. Til sidst blev det for meget for familien, og familien blev delt i 2.
Disse 2 familier, Abrahams førstefødte, med Saras tjenestepige, (= personal maid) og Abrahams anden søn med Sara, blev til 2 folkeslag. (der er 2 koner mere, som Abraham levede sammen med.) det endte altså med at 3 koner skulle forlade Abraham, fordi en kone = Sara forlangte dette.
Så ja, Saras døtre er lige så vanskelige at leve med, som Sara selv var for Abraham. Det tror jeg vi er mange mænd, der har oplevet. I vores ende af verdenen. Hvorfor Gud har givet os så vanskelige kvinder at leve sammen med, kan jeg kun se, som en udfordring. Uden en løsning.
Det giver en masse umoral, som mange gerne vil leve uden.
For når børn kan tale, så kan de skabe:
Da Gud lærte at tale, så skabte Han lys og mørke og til sidst Adam og Jesus, de selv samme bjerge, som Oliebjerget skulle deles op til.
Adam blev til Noah og Moses og Adam blev til Eva og Maria og Jesus.
Moses blev frelst ved vandet, som Johannes Døberen stod for
Jesus blev frelser både med vand og Ånd. Ånd som den korsfæstede Jesus står for.
Her kommer Jesus navnet frem: Som det eneste navn.
Det navn, som Offer Lammet bar på korset: Jesus, er navnet som frelser.
Jehushia betyder Kristen, dvs en, der følger Jesus / Jehu
*** Nu får jeg noget nyt, jeg vil undersøge: Hvad skrev man på den plade, som blev sat på korset? Jødernes konge, men stod der ikke mere? Jesus måske, navnet, og på 3 sprog, græsk, romerst og hebræisk???
Lige nu i skrivende stund, orker jeg ikke mere skriveri.
Kl 10:45 IESVS = JESUS in modern letters and not Jehu, as I liked it, this morning. His name, His Cross name is Jesus, if you ask for salvation, if you ask for a priest, His name is JESUS.
End of discussion.
I have now spend almost one whole day, to find that out.
https:/youto.be/fzbXgPXqJM4 her? (prøver at bruge adressen i et link)
A.M. 6:45 August 23 2018 to an ISIS WARRIOR
Allah promised you 72 virgins in paradise, and all the virgins in the cities you go through, are yours to take, according to Muslim laws
Now tell your commander: You want to leave war, and to live with your wives, and you want to be paid of, according to your work, as a soldier for Allah. Go then to your paradise, on earth, with your virgins, from earth.
And live like a prince, on earth, as Allah promised you.
Peace be with you.
Zakarias 14:11. . . . . Jerusalem skal ligge trygt.
12. Men dette skal være den Plage, Herren lader ramme alle de Folkeslag, som drager i Leding mod Jerusalem: han lader Kødet rådne på dem i levende Live, øjnene rådner i deres øjenhuler og Tungen i deres Mund.
13. På hin dag skal en vældig Herrens Rædsel opstå iblandt dem, så de griber fat i og løfter hånd mod hverandre.
14. Også Juda skal stride i Jerusalem. Og alle folkenes Rigdom skal samles trindt om fra, guld, sølv og Klæder i såre store Måder.
15. Og samme Plage skal ramme Heste, Muldyr, Kameler, Æsler og alt Kvæg i Lejrene der.
16. Men alle de, der bliver tilbage af alle folkene, som kommer imod Jerusalem, skal År efter År drage derop for at tilbede kongen, (= Yehushia) Hærskarers Herre, og fejre Løvhyttefest.
17. Og dersom nogen af jordens slægter ikke drager op til Jerusalem for at tilbede kongen, Hærskarers Herre, skal der ikke falde Regn hos dem.
18. Og dersom Ægyptens slægt ikke drager derop og kommer derhen, så skal de rammes af den Plage, Herren lader ramme folkene.
19. Det er Straffen over Ægypterne og alle de folk, som ikke drager op for at fejre Løvhyttefest.
20. På hin dag skal der stå på Hestenes Bjælder "Helliget Herren". Og Gryderne i Herrens hus skal være som Offerskålene for Alteret;
21. hver Gryde i Jerusalem og Juda skal være helliget Hærskarers Herre, så alle de ofrende kan komme og tage af dem og koge deri. Og på hin dag skal der ikke mere være nogen Kana'anæer i Hærskarers Herres hus.
Esajas 5:24. Derfor, som Ildens Tunge æder Strå og Hø synker sammen i Luen, så skal deres Rod blive rådden, deres Blomst henvejres som Støv; thi om Hærskarers Herrers Lov lod de hånt og ringeagted Israels Helliges ord.
25. Så blusser da Herrens Vrede mod hans folk, og han udrækker Hånden imod det og slår det, så Bjergene skælver og Ligene ligger som skarn på Gaden. Men trods alt har hans Vrede ej lagt sig, hans hånd er fremdeles rakt ud.
26. For et folk i det fjerne løfter han Banner og fløjter det hid fra jordens ende; og se, det kommer hastigt og let.
27. Ingen iblandt dem er træt eller snubler, ingen blunder, og ingen sover; Bæltet om Lænden løsnes ikke, Skoens Rem springer ikke op;
28. hvæssede er dets Pile, alle dets Buer spændte; som Flint er Hestenes hove, dets Vognhjul som Hvirvelvind.
29. Det har et Brøl som en Løve, brøler som unge Løver, brummende griber det Byttet, bjærger det, ingen kan fri det.
30. Men på hin dag skal der bryde en Brummen løs imod det, som når Havet brummer; og skuer det ud over jorden, se, da er der Trængselsmørke, lyset slukkes af tykke Skyer.
Esajas 6
1. I kong uzzijas dødsår så jeg Herren sidde på en såre høj trone, og hans Slæb fyldte Helligdommen.
2. Serafer stod hos ham, hver med seks Vinger; med de to skjulte de Ansigtet, med de to Fødderne, og med de to fløj de;
3. og de råbte til hverandre: "Hellig, hellig, hellig er Hærskarers Herre, al jorden er fuld af hans Herlighed!"
4. Og Dørstolpernes Hængsler rystede ved Råbet, medens Templet fyldtes af Røg.
5. Da sagde jeg: "Ve mig, det er ude med mig, thi jeg er en Mand med urene Læber, og jeg bor i et folk med urene Læber, og nu har mine øjne set kongen, Hærskarers Herre!"
6. Men en af Seraferne fløj hen til mig; og han havde i hånden et glødende Kul, som han med en Tang havde taget fra Alteret;
7. det lod han røre min Mund og sagde: "Se, det har rørt dine Læber; din skyld er borte, din Synd er sonet!"
8. Så hørte jeg Herren sige: "Hvem skal jeg sende, hvem vil gå Bud for os?" Og jeg sagde: "Her er jeg, send mig!"
9. Da sagde han: "Gå hen og sig til det folk: Hør kun, dog skal I intet fatte, se kun, dog skal I intet indse!
10. Gør Hjertet sløvt på dette folk, gør dets ører tunge, dets øjne blinde, så det ikke kan se med øjnene, ej heller høre med ørene, ej heller fatte med Hjertet og omvende sig og læges."
11. Jeg spurgte: "Hvor længe, Herre?" Og han svarede: "Til Byerne er øde, uden Beboere, og husene uden et menneske, og Ager jorden ligger som Ørk!"
12. Og Herren vil fjerne menneskene, og Tomhed skal brede sig i Landet;
13. og er der endnu en Tiendedel deri, skal også den udryddes som en Terebinte eller Eg, af hvilken en Stub bliver tilbage, når den fældes. Dens Stub er hellig Sæd.